Moderna beredskapsjobb i staten

Man sitter på huk och tittar på en pojke som sitter i rullstol.


Är du nyanländ eller har du deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin under en längre tid? Då kan du vara aktuell för moderna beredskapsjobb i staten. Det är en tidsbegränsad anställning på en statlig myndighet.

Penna i ruta

Vad är moderna beredskapsjobb i staten?

Moderna beredskapsjobb i staten innebär att du arbetar på en myndighet. Du blir en extra resurs för arbetsgivaren samtidigt som du får ett jobb med bra villkor. Du får lön från arbetsgivaren, och arbetsgivaren får ersättning för din anställning från Arbetsförmedlingen. Regelverket och ersättningen motsvarar de villkor som gäller för extratjänst.

Kugghjul

Kan jag få ett modernt beredskapsjobb i staten?

Du kan få ett modernt beredskapsjobb i staten om du är arbetssökande och inskriven på Arbetsförmedlingen. Du måste också uppfylla något av följande:

  • Du har deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin i minst 450 ersättningsdagar.
  • Du är nyanländ och har eller har de senaste 12 månaderna haft en etableringsplan.
  • Du är nyanländ och har fått uppehållstillstånd eller uppehållskort i egenskap av familjemedlem till en EES-medborgare under de senaste 36 månaderna.
Kugghjul

Hur länge kan jag ha ett modernt beredskapsjobb i staten?

Du kan som längst ha ett modernt beredskapsjobb i 24 månader. Arbetsförmedlingen fattar beslut om längst 12 månader i taget.

Kugghjul

Vilka arbetsuppgifter kan det handla om?

Myndigheten tar fram arbetsuppgifter de vill ha utförda. Det ska vara arbetsuppgifter som idag inte utförs alls eller i otillräcklig omfattning. Till exempel: inom digitalisering, naturnära jobb, enklare administration och extra resursperson.

Kugghjul

Vem gör vad?

Arbetsgivaren tar fram arbetsuppgifter de vill ha utförda. Arbetsförmedlingen matchar lämpliga kandidater mot arbetsgivarens behov. Du söker jobbet med stöd av din arbetsförmedlare.

Myndigheten ansvarar för att du kommer igång med ditt nya arbete och att du får den handledning du behöver.

Kontakta oss om du är intresserad och vill veta mer.