29 juni 2017

Studiestartsstöd för dig som vill förbättra dina jobbmöjligheter

Är du över 25 och inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen? Behöver du läsa in kunskaper på grundskole- eller gymnasienivå för att förbättra dina jobbchanser? Nu finns möjlighet till studiestartsstöd som hjälp på vägen.

Man som läser

Studiestartsstödet är ett ekonomiskt stöd som ger dig med kort utbildningsbakgrund möjlighet att komma igång med studier utan att behöva låna pengar. Utbildningar som ger möjlighet till studiestartsstöd är dem på grundskole- och gymnasienivå inom komvux, samt kurser på  folkhögskola motsvarande grundskole- och gymnasienivå.

Stödet är på cirka 8 500 kronor för fyra veckor, som du kan få under maximalt 50 veckors studier på heltid. Läser du på 50 procent motsvarar det 100 veckor. Om du har vårdnaden om barn kan du få tilläggsbidrag.

För att ha möjlighet till studiestartsstödet ska du:

  • vara 25-56 år
  • ha behov av utbildning på grundskole- eller gymnasienivå för att kunna få ett arbete
  • inte ha haft studiestöd från CSN under de senaste tre åren
  • ha kort tidigare utbildning
  • varit anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen i minst sex sammanhängande månader, och under samma tid varit arbetslös eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program, eller ha deltagit i etableringsinsatser och vars etableringsplan har upphört att gälla för att tiden i plan har löpt ut

Utöver detta gäller många av villkoren som finns för studiemedel, med det finns inga återbetalningskrav för studiestartsstödet.

Så ansöker du om studiestartsstöd

Du ansöker hos din hemkommun. Kommunen utreder och beslutar sedan om du tillhör målgruppen för att få stödet och skickar därefter vidare din ansökan till Centrala studiestödsnämnden, CSN.

CSN utreder om du uppfyller övriga villkor för att ha rätt till studiestartsstöd och fattar beslut om ansökan. Det är också CSN som betalar ut pengarna.

Läs mer om studiestartsstödet hos CSN

Tillägsinformation