16 juni 2017

Amanda jobbar som ubåtsofficer

Foto: Albert Håkansson

Som officer vid första ubåtsflottiljen i Karlskrona har Amanda Liljeqvist bara goda erfarenheter av det militära livet. I dag är hon rekryteringsofficer i Försvarsmakten, hon ska hitta de unga män och kvinnor som är beredda att stå kvar i situationer då de flesta skulle fly.

När luckan stängs och ubåten går under ytan kan det vara det sista en ubåtsbesättning ser av dagsljuset på många dagar. Under den tiden har de bara varandra. De arbetar skuldra vid skuldra i ett hav av knappar, spakar och sladdar. På fritiden spelar de spel och tittar på film vid samma smala bord som de äter och har möten vid.

Besättningen får trots allt plats rätt bra i det trånga utrymmet. De lever i skift: ”varma bingen” är ett begrepp som står för att man sover i skift. När en kollega ska kliva upp och inta sin plats, då kryper en annan ned i samma säng.

– Det blir en väldigt speciell samvaro på en ubåt. Man lär sig snabbt att människor måste få vara olika. Det finns inte utrymme för att samla på irritation. Ärlighet och öppenhet är en förutsättning, berättar Amanda Liljeqvist.

Går inte att bära mask

Hon är i dag förste sergeant, rekryteringsofficer och officer vid första ubåtsflottiljen. När hon själv sökte till det som blev den sista kullen värnpliktiga (för den perioden) hade hon rätt bra koll, men trodde ändå att det militära livet kunde innebära att hon skulle få spela en mer manlig roll. Att det inte skulle räcka att hon var sig själv.

Det stämde inte. Faktum är att det inte går att sätta på en mask under en långkörning med en ubåt. Då befinner man sig under ytan som en av 30 personer vars liv hänger på att alla kan lita på varandra.

Man behöver alltså inte låtsas. Men Amanda Liljeqvist påpekar samtidigt att man ska tänka noga över om man passar för att arbeta inom Försvarsmakten innan man söker. Det är viktigt att man har egenskaper som stämmer överens med arbetsgivarens förväntningar.

– Man behöver vara driven och ha en vilja att utvecklas. Och om det värsta skulle hända ska vi försvara landet. Det vi övar kan bli skarpt. Då ska vi stå kvar.

Själv mönstrade Amanda Liljeqvist vid 19 år fyllda, och när hon gjorde lumpen på Kungsholmen i Karlskrona var 10 av 35 rekryter tjejer.

Befälen var förvånade – de hade inte varit med om något liknande. Efter lumpen har det däremot hänt att hon varit ensam kvinna i sin pluton. Det medför ökad synlighet, vad hon gör märks eftersom hon är kvinna. Men hon har inte uppfattat att det varit till nackdel och hon har trivts med sina kolleger.

– Alla kan ju uppleva saker olika, och jag personligen har nog alltid umgåtts bra med män. Men jag hoppas att den som är kvinna inte behöver förändra sig på något speciellt sätt för att passa in. Jag har i alla fall inte känt så, konstaterar hon.

Under elva månader som värnpliktig kände Amanda Liljeqvist att hon utvecklades i expressfart, och hon fortsatte med att ta anställning som soldat i basskyddskompaniet i Karlskrona. Hon var inställd på att fortsätta växa och ett drygt år senare sökte hon specialofficerut-bildningen. Hon ville bli sonarbefäl vid ubåtsflottiljen.

Så kom ubåten HMS Södermanland in i hennes liv. Det kunde lika gärna vara en rymdfarkost, med den stora stillheten utanför och det koncentrerade livet inuti.

– Särskilt mycket tycker jag om omväxlingen. Vi övar mycket. Utan förvarning kan vi få överge det vi håller på med och inta våra positioner. På en ubåt hänger precis allt ihop, alla gör sin del. Det är ett väldigt fint samarbete mellan alla vapengrenar, berättar hon.

Stormen märks inte på djupet

I ytläge kan det gunga ordentligt, men redan på 20 meter kan det storma på ytan utan att man alls märker det i ubåten.  I undervattensläge är periskopet besättningens sätt att se ut, men då ubåten dyker längre ner är sonaren alltid bemannade eftersom det är sonarbefälet som lyssnar efter fartyg och annat som rör sig i vattnen.

– Valar kan man höra ibland om de är nära. Och om det ligger någon boj i vattnet kan man höra kättingljud. För ett sonarbefäl gäller det att tolka ljuden och skicka informationen vidare till vakthavande officerare, som fattar beslut med utgångspunkt från det. Som sonarbefäl eller sonaroperatör sitter man också i styret, där reglerar man djup, fart och kurs, och agerar på order av vakthavande officer.

Det militära arbetslivet är mycket hårt regelstyrt. Alla har en chef och man följer order. Gör alla vad de ska göra, då fungerar också allt som det ska. Amanda Liljeqvist själv tycker om den tydligheten. Den innebär att hon kan lita till hundra procent på sina kollegor.

– Jag har aldrig känt mig rädd. Jag har heller aldrig varit med om någon olyckshändelse. Men vi övar alla hela tiden våra funktioner och vi vet precis vad vi ska göra om något skulle hända. Jag är trygg i att alla är specialister på vad de gör.

På vägen från marinbasens vakt till kontoret visar hon ett högt vitt torn. Det ser ut som en fyrkantig silo. Tornet är vattenfyllt, och i det övar besättningarna fri uppstigning. Från botten av tornet ska de med hjälp av en luftfylld dräkt stiga 18 meter upp till ytan.

Uppstigningen är bara en av många fysiska prövningar som sjögående personal vid första ubåtsflottiljen behöver genomgå med viss regelbundenhet.

– Man ska fundera över sin fysik innan man söker. Det kan visa sig vara värdefullt att lägga ned några extra timmar på träning inför testerna, säger Amanda Liljeqvist med ett leende.

Läs fler artiklar från Platsjournalen

Så får du en karriär i marinen

  • Det finns olika vägar in i försvaret, som också har många civilanställda. Men den som vill bli militär börjar med grundutbildningen som är nio månader lång.
  • Inom GU finns många befattningsutbildningar, eftersom marinen har många olika inriktningar: från kock till sambandsoperatör eller röjdykare. Utbildningen finansieras med rekrytförmåner, alltså 4 500 kronor i månaden samt kost, logi, och hemresor.
  • Efter grundutbildning tjänstgör man som sjöman under sex månaders provanställning som övergår till tillsvidareanställning. Efter tolv tjänstgöringsår måste den som vill fortsätta inom Försvarsmakten utbilda sig vidare till specialistofficer, taktisk officer eller reservofficer. Annars återstår att söka civila jobb.
  • Grundkraven för att bli antagen är att den sökande har fyllt 18 år och är och svensk medborgare. Marinen kräver också godkänt i matematik 1, svenska 1 och engelska 5. För att få den befattning man söker krävs också att testvärdena räcker till: det görs bland annat datatest, intelligenstest, fysiktest, bedömning av psykolog och läkare. Vissa tjänster innebär extra tester.


Tillägsinformation

Bild av Platsjournalen nummer 6 2017

Läs Platsjournalen

Prenumerera på Platsjournalens nyhetsbrev


Jobbtips i mejlen? Fyll i ditt namn och din e-post och få Platsjournalens nyhetsbrev direkt till din mejl.

Namn
E-postadress