Arbetsförmedlingen
2 januari 2017

Moderna beredskapsjobb i staten

Har du deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin ett tag och behöver hjälp att komma in på arbetsmarknaden? Eller är du nyanländ? Då kan du få ett jobb på en myndighet samtidigt som din nya arbetsgivare får ekonomisk ersättning. Det kallas för moderna beredskapsjobb i staten.

Tre personer i ett möte

Vad är moderna beredskapsjobb i staten?

Moderna beredskapsjobb i staten innebär att du arbetar på en myndighet. Du blir en extra resurs för arbetsgivaren samtidigt som du får ett jobb med bra villkor. Regelverket och ersättningen motsvarar de villkor som gäller för extratjänst.

Kan jag få ett modernt beredskapsjobb i staten?

Du kan få ett modernt beredskapsjobb i staten om du är arbetssökande och inskriven på Arbetsförmedlingen. Du måste också uppfylla något av följande:

  • Du har deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin i 450 ersättningsdagar.
  • Du är nyanländ och har eller har haft en etableringsplan.
  • Du är nyanländ och har fått uppehållstillstånd eller uppehållskort i egenskap av familjemedlem till en EES-medborgare under de senaste 36 månaderna.

Hur länge kan jag ha ett beredskapsjobb i staten?

Du kan ha ett modernt beredskapsjobb i staten i tolv månader. Arbets­förmedlingen kan sedan förlänga beredskapsjobbet med tolv månader om vi bedömer att det skulle vara bra för dig.

Vem gör vad?

Arbetsförmedlingen bedömer tillsammans med dig och den aktuella myndigheten om en arbetsplats är lämplig och vilka arbetsuppgif­ter som är bra för dig. Arbetsförmedlingen gör sedan en överenskommelse tillsammans med dig och myndigheten och samråder med facket. I överenskommelsen står det vilka arbetsuppgifter du ska ha och vilket behov du har av stöd och handledning.

Myndigheten ansvarar för att du kommer igång med ditt nya arbete och att du får den handledning du behöver.

Vem ska jag vända mig till?

Om du vill ha mer information eller diskutera vilka arbetsuppgifter som skulle kunna vara bra kontaktar du Arbetsförmedlingen på 0771-416 416. Du kan också vända dig direkt till den arbetsförmedling som du har haft kontakt med tidigare.

Tillägsinformation