Extratjänst

Man sitter på huk och tittar på en pojke som sitter i rullstol.

Har du deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin ett tag och behöver hjälp att komma in på
arbetsmarknaden? Eller är du nyanländ? Då kan du få ett jobb inom den offentliga sektorn
samtidigt som din arbetsgivare får ekonomisk ersättning. Prata med din arbetsförmedlare om möjligheten att få stödet, som kallas extratjänst.

Penna i ruta

Hur fungerar extratjänst?

  • Med stödet extratjänst blir du en extra resurs för en arbetsgivare, samtidigt som du får ett jobb med bra villkor och en chans att komma in i arbetslivet.
  • Extratjänster finns inom offentlig sektor, hos arbetsgivare inom sjukvården, skolan, äldrevården, barnomsorgen eller funktionshinderomsorgen, eller hos kommunala och statliga myndigheter som inte bedriver någon affärsverksamhet.
  • En extratjänst kan vara både en tillsvidareanställning och en tidsbegränsad anställning. Du kan också ha en extratjänst på deltid om du har permanent nedsatt arbetsförmåga.
  • Det är Arbetsförmedlingen som tillsammans med dig och med arbetsgivaren bedömer om en arbetsplats är lämplig och vilka arbetsuppgifter som är bra för dig. Arbetsförmedlingen gör en överenskommelse tillsammans med dig och arbetsgivaren och samråder med facket. I överenskommelsen står det vilka arbetsuppgifter du ska ha och vilket behov du har av stöd och handledning.
  • Du kan börja din anställning när vi har fattat alla beslut, men inte förr. Arbetsgivaren ansvarar för att du kommer igång med ditt nya arbete och att du får den handledning du behöver.
Kugghjul

Kan jag få en extratjänst?

Det är din arbetsförmedlare som avgör om du kan få en extratjänst. Grundkraven är att du:

  • Har deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin i 450 ersättningsdagar, eller
  • Är nyanländ och har eller har haft en etableringsplan, eller
  • Är nyanländ och har under de senaste 36 månaderna fått uppehållstillstånd eller uppehållskort i egenskap av familjemedlem till en EU/EES-medborgare.

Du behöver också vara inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.

Kugghjul

Lön och försäkring

Du har rätt till den lön och de anställningsförmåner som står i arbetsgivarens kollektivavtal. Du omfattas av det anställningsskydd som regleras i branschen kollektivavtal, men lagen om anställningsskydd (LAS) gäller inte vid extratjänster. En extratjänst ger inte heller rätt till ersättning från a-kassan.

Penna i ruta

Vanliga frågor

En aktivitetsbaserad utredning kan bestå av samtal, en kartläggning av dina arbetsförutsättningar och en bedömning av din arbetsförmåga. Du kan delta i en aktivitet i taget eller kombinera dem med varandra.

Du kan ha en extratjänst i tolv månader. Arbetsförmedlingen kan sedan förlänga extratjänsten med tolv månader om vi bedömer att det skulle vara bra för dig.

Om anställningen tar slut när ersättningen upphör och du blir arbetslös igen har du möjlighet att delta i jobb- och utvecklingsgarantin om du uppfyller villkoren.

Det är viktigt att arbetsgivaren har ett kollektivavtal och att de inte har sagt upp anställda på grund av arbetsbrist de senaste 12 månaderna.

Arbetsgivaren får 100 procent av lönekostnaden i ersättning, dock högst 1 140 kronor per arbetsdag när du jobbar heltid. Arbetsgivaren får även ersättning för den handledning som du får på arbetsplatsen.

Kugghjul

In other languages

Fact sheet for jobseekers - Special employment subsidy
Faktablad om Extratjänst
Arabic/اللغة العربية
English
Svenska