Högre bidrag till dig som är under 25 år och vill slutföra dina studier

Är du 20-24 år och inte har slutfört din gymnasieutbildning med slutbetyg eller examensbevis, deltar i ett utbildningskontrakt eller i jobbgaranti för ungdomar eller jobb- och utvecklingsgarantin?

Då kan du ha möjlighet att få högre bidrag i studiemedel från CSN när du vill studera på komvux eller folkhögskola för att få en gymnasieexamen eller motsvarande.

Kan du få det högre bidraget?

  • Du kan få det högre bidraget tidigast från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 till och med det kalenderår du fyller 24.
  • Du kan få det högre bidraget när du deltar i ett utbildningskontrakt eller om du är inskriven i jobbgaranti för ungdomar/jobb- och utvecklingsgarantin. Du får inte ha haft studiemedel under de senaste sex månaderna.
  • Du ska studera på grundläggande eller gymnasienivå på komvux eller folkhögskola.
  • Du ska sakna slutbetyg/gymnasieexamen från grundskola/gymnasieskola eller en motsvarande svensk eller utländsk utbildning.
  • Du kan få det högre bidraget till dess att du uppnår ett slutbetyg eller en gymnasieexamen från kommunal vuxenutbildning, eller ett studieomdöme från en folkhögskola.

Du kan bara få bidraget så länge du har veckor med studiemedel kvar.

Om du arbetar samtidigt som du studerar får du bara ha en sammanlagd inkomst på upp till ett visst belopp under ett kalenderhalvår. Om du överskrider det beloppet, som kallas fribelopp, ska dina studiemedel minskas. Det är viktigt att du alltid meddelar till CSN om du tjänar mer än fribeloppet så att du inte blir återbetalningsskyldig.

Mer information hittar du via länkarna i högerspalten.