16 juni 2017

Jobben ökar i flera olika branscher

Det skapas massor av nya jobb just nu – och arbetslösheten minskar.
Det visar Arbetsförmedlingens nya prognos.
– Jobben växer på brett i hela landet, säger Håkan Gustavsson, prognoschef på Arbetsförmedlingen.

Tongångarna är mycket positiva hos Sveriges arbetsgivare just nu. Det kan Arbetsförmedlingen slå fast efter att förmedlare runtom i landet har pratat med mer än 11 000 privata arbetsgivare och med representanter för offentliga arbetsgivaren om deras syn på framtiden.

– Man skulle kunna säga att det är en urstark arbetsmarknad. Jobben växer kraftigt i landet, både yrkesmässigt och branschmässigt, säger Håkan Gustavsson.

149 000 nya jobb

Dessutom pekar kurvorna uppåt både för världsekonomin och Sveriges ekonomi. En glädjande effekt av detta är att det runtom i landet sitter chefer, hr-personal och rekryterare och letar efter nya personer att anställa.

Håkan Gustavsson

Totalt kommer hela 149 000 nya jobb att skapas i Sverige de kommande två åren. Men även om jobben blir fler i hela landet så finns det regionala skillnader.

– Merparten av de nya jobben växer fram i storstadslänen, säger Håkan Gustavsson.

Den breda jobbtillväxten gör även att allt fler utrikes födda nu får chansen att kliva in på arbetsmarknaden.

– De kommande två åren väntas 8 av 10 av de nya jobben gå till utrikes födda. Men det är viktigt att komma ihåg att sysselsättningsgraden även ökar bland de inrikes födda, säger Håkan Gustavsson.

Svårt hitta rätt personal

Samtidigt som det skapas många nya jobb så får arbetsgivarna allt svårare att hitta personer med rätt utbildning och rätt kvalifikationer. Ett exempel är den glödheta byggbranschen som har mycket svårt att hitta rätt personal. Detsamma gäller för it-branschen. Även offentliga arbetsgivare inom vård, skola och omsorg har stora problem att rekrytera.

Nästa år kommer hela 40 procent av de privata arbetsgivarna ha brist på arbetskraft. Situationen gör att varje rekrytering tar lite längre tid. Det gör också att vissa arbetsgivare börjar rucka lite på sina krav när det kommer till utbildning och  yrkeslivserfarenhet när de ska nyanställa.

– Ett sätt för arbetsgivarna att hantera bristen på utbildad personal är att rekrytera från andra yrkesgrupper. De offentliga arbetsgivarna tar in stödjande personal, till exempel lärarassistenter, vilket avlastar arbetsbördan för lärarna.

Läs fler artiklar från Platsjournalen

Viktiga siffror

  • Arbetslösheten sjunker i år från 7,0 till 6,6 procent.
  • 2018 ökar arbetslösheten något till 6,7 procent. Det beror på att arbetskraften fylls på med fler personer som står längre ifrån arbetsmarknaden, till stor del nyanlända.
  • Under 2017 och 2018 skapas totalt 149 000 nya jobb.
  • Åtta av tio nya jobb går till utrikes födda och sysselsättningsgraden i denna grupp ökar med två procentenheter. Utrikes födda och sysselsättningsgraden i denna grupp ökar med två procentenheter.
  • Trots det stiger arbetslösheten något bland utrikes födda nästa år medan den fortsätter att minska bland inrikes födda.
  • Under 2018 väntas 78 procent av Arbetsförmedlingens inskrivna arbetslösa tillhöra den grupp som har en svagare ställning på arbetsmarknaden.

Tillägsinformation

Bild av Platsjournalen nummer 6 2017

Läs senaste Platsjournalen

Prenumerera på Platsjournalens nyhetsbrev


Jobbtips i mejlen? Fyll i ditt namn och din e-post och få Platsjournalens nyhetsbrev direkt till din mejl.

Namn
E-postadress