Arbetssocial utredning

En man och en kvinna i ett möte.

I en arbetssocial utredning får du hjälp att se möjligheter i din livssituation och diskutera hur dina förmågor påverkar dina förutsättningar att jobba, tillsammans med en socialkonsulent. Du kan även få råd och stöd så att du kan ta dig vidare till ett jobb. Prata med din arbetsförmedlare om möjligheten att få en arbetssocial utredning.

Penna i ruta

Så fungerar arbetssocial utredning

  • En arbetssocial utredning innebär att du tillsammans med en socialkonsulent kartlägger din livssituation och dina förmågor. Ni går igenom hur de påverkar dina förutsättningar för att jobba, dina egna upplevelser av hur det är fungerar att jobba och vad som kan göras för att förbättra situationen.
  • Utredningen börjar med att du träffar en socialkonsulent efter överenskommelse med din arbetsförmedlare. Socialkonsulenten beslutar om en utredning ska göras, och är också den som genomför utredningen tillsammans med dig.

  • När utredningen är klar gör socialkonsulenten en skriftlig sammanfattning av det ni kommit fram till samt ger bedömning och rekommendation om fortsatta insatser för dig. Du får ta del av innehållet under ett särskilt möte.
  • Med utredningen som underlag planerar du tillsammans med din arbetsförmedlare hur du ska gå vidare. Socialkonsulenten kan vara med i den fortsatta planeringen tillsammans med dig och din arbetsförmedlare.
Kugghjul

Kan jag få delta i en arbetssocial utredning?

Du kan ta del av aktiviteten om du och din arbetsförmedlare kommer fram till att det är
osäkert vilka arbetsuppgifter du kan ha eller hur din arbetssituation ska se ut för att passa dig på bästa sätt.

Kugghjul