25 juni 2017

Arbetsgivare ruckar på kraven för jobb

Arbetsgivare ruckar på kraven, skriver Arbetsförmedlingens prognoschef

Håkan Gustavsson, prognoschef på Arbetsförmedlingen.

Personal behövs i allt fler branscher men bristen på rätt kompetenser är stor. För att fylla luckorna söker arbetsgivarna nya vägar och dörrarna öppnas för fler in på arbetsmarknaden, skriver Håkan Gustavsson, prognoschef på Arbetsförmedlingen i sin krönika.

Det går bra för Sverige. Ekonomin fortsätter att växa i god fart och allt fler får ett jobb. Arbetsmarknaden har nu varit stark under lång tid vilket inte minst gynnat många unga. Samtidigt märker allt fler arbetsgivare att det blir svårare att rekrytera. Detta gäller både offentliga och privata verksamheter. Därför ökar bristen på arbetskraft och personer med rätt kunskaper för de lediga jobben.

Det allra tydligaste tecknet på detta är att det tar allt längre tid att hitta den personal som arbetsgivarna vill ha. Under våren har Arbetsförmedlingen intervjuat ett mycket stort antal arbetsgivare i hela landet.

Vår undersökning visar bland annat att bristen på arbetskraft gjort att allt fler arbetsgivare på senare tid börjat anpassa sina rekryteringar.

Tecknen är tydligast bland de offentliga arbetsgivarna – alltså inom vården, skolan och omsorgen. Där ser vi att allt fler arbetsgivare sänkt kraven på såväl utbildning som på tidigare yrkeserfarenhet.

Mycket talar nu för att de offentliga arbetsgivarna därför ökat antalet rekryteringar inom yrken utan krav på legitimationer. När man inte hittar till exempel en sjuksköterska, lärare eller undersköterska anställer man i högre grad istället andra yrkesgrupper.

Den stigande bristen på arbetskraft och kompetenser gör därför att arbetsgivarna både ser över sina rekryteringar och sina verksamheter.

Den starka arbetsmarknaden gynnar helt enkelt allt fler – inte minst arbetssökande som ska etablera sig på arbetsmarknaden för första gången.

Trots en stark arbetsmarknad gäller ändå fortfarande att en fullföljd gymnasieutbildning är den bästa biljetten till ett arbete. Även om allt fler arbetsgivare anpassar sina rekryteringar efter hur tillgången på arbetskraft och kompetenser ser ut är jobbmöjligheterna fortsatt betydligt bättre för den med en fullföljd utbildning på gymnasienivå.

Håkan Gustavsson
Prognoschef Arbetsförmedlingen

Fler artiklar från Platsjournalen

Tillägsinformation

Bild av Platsjournalen nummer 6 2017

Läs Platsjournalen

Prenumerera på Platsjournalens nyhetsbrev


Jobbtips i mejlen? Fyll i ditt namn och din e-post och få Platsjournalens nyhetsbrev direkt till din mejl.

Namn
E-postadress