30 januari 2017

"Behoven av nya yrkesgrupper inom handeln ökar i spåren av digitaliseringen"


Platsjournalen har frågat Mats Johansson på Handelsrådet om hur han ser på jobbmöjligheterna i den allt mer digitaliserade handeln.

Handeln är väl det vanligaste "första jobbet"?

– Ja, ungefär en fjärdedel får sitt första jobb där. Totalt 500 000 personer jobbar inom handeln och 250 000 av dessa i detaljhandeln. Av de 16-24 åringar som jobbar finns hela 19 procent i handeln. Detta visar tydligt att det är en dörr in till arbetsmarknaden för ungdomar.

Rekryteringsbehoven är stora, hur många behövs anställas?

– Handeln i stort behöver nyanställa 120 000 personer per år, varav detaljhandeln 50 000 personer per år. För att klara detta har vi en dialog med Arbetsförmedlingen och med gymnasieskolor, yrkeshögskolor, universitet och högskolor. Många förknippar bara handeln med att sitta i kassan. Men det handlar om ett mycket stort antal yrken som det är viktigt att sprida information om, butikssäljare, lagerarbetare, visual merchandiser, HR, butiksledare, inköpare, logistiker, webbutvecklare.

Handeln blir allt mer digitaliserad, kan du ge exempel?

– E-handeln är väl det främsta exemplet. Antalet renodlade webbutiker ökar stadigt, men även ”vanliga” affärer som erbjuder sina produkter både i butikslokalerna och på webben. Många matbutiker erbjuder till exempel hemkörning av varorna till de som e-handlar hos dem. Digitaliseringen innebär positiva möjligheter. Men också stora förändringar, som att jobb automatiseras eller försvinner. Samtidigt ökar behoven av nya yrkesgrupper i spåren av digitaliseringen. Det kommer att ställas högre krav på medarbetarnas kompetens och på vidareutbildningar.

Även kunderna blir mer digitaliserade, hur påverkar det?

– Kunderna kan med mobilen eller datorn enkelt jämföra och beställa varor från affärer både i Sverige och utomlands. Det gör att konkurrensen hårdnar. Att kunderna ofta gör research på nätet innan de köper något ställer högre krav på produktkunskapen hos personalen. Det är som när patienter googlar sina sjukdomar innan de går till doktorn. Men internet har inte alla svar, det krävs kunnig personal också.

Denna vecka lanserar ni Yrkeskartan, vad är det?

– Det är en ny webbsajt som vi öppnar 1 februari.  Där kan besökarna få information om de olika yrken och karriärvägar som handeln erbjuder. Där kommer också att finnas information om utbildningsvägar, intervjuer med yrkespersoner och filmer från olika arbetsplatser.

Fotnot: Handelsrådet är ett samarbetsorgan för arbetsmarknadens parter inom handeln, Akademikerförbunden, Handelsanställdas förbund, Arbetsgivarföreningen KFO, Svensk Handel och Unionen.

Ny sajt om karrärvägar inom handeln:
www.yrkeskartan.se


Om Mats Johansson

Gör: Ansvarig för yrkes- och kompetensfrågor, Handelsrådet.
Bor: Stockholm.
Handlar oftast: På nätet, men behöver ibland ta hjälp av kunnig butikspersonal.
Fritid: Spelar elbas i ett soulband

Tillägsinformation

Bild av Platsjournalen nummer 4 2017

Läs senaste Platsjournalen

Starta en kostnadsfri prenumeration