Traineejobb

Är du arbetslös och ungdom, långtidsarbetslös eller nyanländ och saknar utbildning inom ett yrke där efterfrågan är stor? Då kan traineejobb vara något för dig?

Vad är ett traineejobb?

Ett traineejobb innebär att du arbetar upp till halvtid hos en arbetsgivare samtidigt som du studerar minst 25 procent på gymnasial nivå och utbildar dig inom yrket. Du får lön för tiden du arbetar och du är samtidigt försäkrad.

Inom vilka branscher kan jag få ett traineejobb?

Du kan få ett traineejobb inom:

  • välfärdssektorn, till exempel inom sjukvården, på skolor, på äldreboenden, på fritidshem eller med personer som har funktionsnedsättning
  • bristyrken (Arbetsförmedlingen definierar vilka yrken som är bristyrken och det varierar i olika delar av landet; fråga på Arbetsförmedlingen)

Intresserad? Så här går du vidare

Kontakta Arbetsförmedlingen om du vill veta mer om traineejobb.

Du kan läsa mer om vad som gäller för traineejobb i faktabladet (se höger).


Tillägsinformation

Mer information