13 januari 2017

Så kan du hålla koll på din anställningsform

Måste jag ha fast jobb för att få låna pengar? Och hur vet jag om arbetsgivaren avsätter pengar till min tjänstepension? Platsjournalen reder ut hur jobb och pension hänger ihop och om din anställning påverkar om du kan få lån på banken.

Pia Attoff är arbetsrättsjurist och ger tre tydliga råd till alla som söker jobb: ta reda på vilka villkor som gäller för din anställning, ta ingenting för givet och se till att få ett skriftligt anställningsavtal.

– Avtalet ska du enligt lag få inom en månad och det är ett bevis för anställningen. Där kan du läsa vad som ingår, om du inte redan tagit reda på det, säger hon.

Tjänstepensionen är en förmån

Vet du vad som gäller har du bättre koll på din faktiska lön, dina möjligheter att ta lån och din framtida pension. Statlig pension får alla som jobbar och betalar skatt, oavsett anställningsform. Tjänstepension är ett sparande som din arbetsgivare ger dig som förmån. Många arbetsgivare avsätter stora summor till tjänstepensioner och överenskommelserna finns ofta reglerade i kollektivavtal – avtal om löner och anställningsvillkor som sluts mellan arbetsgivarorganisationer och fack.

– Men det finns inget lagkrav på att företag ska ha kollektivavtal. Saknas kollektivavtal kan det saknas skyldighet för arbetsgivaren att betala tjänstepension eller andra försäkringar för sina anställda, säger Pia Attoff.

Så om du får tjänstepension eller inte hänger främst ihop med om din arbetsgivare har kollektivavtal, eller om din arbetsgivare ändå valt att erbjuda sina anställda tjänstepensioner. Enligt Marcus Lindenius, expert på Pensionsmyndigheten, står idag en av tio utan kollektivavtalad tjänstepension. Särskilt vanligt är det i vissa branscher, som it, reklam och hotell- och restaurang. Hans råd till de som står utan kollektivavtalad tjänstepension, är att förhandla med arbetsgivaren om att få en individuell tjänstepension.

– En tjänstepension kan ge 20 till 25 procent mer i total pension, så det har stor betydelse för hur mycket pengar du får som pensionär, säger han.

Bättre med stadig inkomst

Och ska du låna pengar på banken är det din totala ekonomiska situation och din trovärdighet som låntagare som är det viktiga. Du behöver ha en tillräcklig och förutsägbar inkomst. För egenföretagare, personer med visstidsanställningar eller provisionslön tittar banken på inkomsten över tid, och ju längre tid du kan visa att du har en stadig och tillräcklig inkomst, desto bättre. Allt handlar om att banken ska bedöma att du har möjlighet att betala räntor och amorteringar under hela lånetiden, inte bara just nu.

– Att ta lån är en affärsrelation. Du behöver ha tänkt igenom varför du vill låna, hur du ska betala tillbaka och att du verkligen kan betala, säger Arturo Arques, privatekonom på Swedbank.

Text: Carin Hedström

Anställningsformer i korthet

I grunden finns bara två varianter av anställningsformer:

Tillsvidareanställningen – som ibland innefattar provanställning – och som i dagligt tal också kallas fast jobb.

Visstidsanställningen – som ska ha ett tydligt start- och slutdatum. Visstidsanställningar kan till exempel vara allmän visstidsanställning och vikariat.
En allmän visstidsanställning eller vikariat ska enligt lag övergå till tillsvidareanställning om personen under en femårsperiod varit anställd i sammanlagt två år. 

Så kallad timanställning eller projektanställning finns inte som giltiga anställningsformer enligt LAS. 

  • Läs mer i Lagen om anställningsskydd, LAS.
  • Ta reda på mer om din pension på www.minpension.se.
  • Jobbar du svart och inte betalar skatt avsätts inga pengar till din statliga pension.

Tillägsinformation

Läs senaste Platsjournalen

som e-tidning 
som PDF