12 maj 2017

Qassims praktik ledde till apoteksjobb

Att det rådde brist på farmaceuter i Sverige, var inget apotekaren Qassim kände till när han flydde från krigets Syrien. Men målet var hela tiden att få jobba som apotekare. I dag drygt tre år senare har han fast anställning på Kronans apotek i Norrköping.

I staden Aleppo i Syrien drev Qassim Humash 39 år, sitt eget apotek med ett par anställda. Men kriget tvingade honom på flykt och nu är allt sönderbombat.

– För mig var det självklart att jag skulle fortsätta jobba som apotekare, berättar Qassim. Jag gillar att träffa olika människor och hjälpa dem med att bli friska.

I slutet av 2013 kom Qassim med sin fru och de två barnen till Sverige. Efter några månaders väntan på en flyktingförläggning i Västervik fick de svenskt uppehållstillstånd.

– Jag pluggade SFI i Västervik. Sedan, när vi fick en lägenhet i Norrköping, fortsatte jag svenskastudierna på Komvux. Jag skrev också direkt in mig på Arbetsförmedlingen, berättar han.

Erbjuden praktikplats

På Arbetsförmedlingen fick Qassim tillsammans med åtta andra syriska apotekare träffa representanter för Apoteket Kronan. Några månader senare blev han erbjuden en praktikplats.

Det råder en stor brist på farmaceuter, som är ett samlingsnamn för både apotekare och receptarier, berättar Andreas Rosenlund informationsdirektör på Kronans apotek.

Andreas Rosenlund, Kronan

– Bara Kronans apotek har behov av cirka 30 farmaceuter just nu. Och det ser likadant ut för de andra apotekskedjorna. Framöver kommer det också att bli stora pensionsavgångar samtidigt som vi öppnar nya apotek. Att anställa nyanlända är en del i rekryteringsprocessen.

Som ett led i detta är Kronans apotek också med i den så kallade 100-klubben.

– Målet är att under en treårsperiod ha minst 100 praktikplatser för nyanlända. Det målet räknar vi med att fylla med råge, berättar Andreas Rosenlund.

Qassim som fick sin apotekareutbildning i Ukraina, berättar att han hade med sig sina betygshandlingar till Sverige. Men för att få jobba på ett svenskt apotek måste man klara både de språkliga testerna och få sin legitimation validerad.

– Jag har fått läsa farmakoterapi och allmän samhällsfarmaci på distans, samtidigt som jag har praktiserat.

Legitimation efter fem månader

Efter att ha genomgått sex olika prov och den obligatoriska slutpraktiken på fem månader fick Qassim äntligen sin apotekarelegitimation från Socialstyrelsen.

– Man måste kämpa, menar han. För att komma dit du vill är det också viktigt att du är målinriktad.

Qassim hade inga större problem med att läsa in de farmaceutiska kunskaperna. Svårast har varit att lära sig det svenska språket.

– Men det är det absolut viktigaste att du lär dig språket så snabbt som möjligt, för att komma in i det svenska samhället. Förutom att plugga SFI har jag läst tidningar, böcker, tittat på svensk tv och pratat med svenskar.

Viktigast för den nyanlände är att man kommer ut på praktik, tycker han. Och då ska man inte passivt vänta på att Arbetsförmedlingen hjälper en.

Text och foto: Marita Andersson

Läs fler artiklar från Platsjournalen

Informationssajt om apoteksjobb 

29 företag med i hundraklubben

Regeringens satsning på att fler nyanlända ska komma ut i arbetslivet. 100-klubben startades i oktober 2015 med målet att introducera fler nyanlända på arbetsmarknaden, samtidigt som företagen får hjälp att hitta ny arbetskraft.

I samarbete med arbetsförmedlingen skräddarsys paket för att de deltagande företagen ska kunna ta emot minst 100 nyanlända inom tre år. Det kan vara praktikplats, arbete med stöd eller andra insatser.

Hittills har 29 företag anslutit sig. Totalt har 1 758 personer medverkat i någon insats. Av dessa har nu 26 procent arbete.

Tillägsinformation

Bild av Platsjournalen nummer 6 2017

Läs senaste Platsjournalen

Prenumerera på Platsjournalens nyhetsbrev


Jobbtips i mejlen? Fyll i ditt namn och din e-post och få Platsjournalens nyhetsbrev med e-tidningen direkt till din mejl.

Namn
E-postadress

Starta kostnadsfri tidningsprenumeration
  

Fyll i ditt namn och adress och få tidningen Platsjournalen hem till din brevlåda varje måndag.

Starta prenumeration