9 augusti 2017

Flera möjligheter för uppsagda Ericssonanställda

Är du uppsagd från Ericsson och behöver särskild hjälp för att få ett nytt jobb? Här kan du få individuellt stöd.

Arbetsförmedlingen har två projekt för dig som har blivit uppsagd från Ericsson under de senaste tre åren. Projekten delfinansieras av Europeiska globaliseringsfoden och gör det möjligt att ge vissa insatser som inte finns i Arbetsförmedlingens ordinarie utbud, till exempel aktivitetsstöd vid utbildning på yrkeshögskola/högskolenivå och vissa aktiviteter riktade mot entreprenörskap eller starta eget.

Vill du veta mer?

Projekt Ericsson 2 (för dig som blivit uppsagd 2016-2017)

Projekt Ericsson (för dig som blivit uppsagd 2015)

Frågor och intresseanmälan

Du kan också fråga och anmäla ditt intresse genom att maila egf.ericsson@arbetsformedlingen.se

Tillägsinformation