Arbetspsykologisk utredning

En kvinna och en man pratar med varanda.

Under en arbetspsykologisk utredning får du hjälp att klargöra vad du vill få ut av ett jobb och vilka personliga förutsättningar du har. Tillsammans med en psykolog tar ni reda på vilka arbetsuppgifter som passar dig och vilka arbetsmiljöer du trivs i. Prata med din arbetsförmedlare om möjligheten att få delta i en arbetspsykologisk utredning.

Penna i ruta

Så fungerar arbetspsykologisk utredning

  • Under en arbetspsykologisk får du en bättre bild av dina intressen, förutsättningar och möjligheter, och därmed en säkrare uppfattning om dig själv. Målet är att hjälpa dig att fatta beslut om vad du vill jobba med eller utbilda dig till.
  • Utredningen börjar med att du träffar en psykolog efter överenskommelse med din arbetsförmedlare.
  • Under det inledande samtalet går du och psykologen igenom din nuvarande situation och vad utredningen ska leda fram till. Ni lägger tillsammans upp fortsättningen av utredningen. Vanligtvis innehåller den ytterligare samtal, tester och frågeformulär.
  • Utredningen avslutas med att de slutsatser du och psykologen kommit fram till diskuteras med din arbetsförmedlare.
  • Efter utredningen planerar du med din arbetsförmedlare hur du ska gå vidare, vad du själv kan göra i fortsättningen och vilken hjälp du behöver från Arbetsförmedlingen. Ibland kan psykologen också vara med i
    den fortsatta planeringen.
Kugghjul

Kan jag få delta i en arbetspsykologisk utredning?

Du kan ta del av aktiviteten om du och din arbetsförmedlare kommer fram till att du behöver stöd i att söka jobb utifrån dina intressen, förmågor och behov.