13 juni 2017

149 000 nya jobb på stark arbetsmarknad

Under 2017 och 2018 ökar sysselsättningen med sammanlagt 149 000 personer och de lediga jobben fortsätter att bli fler. Det visar Arbetsförmedlingens senaste arbetsmarknadsprognos.

Bild på två män i skyddshjälmar

Prognosen baseras på intervjuer med ett stort antal privata och offentliga arbetsgivare i hela landet. Den visar att många arbetsgivare planerar för att anställa fler. Det ser mer positivt ut jämfört med för ett halvår sedan inom samtliga branscher i näringslivet.

Flest nya jobb förväntas inom privat och offentlig tjänstesektor samt inom byggsektorn. Dessa branscher, liksom många andra, upplever att det är svårt att hitta arbetskraft med rätt kompetens. Utbildning är och förblir därför viktigt för möjligheterna till jobb.

Läs mer i Arbetsförmedlingens prognos

Här hittar du mer om yrke, framtid och jobbmöjligheter

Tillägsinformation