4 september 2017

Inga brevlådor utanför servicekontoren

Under hösten tar vi bort brevlådorna utanför servicekontoren, det vill säga de kontor som Arbetsförmedlingen delar med andra myndigheter. Vi rekommenderar dig att istället utföra dina tjänster digitalt.

I september kommer brevlådorna utanför Arbetsförmedlingens och andra myndigheters gemensamma kontor, så kallade servicekontor, att tas ner. Åtgärden ingår i en satsning på digitala tjänster inom myndigheter och ska vara slutfört den 1 oktober.

Beslutet påverkar inte Arbetsförmedlingens egna kontor, där finns brevlådorna kvar.

Tillägsinformation