16 juli 2017

Så ser Arbetsförmedlingens framtid ut

Ett omfattande förnyelsearbete pågår på Arbetsförmedlingen. Men hur märker arbetssökande av förändringarna? Vi bad generaldirektör Mikael Sjöberg reda ut begreppen.

När Mikael Sjöberg presenterades som ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen 2014 angav han tre prioriterade områden: att öka förtroendet för myndigheten, utveckla e-tjänsterna och effektivisera matchningen mellan arbetssökande och arbetsgivare.

Mikael Sjöberg

Han tryckte samtidigt på startknappen för en omfattande förnyelseresa med målet att reformera Arbetsförmedlingen i grunden fram till 2021. Nu har förnyelseresan nått halvvägs och många är nyfikna på hur det har gått.

Hur märker arbetssökande av förnyelseresan?

– Vi blir en effektivare myndighet. Du som söker jobb kommer mer och mer att kunna hantera dina ärenden med oss på nätet, via digitala tjänster. Samtidigt frigör vi tid, så att du som behöver mer kvalificerat stöd av våra arbetsförmedlare i ett fysiskt möte får bättre möjligheter till det.

Vilka av Arbetsförmedlingens resultat är du mest nöjd med just nu?

– Flera. Vi har fått bukt med ungdomsarbetslösheten. Är du ung i dag och har en gymnasieutbildning får du jobb. Det andra är hur vi hanterar etableringsuppdraget. Vår senaste prognos visar att Sverige har en urstark arbetsmarknad. Fram till 2018 tillkommer 149 000 nya jobb. Åtta av tio jobb går till utrikes födda. Jag tycker att det är ett försiktigt gott betyg för vårt nya systematiska arbetssätt inom etableringsuppdraget.

Få nyanlända går vidare till studier. Hur kan detta bli bättre?

– Regeringens nya studiestartsstöd kan bli en viktig faktor för att stimulera sökande att gå vidare till studier. Sedan måste vi bli bättre på att motivera de sökande att välja studier efter etableringsuppdraget. Antalet långtidsarbetslösa utan registrerade aktiviteter har ökat.

Vad är strategin för att möta detta?

– Först vill jag säga att de långtidsarbetslösa inte är en statisk grupp, som en del föreställer sig. Under årets första fem månader har 30 000 sökande, som ingår i gruppen långtidsarbetslösa, fått jobb eller gått vidare till studier. Det motsvarar 6 000 varje månad. Det är bra, men aktivitetsnivåerna bland långtidsarbetslösa måste upp. Sedan vill jag inte gå in och peka ut några enskilda verktyg, utan jag litar på våra medarbetares kompetens och professionalitet.

Extratjänster och samarbete med kommunerna är några åtgärder. Vad innebär de?

– Kommuner och landsting har stora rekryteringsbehov och de är hänvisade till att söka en ansenlig del av sina framtida medarbetare bland de långtidsarbetslösa. En nära samverkan med kommuner och landsting kan på många sätt stimulera denna process. Extratjänster, det vill säga anställningar där arbetsgivaren får stöd motsvarande lönekostnaden under ett år med möjlighet till förlängning ett år, är ett bra instrument som underlättar de rekryteringar som kommuner och landsting behöver göra.

Argument för att privatisera Arbetsförmedlingen har duggat tätt under våren. Vad säger du om det?

– Arbetsmarknaden har självklart stor betydelse för medborgarna, för samhället och för politiken. Det är ganska naturligt att politiken har synpunkter och förslag på hur vi som myndighet ska organiseras och fungera. Vi har vårt uppdrag från regeringen och det är viktigt att vi, oberoende av vilken politisk diskussion som än pågår om myndigheten, anstränger oss för att genomföra den så bra som möjligt och därigenom skapa största möjliga kund- och samhällsnytta.

Läs fler artiklar ur Platsjournalen

Tillägsinformation

Läs senaste Platsjournalen som e-tidning.

Läs Platsjournalen

Prenumerera på Platsjournalens nyhetsbrev


Jobbtips i mejlen? Fyll i ditt namn och din e-post och få Platsjournalens nyhetsbrev direkt till din mejl.

Namn
E-postadress