22 september 2017

Lyft väntas för kulturarbetare 2018

1 000 fler kulturarbetare väntas få jobb nästa år enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos. Bland ”vinnarna” på kulturarbetsmarknaden är filmarbetare och bildkonstnärer.

Konstnärer målar tak vid Slussen i Stockholm.

Konstnär målar tak vid Slussen i Stockholm. Stockholm Konst/Foto Caroline Jensen/Harald Andreasson/Henrik Jensen

Att arbetsmarknaden rullar på väldigt bra just nu har väl inte undgått någon. Men att de positiva tongångarna också gäller kultur- och mediasektorn hör definitivt inte till vanligheterna.

– Det är framför allt inom filmområdet och bild och form som de nya arbetstillfällena kommer, säger Lisa Löfgren, chef på Arbetsförmedlingen Kultur Media.

Filmbranschen i Sverige går på högvarv vilket ökar efterfrågan på filmproduktionsledare, inspelningsledare, ljusmästare och andra liknande yrkesgrupper. Utövare inom bild och form går också mot en ljusare arbetsmarknad.

Lisa Löfgren, chef Af Kultur Media.

Lisa Löfgren, chef Af Kultur Media.

– Det beror delvis på en ökad efterfrågan på offentlig konst när kommuner och landsting bygger nytt, förklarar Lisa Löfgren.

Men även om siffrorna pekar uppåt är konst- och kulturyrkena fortfarande för de allra flesta innebär en tuff och osäker tillvaro. Totalt är cirka 60 000 personer sysselsatta inom kultur och media. Men många kombinerar eget företagande med korta uppdrag och varvar med arbete inom andra branscher.

– Det är ett glädjande trendbrott att sysselsättningen i kulturbranscherna ökar. Samtidigt fortsätter branschen att kännetecknas av otrygghet med många korta uppdrag. Det är få fasta anställningar, säger Lisa Löfgren.

Kulturyrken med bäst jobbchanser

Kyrkomusiker
Teaterproducent
Scentekniker
Filmproduktionsledare
Inspelningsledare
Projektledare, film
Ljusmästare
Perukmakare
Maskör

Tillägsinformation