Jobb- och utvecklingsgarantin

Du som har varit utan arbete en längre tid och behöver hjälp att komma tillbaka till arbetslivet har under vissa förutsättningar möjlighet att delta i jobb- och utvecklingsgarantin. Du får då ta del av individuellt utformade insatser med syfte att öka dina möjligheter att komma i arbete.

Tillsammans med Arbetsförmedlingen så gör ni en planering och beslutar vilka insatser som är lämpligast för att du ska komma i arbete. Programmet förutsätter att du deltar på hela ditt arbetsutbud. Det kan vara:

  • platsförmedling
  • vägledning
  • arbetslivsinriktad rehabilitering
  • arbetspraktik
  • arbetsträning
  • förstärkt arbetsträning
  • yrkesinriktad utbildning på folkhögskola
  • arbetsmarknadsutbildning
  • stöd till att starta företag

Du ska matchas mot arbetsmarknaden och aktivt söka arbete.

Faktablad om jobb- och utvecklingsgarantin

Utbildningsmöjligheter för dig som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin

Tillägsinformation