Stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen

En man med glasögon  och en penna i handen ler och pratar med två barn på ett bibliotek.

Om du har en funktionsnedsättning som gör att du har en nedsatt arbetsförmåga kan du ha rätt till ekonomisk ersättning för hjälpmedel på arbetsplatsen. Hjälpmedlet ska kompensera för din nedsatta arbetsförmåga och ytterst underlätta för dig att komma ut på arbetsmarknaden. Prata med din arbetsförmedlare om möjligheten att få stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen.

Penna i ruta

Så fungerar stödet till hjälpmedel på arbetsplatsen

  • Hjälpmedel på arbetsplatsen är till för dig som har en funktionsnedsättning för att att kompensera för en nedsatt arbetsförmåga. Syftet med stödet är att göra det lättare för dig att få eller behålla en anställning starta eget, delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller delta i arbetslivsorientering på en skola.
  • Du kan få ersättning för att antigen köpa eller hyra individuella hjälpmedel som underlättar för dig på arbetsplatsen.
  • Arbetsgivaren kan också få ersättning om det finns behov av att anpassa den fysiska miljön, ett arbetsredskap eller en maskin på arbetsplatsen.
  • För att få ersättningen från Arbetsförmedlingen ska du meddela ditt behov under din anställnings första tolv månader. Därefter är det din arbetsgivare och Försäkringskassan som har särskilt ansvar för hjälpmedel.

Tänk på det här

Du behöver ansöka och få stödet beviljat av Arbetsförmedlingen innan du beställer eller hyr ett hjälpmedel. Om vi inte hunnit bevilja stödet till dig innan, kan vi inte betala ut några pengar.

Kugghjul

Kan jag få stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen?

Du kan få stödet om du har en funktionsnedsättning som påverkar din arbetsförmåga och har behov av hjälpmedel på arbetsplatsen

  • som anställd,
  • som företagare eller fri yrkesutövare, eller
  • för att kunna delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller i praktisk arbetslivsorientering.
Kugghjul

Är hjälpmedlen på arbetsplatsen försäkrade?

När du har fått hjälpmedlet ansvarar du själv för att teckna eventuella försäkringar. Du ansvarar också för underhåll, besiktning och eventuella skatter. Däremot kan du få stöd av oss om något hjälpmedel behöver repareras.

Penna i ruta

Vanliga frågor

Du kan få ersättning med upp till 100 000 kronor per år. Om ersättningen gäller datorbaserade hjälpmedel eller om det finns synnerliga skäl kan du få ett högre belopp. Arbetsgivaren kan också få ersättning med upp till 100 000 kronor per år.

Om du har en anställning med lönebidrag, ett skyddat arbete hos en offentlig arbetsgivare, en utvecklingsanställning eller en trygghetsanställning kan vi ge ersättningen under lika lång tid som arbetsgivaren får lönesubventionen.

Arbetsförmedlingen betalar ut ersättningen till dig som beslutet gäller. Om du inte har ekonomisk möjlighet att betala fakturan innan du fått ersättningen finns möjlighet för Arbetsförmedlingen att betala direkt till leverantören.

Du måste betala tillbaka ersättningen om hjälpmedlet inte används som vi har kommit överens om. Om det finns särskilda skäl kan Arbetsförmedlingen besluta att du inte behöver betala tillbaka ersättningen. Vi kan också besluta att hjälpmedlet i stället ska lämnas till oss på Arbetsförmedlingen.