Stöd för dig som är under 25 år

För dig som är under 25 år finns flera möjligheter att få extra stöd och hjälp att komma in på arbetsmarknaden och få ett jobb.

Yrkesintroduktionsanställning

Är du under 24 år och saknar yrkeserfarenhet? Eller har du varit arbetslös i minst tre månader? Då har du möjlighet att lära dig ett yrke och få hjälp av en handledare samtidigt som du får lön. Anställningen kallas för en yrkesintroduktionsanställning och du kan ha den i upp till ett år. Minst 15 procent av tiden ska bestå av utbildning eller handledning.

Arbetsgivaren som anställer dig får ett ekonomiskt stöd. För att arbetsgivaren ska kunna få stödet måste det finnas ett kollektivavtal och ett yrkesintroduktionsavtal för branschen. 

Yrkesintroduktionsanställning

Utbildningskontrakt

Du som är mellan 20-24 år och saknar en fullständig gymnasieutbildning kan få stöd att påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning via Komvux eller folkhögskola. Vid behov kan studier på deltid kombineras med arbete eller praktik utifrån dina individuella förutsättningar.

Utbildningskontrakt är en överenskommelse mellan dig, Arbetsförmedlingen och din hemkommun om ett gemensamt åtagande som syftar till du ska påbörja eller återgå till studier. Utbildningskontraktet innehåller en planering för din utbildning och eventuella övriga aktiviteter och stöd som Arbetsförmedlingen och din hemkommun ska bistå dig med för att stödja dig i att fullgöra dina studier.

Utbildningskontrakt

Nystartsjobb

Har du varit borta från arbetslivet länge till exempel på grund av arbetslöshet eller att du har varit sjuk? Då kan den arbetsgivare som anställer dig få ekonomiskt stöd, så kallat nystartsjobb. Arbetsgivaren får normalt stödet lika länge som du varit arbetslös och i de flesta fall i högst ett år. Anställningen kan vara tillsvidare, tidsbegränsad och på hel- eller deltid.

Nystartsjobb

Jobbgaranti för ungdomar

Jobbgaranti för ungdomar är ett program för dig som är under 25 år. Du kan till exempel få stöd med att söka jobb, praktik eller studie- och yrkesvägledning. Målet är att du ska hitta ett jobb eller börja studera så snabbt som möjligt.

Jobbgaranti för ungdomar

Studiemotiverande folkhögskolekurs

Som en förberedande insats kan du delta i Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF), en kurs som ges vid ett stort antal folkhögskolor runt om i landet. Den vänder sig till dig som är arbetssökande, har fyllt 16 år, och varken har gymnasieexamen eller saknar slutbetyg från gymnasieskolan. Syftet med kursen är att underlätta för dig att slutföra eller påbörja studier. Träning i studieteknik med inriktning på kärnämnen som svenska, matematik och engelska är centrala delar i kursen.

Studiemotiverande folkhögskolekurs - för dig som saknar betyg

Arbetsmarknadsutbildning

Om vi på Arbetsförmedlingen bedömer att en kortare utbildning ökar dina chanser till jobb, kan även det ingå som en möjlighet i jobbgaranti för ungdomar, se ovan.

Faktablad om arbetsmarknadsutbildning

Sök bland våra aktuella arbetsmarknadsutbildningar

Starta eget

Starta eget-stödet är till för dig som riskerar att bli arbetslös och har förutsättningar för att starta egen verksamhet. Du måste ha fyllt 18 år och stödet innebär att du kan få bidrag till din försörjning, aktivitetsstöd, under tiden du startar upp företaget. Du får inte registrera företaget innan du söker stödet..

Faktablad om stöd vid start av näringsverksamhet

Råd och stöd vid start av eget företag

Praktisera och få kontakt med svenska arbetsgivare

Är du under 25 år, nyanländ och omfattas av lagen om särskilda etableringsinsatser kan vi erbjuda dig praktik på en arbetsplats. Det är ett sätt att få kontakt med arbetsgivare, få erfarenheter av att arbeta i Sverige och hitta ett arbete.

Faktablad om arbetspraktik

Stöd och matchning

Stöd och matchning är en tjänst för dig som behöver intensivt och individuellt anpassat stöd i jobbsökandet. Tjänsten ges av privata aktörer som har avtal med Arbetsförmedlingen.

Stöd och matchning

Tillägsinformation