21 april 2017

Nya möjligheter med enkla jobb

I Landskrona ska hela arbetsmarknaden ställas om. Projektet Enkla jobb är kärnan i satsningen och det har blivit en succé särskilt inom vård och omsorg. Rickard Bernhill som är anställd i projektet på äldreboendet Solbacken trivs utmärkt med sitt nya jobb.

På fjärde våningen på Solbackens äldreboende finns tio brukare. De har sedan september förra året fått en bättre omsorg. Då anställdes Rickard Bernhill som köksansvarig. Hans insatser på boendet innebär att undersköterskorna kan ägna sin tid åt de äldre istället för att utföra uppgifter som inte kräver undersköterskekompetens.

– När jag är klar med köket hjälper jag till med annat, som sociala aktiviteter så de äldre får stimulans, eller repa-rationer av grejer så vi slipper ringa in vaktmästeriet. Häromveckan målade jag om tvättstugan, berättar han.

Min kompetens har ökat

Rickard Bernhill har tidigare arbetat som timvikarie inom äldreomsorgen, och även som vaktmästare. Efter en längre tids arbetslöshet matchades han till boendet. Han har lön och anställning enligt kollektivavtal i Landskrona stad.

Rickard Bernhill

– Jag har gått kost- och hygienutbildningar under anställningen och jag har lärt mig mycket om demens. Jag läser in mig på fritiden på det jag behöver kunna och jag ställer frågor. Min kompetens har ökat och jag hoppas att det leder till jobb, säger han.

De som anställs på Enkla jobb kommer via Arbetsförmedlingen och har någon form av anställningsstöd.

De är dörröppnare: inom ett år ska förvaltningarna och delar av näringslivet i Landskrona ha definierat servicejobben inom respektive område, och på så vis ha omfördelat uppgifter från yrkeskategorier det råder brist på.

Ska stå på egna ben

Den nya yrkeskategori som uppstått ska stå på egna ben, utan anställningsstöd – istället för att rekrytera inom bristyrken kan arbetsgivaren anställa en service-arbetare. Det är så arbetsmarknaden ska bli mer tillgänglig.

Initiativtagare till projektet är Jimmie Rönndahl, verksamhetschef för Enkla Jobb på Arbetsmarknad Landskrona i Landskrona. För honom är det alltså kompetensförsörjningen som är problemet, och det är därför han fokuserar på den kompetens som finns att ta vara på bland de arbetslösa.

Jimmie Rönndahl, Af

Viktigt med informella kompetenser

– Vi har undersökt arbetsmarknaden noga och tagit reda på vad arbetsgivarna efterfrågar vid anställning. Alla lyfter fram vissa informella kompetenser som pålitlighet, gott bemötande, att kunna passa tider, hög arbetsmoral, konstaterar Jimmie Rönndahl.

Mathantering, erfarenhet av barn, eller byggarbete kan också vara informella kompetenser som arbetsgivare vill se hos en service-arbetare, och som är viktiga vid matchning av arbetssökande mot arbetsgivare.

De informella kompetenserna dokumenteras på kompetenskort och varje individ har en handledare under anställningen som gör uppföljningar. Förhoppningen är att den kompetensökning som sker under året kommer att utmynna i andra anställningar eller i att personen i fråga söker sig vidare via utbildning.

Läs mer om andra enkla jobb:

Extratjänster

Moderna beredskapsjobb


Enkla jobb

  • Syftet med Enkla jobb är att ge fler människor chansen att etablera sig på arbetsmarknaden. Satsningen görs i samarbete med Arbetsförmedlingen i Landskrona.
  • Målet är att sänka arbetslösheten i kommunen från 15,3 till 10,3 procent.
  • Tanken är att 1 000 personer ska få jobb varav 450 ska vara enkla jobb som skapas i kommunens förvaltningar.
  • Projektet Enkla jobb finansieras delvis av Europeiska Socialfonden med 36 miljoner kronor.

Tillägsinformation

Bild av Platsjournalen nummer 6 2017

Läs senaste Platsjournalen

Prenumerera på Platsjournalens nyhetsbrev  


Fyll i ditt namn och din e-post och få Platsjournalens nyhetsbrev med e-tidningen direkt till din mejl.

Namn
E-postadress

Starta kostnadsfri tidningsprenumeration
  

Fyll i ditt namn och adress och få tidningen Platsjournalen hem till din brevlåda varje måndag.

Starta prenumeration