Instegsjobb - en möjlighet för dig som är nyanländ invandrare

Nyanländ kompetens är en delvis outnyttjad källa av kunskaper och erfarenheter. Instegsjobb bygger på idén att din kompetens snabbare ska komma till användning.

Att få ett instegsjobb är också en möjlighet för dig som är nyinflyttad att snabbare lära dig språket. Har du fått uppehållstillstånd under de senaste 36 månaderna kan du få ett instegsjobb.

Ett instegsjobb innebär en subventionerad anställning. Alla arbetsgivare som anställer dig som är nyanländ invandrare kan få 80 procent av lönen i bidrag, dock max 800 kronor per dag.

Anställningen ska vara kopplad till svenska för invandrare, sfi, så att du får kombinera teori med den praktiska språkträning ett arbete innebär.

Jobbet kan vara på heltid, deltid, tillsvidareanställning, provanställning eller tidsbegränsad anställning.