Jobbgaranti för ungdomar

Du som är ung kan få ta del av särskilda insatser för att så snabbt som möjligt hitta ett arbete eller börja studera. Programmet kallas för jobbgarantin för ungdomar.

Programmet innebär att du och din arbetsförmedlare först går igenom vilka insatser du behöver för att få ett arbete eller börja studera. Du får ta del av flera olika aktiviteter. Som längst kan du vara med i programmet i 15 månader. Under programmet kan du praktisera tre månader hos samma arbetsgivare och delta i en utbildning i upp till sex månader.

Du kan få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning när du deltar i programmet. Ersättningen betalas ut av Försäkringskassan, som också beräknar och beslutar om ersättningen.

Läs mer i faktabladet

Tillägsinformation