Jobb- och utvecklingsgarantin

Du som har varit utan arbete en längre tid och behöver hjälp att komma tillbaka till arbetslivet kan delta i jobb- och utvecklingsgarantin. Du får då ta del av individuellt utformade insatser som ska hjälpa dig att få ett arbete.

Jobb- och utvecklingsgarantin innebär att du och din arbetsförmedlare först går igenom vilka insatser du behöver för att få ett arbete. Det kan vara:

  • platsförmedling
  • vägledning
  • arbetslivsinriktad rehabilitering
  • arbetspraktik
  • arbetsträning
  • förstärkt arbetsträning
  • yrkesinriktad utbildning på folkhögskola
  • arbetsmarknadsutbildning
  • hjälp med att starta eget företag
  • sysselsättning hos anordnare (för dig som har eller har haft insatsen tidigare) Insatsen finns t.o.m 2018-01-31.

Du ska matchas mot arbetsmarknaden och aktivt söka arbete.

Faktablad om jobb- och utvecklingsgarantin

Utbildningsmöjligheter för dig som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin

Förändringar i jobb- och utvecklingsgarantin

Från och med 1 februari avvecklas systemet med olika tidsgränser för långtidsarbetslösa på Arbetsförmedlingen. I stället ska alla få ett mer individanpassat stöd baserat på en arbetsmarknadspolitisk bedömning.

För dig  som redan deltar i jobb- och utvecklingsgarantin sker ingen förändring i nuläget utan du fortsätter som vanligt med den aktivitet du har. Nya möjligheter öppnas nu när faserna avvecklas. Kontakta Arbetsförmedlingen om du vill veta mer.

Läs mer

Tillägsinformation