16 oktober 2017

Uppåt för arbetsmarknadsutbildningarna

Efter en period av mindre bra resultat där få fick jobb efter avslutad arbetsmarknadsutbildning har trenden äntligen börjat vända, visar Arbetsförmedlingens senaste arbetsmarknadsrapport.

Arbetsmarknadsutbildningar ska riktas ytterligare mot bristyrken till exemel svetsare

Svetsare är ett av flera bristyrken som det finns arbetsmarknadsutbildningar till.

Det har gått upp och ned med effekterna av arbetsmarknadsutbildningar genom åren. Greppet att ge arbetssökande tillgång till en yrkesutbildning har modifierats på olika sätt, vilket också gett olika resultat i hur de som gått en sådan utbildning lyckas med att få jobb.

Pekar uppåt

Från att ha legat på bottennivåer då bara ett fåtal som genomgått en arbetsmarknadsutbildning fått jobb under 2014, börjar siffrorna nu istället peka uppåt, visar den senaste arbetsmarknadsrapporten. Petra Nilsson, chef för forskningsenheten på Arbetsförmedlingen ser flera förklaringar till trendbrottet. Nu finns ett större krav på att bara de arbetssökande som kan tillgodogöra sig utbildningen ska få delta.

– Tidigare kunde arbetssökande som inte hade tillräckliga förkunskaper ändå få gå en arbetsmarknadsutbildning. Nu är det ett större fokus på att deltagarna ska klara utbildningen och därmed öka sina chanser att få en anställning, säger hon.

Andra orsaker som Petra Nilsson tror kan ha inverkat på trendbrottet är att utformningen av utbildningarna blivit mer kopplade till det faktiska behovet på arbetsmarknaden.

– Utbildningarna har mer anpassats till arbetsgivarnas behov. Arbetsgivarna är nu med och påverkar i större utsträckning. Utbildningarna är också mer regionalt anpassade efter behoven i en viss region.

Riktade mot bristyrken

Om den positiva trenden ska fortsätta tror Petra Nilsson att det behövs en ännu tydligare riktning av arbetsmarknadsutbildningarna.  

– Det är viktigt att arbetsmarknadsutbildningar är tydligt inriktade mot bristyrken i en viss region och att de arbetssökande som får gå en utbildning är motiverade och har förutsättningarna att kunna ta till sig utbildningen.

Nyligen kom också en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, som visar att arbetsmarknadsutbildning ger högre inkomst och sysselsättning över tid.

Rapportförfattarna finner att de som började på en arbetsmarknadsutbildning under perioden 1996–2010 på lång sikt hade högre inkomst än jämförbara arbetssökande som inte deltagit i en arbetsmarknadsutbildning.

– Utbildningen tycks ge de arbetssökande kunskaper och erfarenheter som är viktiga på arbetsmarknaden, säger rapportförfattaren Johan Vikström.

Marcus gick arbetsmarknadutbildning, blev Sveriges bästa bussförare

Läs mer om arbetsmarknadsutbildningar

Läs fler artiklar från Platsjournalen


Tillägsinformation

Läs senaste Platsjournalen som e-tidning.

Vill du få jobbtips direkt i mobilen?

Fyll i ditt namn och din e-post och få Platsjournalens nyhetsbrev direkt till din mejl.


Prenumerera på Platsjournalens nyhetsbrev.
Namn
E-postadress