Stöd för dig som är under 25 år

För dig som är under 25 år finns flera möjligheter att få extra stöd och hjälp att komma in på arbetsmarknaden och få ett jobb.

Yrkesintroduktionsanställning

Är du under 24 år och saknar yrkeserfarenhet? Eller har du varit arbetslös i minst tre månader? Då har du möjlighet att lära dig ett yrke och få hjälp av en handledare samtidigt som du får lön. Anställningen kallas för en yrkesintroduktionsanställning och du kan ha den i upp till ett år. Minst 15 procent av tiden ska bestå av utbildning eller handledning.

Arbetsgivaren som anställer dig får ett ekonomiskt stöd. För att arbetsgivaren ska kunna få stödet måste det finnas ett kollektivavtal och ett yrkesintroduktionsavtal för branschen. 

Yrkesintroduktionsanställning

Traineejobb

Du som är mellan 20-24 år, har varit utan arbete i minst tre månader eller mer och som riskerar långtidsarbetslöshet kan ha möjlighet till traineejobb. Traineejobben är en anställning på deltid i kombination med en yrkesutbildning på deltid. Det är en möjlighet för dig att få formell kompetens inom ett yrke samtidigt som du jobbar inom yrket. För den del du studerar kan du ansöka om studiemedel via CSN. 

Arbetsgivaren som anställer på ett traineejobb får ett ekonomiskt stöd.

Traineejobben kan ges för yrken inom sjukvård, äldreomsorg, funktionshinderomsorg, skola och fritidshem och övriga yrken där det finns en stor efterfrågan på arbetskraft (så kallade bristyrken).

Traineejobb

Utbildningskontrakt

Du som är mellan 20-24 år och saknar en fullständig gymnasieutbildning kan få stöd att påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning via Komvux eller folkhögskola. Vid behov kan studier på deltid kombineras med arbete eller praktik utifrån dina individuella förutsättningar.

Utbildningskontrakt är en överenskommelse mellan dig, Arbetsförmedlingen och din hemkommun om ett gemensamt åtagande som syftar till du ska påbörja eller återgå till studier. Utbildningskontraktet innehåller en planering för din utbildning och eventuella övriga aktiviteter och stöd som Arbetsförmedlingen och din hemkommun ska bistå dig med för att stödja dig i att fullgöra dina studier.

Utbildningskontrakt

Nystartsjobb

Har du varit borta från arbetslivet länge till exempel på grund av arbetslöshet eller att du har varit sjuk? Då kan den arbetsgivare som anställer dig få ekonomiskt stöd, så kallat nystartsjobb. Arbetsgivaren får normalt stödet lika länge som du varit arbetslös och i de flesta fall i högst ett år. Anställningen kan vara tillsvidare, tidsbegränsad och på hel- eller deltid.

Nystartsjobb

Jobbgaranti för ungdomar

Är du under 25 år och har varit arbetslös och inskriven på Arbetsförmedlingen i tre månader? Då kan du bland annat få hjälp och stöd med att söka jobb, få coachning och praktik samt studie- och yrkesvägledning.

Jobbgaranti för ungdomar

Studiemotiverande folkhögskolekurs

Som en förberedande insats kan du delta i Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF), en kurs som ges vid ett stort antal folkhögskolor runt om i landet. Den vänder sig till dig som är arbetssökande, har fyllt 16 år, och varken har gymnasieexamen eller saknar slutbetyg från gymnasieskolan. Syftet med kursen är att underlätta för dig att slutföra eller påbörja studier. Träning i studieteknik med inriktning på kärnämnen som svenska, matematik och engelska är centrala delar i kursen.

Studiemotiverande folkhögskolekurs - för dig som saknar betyg

Arbetsmarknadsutbildning

Om vi på Arbetsförmedlingen bedömer att en kortare utbildning ökar dina chanser till jobb, kan även det ingå som en möjlighet i jobbgaranti för ungdomar, se ovan.

Faktablad om arbetsmarknadsutbildning

Sök bland våra aktuella arbetsmarknadsutbildningar

Starta eget

Starta eget-stödet är till för dig som riskerar att bli arbetslös och som har förutsättningar för att starta egen verksamhet. Stödet innebär att du kan få bidrag till din försörjning, aktivitetsstöd, under tiden du startar upp företaget. Du får inte registrera företaget innan du söker stödet.  
Har du fyllt 25 år kan du få stöd för att starta eget. Men är du under 25 år gäller en 20-årsgräns om:

  • du har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
  • du är över 20 år och inte har så mycket erfarenhet av svenskt arbetsliv, det vill säga att du uppfyller villkoren för att delta i  arbetslivsintroduktionen
  • du är under 25 år och har varit arbetslös och inskriven på Arbetsförmedlingen i tre månader, det vill säga du är inskriven i jobbgaranti för ungdomar
  • du har varit arbetslös länge, är under 25 år och ingår i jobb- och utvecklingsgarantin.

Faktablad om stöd vid start av näringsverksamhet

Råd och stöd vid start av eget företag

Instegsjobb

Är du arbetslös och har du fått uppehållstillstånd under de senaste 36 månaderna kan du få ett så kallat instegsjobb. Det innebär att den som anställer dig får ett bidrag till din lön. Ett krav är att du samtidigt läser svenska för invandrare.

Instegsjobb

Praktisera och få kontakt med svenska arbetsgivare

Är du under 25 år, nyanländ och omfattas av lagen om särskilda etableringsinsatser kan vi erbjuda dig praktik på en arbetsplats. Det är ett sätt att få kontakt med arbetsgivare, få erfarenheter av att arbeta i Sverige och hitta ett arbete.

Faktablad om arbetspraktik

Stöd och matchning

Stöd och matchning är en tjänst för dig som behöver intensivt och individuellt anpassat stöd i jobbsökandet. Tjänsten ges av privata aktörer som har avtal med Arbetsförmedlingen.

Stöd och matchning

Tillägsinformation