24 mars 2017

Språket är Nours verktyg i tolkjobbet

Arbetsmarknaden skriker efter tolkar. Nour Khan går en arbetsmarknadsutbildning till tolk i arabiska, men har redan börjat jobba vid sidan av studierna.

– Jag känner att jag gör stor nytta för samhället, säger han.

Nour Khan

27-åriga Nour Khan kom till Sverige från Syrien 2014. Trots att han bara varit här i drygt två år pratar han redan bra svenska.

– Jag har kämpat jättemycket för att inte prata engelska sedan jag kom till Sverige, berättar han.

I hemlandet är han utbildad ekonom, men han har alltid haft ett stort intresse för språk och talar både ryska och engelska bra. Alltså blev han jätteglad när möjligheten att läsa en arbetsmarknadsutbildning till kontakttolk dök upp. Sedan i oktober studerar han på heltid på ABF i Stockholm, tillsammans med 19 andra blivande tolkar i arabiska och persiska.

– Utbildningen är jätteintressant, man lär sig väldigt mycket. Det här är det snabbaste sättet för mig att komma in på arbetsmarknaden.

Nya tankar har väckts

Innan Nour Khan hoppade på utbildningen tänkte han att det räckte med språkkunskaper för att arbeta som tolk. Men nu har han kommit på andra tankar.

– Man måste gå igenom åtminstone en sådan här utbildning för att vara förberedd. Det handlar inte bara om att kunna båda språken. Man måste förstå den miljön som klienten är i. Särskilt när man tolkar i sjukvården, hos Polisen och Migrationsverket.

Kontakttolkar arbetar med att hjälpa personer som inte talar svenska i kontakt med svenska myndigheter. Behoven är stora. Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara mycket liten konkurrens om jobben den närmaste tiden. Framförallt behövs tolkar som talar de vanligaste språken bland nyanlända, som arabiska, persiska, tigrinja och somaliska.

För den som vill bli tolk finns flera olika utbildningar över hela Sverige. De anordnas framförallt av studieförbund och folkhögskolor. Den arbetsmarknadsutbildning som Nour Khan går är sju månader lång, anordnas av ABF i Stockholm och finansieras av Arbetsförmedlingen.

Även juridik i utbildningen

Precis som andra utbildningar till kontakttolk lär sig studenterna dels tolkningsteknik, dels samhällskunskap och juridik. I Nour Khans utbildning ingår också tio dagars praktik. Efter praktiken har han fortsatt att arbeta som tolk på sin fritid.

– Det är intressant, varje jobb innebär nya utmaningar och nya erfarenheter. Det är bra att känna att man kan hjälpa andra i nödsituationer. Jag känner att jag gör ett jätteviktigt jobb.

I april är han färdig med grundutbildningen. Men Nour Khan funderar på att läsa fler kurser och dessutom skriva det prov hos Kammarkollegiet som gör honom till auktoriserad tolk. Parallellt söker han jobb som

matchar hans ekonomutbildning. Men att tolka vill han fortsätta med, hur det än går med jobbsökandet.

– Jag kommer säkert fortsätta jobba som tolk när jag har tid. Det är både ett jobb och ett intresse.

Text: Johanna Kvarnsell

Läs fler artiklar från Platsjournalen

Så utblidar du dig till tolk

En kontakttolk hjälper människor som inte talar svenska i kontakter med myndigheter. Det finns flera olika utbildningar:

Ettåriga utbildningar på halvfart finns i hela landet, i regi av studieförbund och folkhögskolor. Utbildningen är gratis och står under kontroll av myndigheten för yrkeshögskolan. Efter utbildningen får du ett utbildningsbevis och kan registrera dig i Kammarkollegiets tolkregister. Mer information finns på Blitolk.nu

Även Stockholms universitet har en utbildning till kontakttolk.

Det finns också arbetsmarknadsutbildningar till kontakttolk på vissa ställen i landet. Där är förkunskapskraven lägre än vid de andra utbildningarna till kontakttolk. För att gå dem ska du vara arbetssökande och inskriven vid Arbetsförmedlingen. Efter en arbetsmarknadsutbildning kan du göra ett prov för att validera dina kunskaper och få ett utbildningsbevis som motsvarar grundutbildningen till kontakttolk.

Vill du bli auktoriserad tolk måste du först skriva ett auktorisationsprov hos Kammarkollegiet, oavsett vilken utbildning du har gått.

Mer om tolk-yrket

Tillägsinformation

Bild av Platsjournalen nummer 6 2017

Läs senaste Platsjournalen

Starta prenumeration
på e-tidningen  


Fyll i ditt namn och din e-post och få Platsjournalens nyhetsbrev med e-tidningen direkt till din mejl.

Namn
E-postadress

Starta kostnadsfri tidningsprenumeration
  

Fyll i ditt namn och adress och få tidningen Platsjournalen hem till din brevlåda varje måndag.

Starta prenumeration