3 november 2017

Så kommer du tillbaka efter utbrändheten

Gått in i väggen eller blivit utbränd? Vägen tillbaka till att kunna arbeta efter att ha drabbats av utmattningssyndrom kan vara besvärlig. Men det finns stöd att få för att successivt komma tillbaka.

Det är viktigt med återhämtning vid utmattningsdepression

Det är viktigt med återhämtning för att kunna se ljuset igen efter en utmattningsdeppression och för att kunna komma tillbaka till arbetsmarknaden.

Trötthet, yrsel, sömnsvårigheter och hjärtklappning. Kroppen signalerar att alla krafter är uttömda.  Det är tydliga symptom på utbrändhet eller utmattningssyndrom och enligt arbetsmiljöverket sjukskrivs 32 000 personer i det som ibland refereras till som Sveriges nya folksjukdom.

– De som drabbas mår förfärligt. Det är fruktansvärt obehagligt när personer blir fysiskt och psykiskt utarmade, knappt orkar gå upp ur sängen eller delta i sociala sammanhang och inte längre känner igen sig själva, säger Gun Almryd psykolog på Arbetsförmedlingens avdelning Etablering till arbete.

Tips

 Läs mer om vilket stöd du kan få från Arbetsförmedlingen                     
Lyssna på jobbpodden: Så kommer du tillbaka efter utbrändheten

Återhämtning viktig

Oftast är det kraven som sänker personer som drabbas av utmattningssyndrom. Det behöver inte enbart hanlda om arbetsrelaterad stress. Det kan också röra sig om högt tryck i privatlivet eller en kombination av båda. Det bästa receptet för att åter kunna kliva in på arbetsmarknaden är återhämtning, vilket ofta gör att vägen tillbaka tar tid.

Gun Almryd är psykolog på Arbetsformedlingen.

Gun Almryd.

– Har du varit sjukskriven ett tag har du förhoppningsvis fått det stöd och den kunskap som behövs för att komma vidare och känna igen kroppens signaler. Men det behövs också stöd och hjälp på vägen ut i arbetslivet och det finns mycket du kan få hjälp med av Arbetsförmedlingen, säger Gunn Almryd.

Ibland kan det kännas besvärligt att prata om svårigheter med att jobba. Men öppenhet är ett bra första steg till stöd.

– Det går att komma tillbaka men man behöver ofta hjälp på vägen och då är det viktigt att berätta för arbetsförmedlaren vad man har gått igenom och vad man har svårt med, säger Gun Almryd.

De första frågeställningarna du behöver tänka igenom är på vilket sätt en återgång till arbete kan vara möjlig.

– `Vilken typ av arbete och arbetsuppgifter vore bäst för mig? Kan jag fortsätta i mitt tidigare yrke? Är det något särskilt som passar mig?` Kan man resonera om de här bitarna med en arbetsförmedlare med fördjupad kompetens inom arbetslivsinriktad rehabilitering kan man få veta vilka sorts stöd som passar ens förutsättningar, säger Gun Almryd.

Hjälp av psykolog

Känner man oro inför att börja på ett arbete efter en utmattningsdepression finns möjlighet till stödsamtal med psykologer för att lära sig att hantera obehaget inför en praktik eller ett jobb. En viktig faktor för att slippa drabbas igen är vilken placering som man får på arbetsplatesen när man kommer tillbaka.
– Finns det till exempel mer avskilda platser eller lugnare delar som är mindre stimmiga och stressiga på arbetsplatsen.

Att gå in i en tjänst på heltid efter en utmattningsdepression är ingenting som experterna rekommenderar. Bättre är då invänjningsperioder och en upptrappning. Det ger personen tid att känna efter.

– Det finns praktik, anpassning på arbetsplatsen och olika lönebidrag till anställning som kan kompensera när man känner att man inte kan gå in och prestera till 100 procent med en gång.

Hur ska man hantera en period av frånvaro från arbetsmarknaden på grund av utmattningdepression på en anställningsintervju?

– Har man varit borta en längre tid eller har en lucka i sitt cv så tror jag att det framförallt är viktigt att vara väl förberedd och ha tänkt igenom vad man ska svara när frågan kommer. Det kan vara bra att träna in sitt svar med någon som står nära eller som man har förtroende för. Känner man någon som är arbetsgivare kan man fråga dem om råd. Någonstans är ju varje svar individuellt men så länge man känner sig övertygad och bekväm i sitt svar blir resultatet bäst då.

Läs fler artiklar från Platsjournalen


Tillägsinformation

Läs senaste Platsjournalen som e-tidning.

Vill du få jobbtips direkt i mobilen?

Fyll i ditt namn och din e-post och få Platsjournalens nyhetsbrev direkt till din mejl.


Prenumerera på Platsjournalens nyhetsbrev.
Namn
E-postadress