12 maj 2017

Vänd dina svagheter till styrkor

Illustration: Pelle Forshed

Det sägs att alla egenskaper har både en positiv och en negativ sida. Kom ihåg det när du får frågan om dina styrkor respektive svagheter på jobbintervjun. Det som lönar sig är ärliga svar, som varken är skrytiga eller undfallande. Lagom är bäst.

Bli självmedveten

Frågan om vad du är bra på eller vilka svaga sidor du har hand-lar ofta om att arbetsgivaren vill veta hur pass väl du känner dig själv men är också ett prov på din uppriktighet. Är du någon man kan lita på?

Gör en lista

Punkta ner dina bra respektive mindre bra sidor. Det kan vara ganska svårt, så be gärna om hjälp från någon som känner dig väl. Helst en person du litar på. Det kan vara tufft att höra att du inte är så bra på det ena eller det andra som du själv kanske tror.

Positivt kan vara negativt...

Välj en av dina bra sidor, till exempel ambitiös – en egenskap som varje ar-betsgivare sätter högt på önskelistan. Kan det finnas något dåligt med att vara ambitiös? Ja, faktiskt. Det kan innebära att du överarbetar dina uppdrag, grottar ner dig i detaljer, aldrig kan sätta stopp. Tänk därför noga igenom vad du menar med ambitiös och öva på att illustrera den egenskapen med personliga exempel.

…och negativt kan vara positivt

Fortsätt övningen med en av dina mindre bra sidor, säg: rädd för förändringar. Vem vill anställa någon som är rädd för förändringar? Jo, om du kan lyfta fram det som något positivt. Du är noggrann, lojal och känner dig trygg med att följa de regler och lagar som gäller på arbetsplatsen. Du är en rutin människa och någon man kan förlita sig på.

Fortsätt att öva

och gå igenom dina goda och mindre goda egenskaper och vända och vrida på dem, så att det som är bra inte är ”för bra” och det som är ”dåligt” också har positiva sidor. Glöm inte att anpassa svaren till arbetsgivarens kravprofil i jobbannonsen.

Använd kunskaperna på intervjun

Det är skarpt läge. På intervjun får du den fruktade frågan om dina svaga sidor. Se nu till att förvandla din svag-het till något bra – se punkt 4. Börja med att erkänna: ”Ja, jag har svårt att passa tider, men det innebär också att jag är snabb, spontan, idérik och styrs av impulser.”. Förhoppningsvis gillar arbetsgivaren det hen hör.

Nyansera bilden av dig själv

Och frågan om din styrka. Du blir mer trovärdig om du inte är perfekt. Men här kan balansgången vara lite knepigare. Det är inte meningen att du ska dissa dig själv, bara ge en liten ödmjuk grå nyans åt det som annars kan kännas lite för perfekt. ”Jag älskar utmaningar men jag vill också gärna fundera ett varv extra innan jag fattar ett beslut …”

Läs fler artiklar från Platsjournalen

Tillägsinformation

Bild av Platsjournalen nummer 6 2017

Läs senaste Platsjournalen

Prenumerera på Platsjournalens nyhetsbrev


Jobbtips i mejlen? Fyll i ditt namn och din e-post och få Platsjournalens nyhetsbrev med e-tidningen direkt till din mejl.

Namn
E-postadress

Starta kostnadsfri tidningsprenumeration
  

Fyll i ditt namn och adress och få tidningen Platsjournalen hem till din brevlåda varje måndag.

Starta prenumeration