27 oktober 2017

55-plussarna är friskast på jobbet

Gång på gång visar undersökningar att åldersdiskriminering slår mot äldre jobbsökande. Men om rekryterarna är ute efter att anställa friska medarbetare borde de rikta blickarna mot dem som är 55-plus, visar Jobbhälsobarometern.
– Det är synd att rekryterarna inte ser att 60 är det nya 30, säger Åsa Edman Källströmer, vd på rekryteringsbyrån TNG.

55 plussare är friskat på jobbet visar Jobbhälsobarometern.

55-plussare är friskast på jobbet visar Jobbhälsobarometern

Visserligen visar jobbhälsobarometern att allt färre är friska på arbetsmarknaden. De som anger att de inte har tagit ut en enda sjukdag under de senaste 12 månaderna minskar totalt sett. Men det går även att se stora skillnader i friskheten mellan olika åldersgrupper.

– Vi ser att ju äldre du blir desto mer närvarande är du på jobbet. Det borde vara tvärtom, kan man tycka, säger Peter Munch af Rosenschöld, vd på Sveriges företagshälsor som ligger bakom rapporten.   

Trots dessa muntra tongångar för äldre fastslår återkommande undersökningar att många ratas på arbetsmarknaden på grund av hög ålder. Åsa Edman Källströmer, vd på rektryteringsfirman TNG som arbetar med fördomsfri rekrytering menar att fixeringen vid ålder i anställningsprocessen drabbar både arbetssökande och arbetsmarknaden.

– Om man ser på hur vitala och friska 60-åringar är idag, är det synd att rekryterarna inte ser att 60 är det nya 30. Det är så mycket kompetens och kunnande som inte tas tillvara, säger hon.  

Männen är friskast

Framförallt är det mest män som är vad man i undersökningen kallar ”helårsfriska”. Män som är 55 plus är den starkaste gruppen i sammanhanget. Nästan hälften av dem anger att de inte har tagit ut en enda sjukdag de senaste 12 månaderna. Av kvinnorna är det också de äldre som är friskast, 34 procent har jobbat utan att behöva sjukanmäla sig. Men i jämförelse med männen är kvinnorna mer sjuka i de flesta åldersgrupper. Det finns förklaringar, menar Peter Munck af Rosenschöld:

– Sätter man män i samma yrken som kvinnor så blir de lika sjuka, det finns ingen skillnad mellan könen där, det handlar om hur bra psykisk och fysisk arbetsmiljö man befinner sig i, och generellt sett har kvinnor mindre hälsosamma arbetsmiljöer, säger han. 

När de äldre visar sig vara friskast är det de yngsta som i minst andel lyckas hålla sig från att vara sjuka från jobbet under 12 månader. Och här avviker männen från sin hälsodominans. Bara 17 procent är ”helårsfriska”. Alltså är kvinnor som är 55 plus dubbelt så friska som män under 30 år.

– Det är ännu en paradox i undersökningen, de yngre männen borde vara friskare än äldre kvinnor. Varför män under 30 är borta från jobbet på grund av sjukdom i högre utsträckning vet vi inte, säger Peter Munck af Rosenschöld.

Känslan styr mycket

Rapporten pekar på fler faktorer som borde gynna äldre som en kraft att räkna med på arbetsmarknaden. Även om det är så att nästan en miljon svenskar, 20 procent av arbetskraften, känner ett psykiskt obehag över att gå till jobbet flera gånger i veckan är det framförallt utbrett bland de yngre grupperna. 55-plussarna hamnar lägst i denna del, 15 procent av männen och 20 procent av kvinnorna känner obehag inför att gå till jobbet. Och mindre obehag är en friskhetsfaktor som kan hålla sjukskrivningarna nere, menar Peter Munck af Rosenschöld:

– Känslan inför arbetet styr väldigt mycket, till exempel din framtida frånvaro. Är det så att du upplever psykiskt obehag av att gå till jobbet flera gånger i veckan eller månaden tror du att det kommer att påverka din framtida hälsostatus.

Åsa Edman Källströmer tror att mycket av lösningen på ålderdiskrimineringen handlar om att arbetsgivare måste bli mer upplysta om forskningen som visar att äldre faktiskt är en tillgång istället för att de rutinmässigt riktar blicken åt yngre.

– Jag tror också att medvetenheten om vad lagen säger måste öka. Det är bara när alla på en arbetsplats ska gå i pension ungefär samtidigt som man kan göra en särbehandling och avsiktligt välja en person med lägre ålder, säger hon.

I jobbhälsobarometern deltar drygt 10 000 svarande i åldersgruppen 20 till 65 år.

Så slipper du åldersdiskriminering vid rekrytering

  • Om du inte kommer vidare i en rekrytering. Våga ställa frågor om varför.
  • Skriv inte ut din ålder i din ansökan. Ifrågasätt och fråga varför det är viktigt om rekryteraren undrar hur gammal du är.
  • Be inte om ursäkt för din kompetens och erfarenhet. Lyft fram den.

Tips från Åsa Edman Källströmer, TNG.

Tillägsinformation

Läs senaste Platsjournalen som e-tidning.

Vill du få jobbtips direkt i mobilen?

Fyll i ditt namn och din e-post och få Platsjournalens nyhetsbrev direkt till din mejl.


Prenumerera på Platsjournalens nyhetsbrev.
Namn
E-postadress