Arbeta inom Samhall

Två arbetskamrater ler mot varandra i en affär.

Genom Samhall kan du som har en funktionsnedsättning som påverkar din arbetsförmåga få en chans att utvecklas på en arbetsplats, som är anpassat efter dina förutsättningar. Målet är att du ska utveckla din arbetsförmåga och din yrkes­kompetens. På sikt ska du kunna få ett arbete hos en annan arbetsgivare. Prata med din arbetsförmedlare om möjligheten att få jobba på Samhall.

Penna i ruta

Så fungerar det att jobba på Samhall

  • Du matchas in i arbetsuppgifter och uppdrag hos Samhall där din förmåga och dina specifika förutsättningar tas till vara. Arbetet sker ofta tillsammans med andra arbetskamrater i ett arbetslag.
  • Under anställningen gör du och din chef en individuell utvecklingsplan som ni regel­bundet följer upp. Du får stöd och handledning så att du kan utvecklas i din yrkesroll.
  • Innan du börjar din anställning gör Arbets­förmedlingen en överenskommelse med dig och Samhall. I överenskommelsen beskrivs bland annat vilket mål du har med din anställning, dina ut­vecklingssteg och vilket stöd som du kan behöva. Du kan få göra studiebesök på Samhall för att få en uppfattning om hur det fungerar.
  • När du är redo att börja arbeta utanför Samhall kan du få hjälp med både utbildning och praktik. Om det nya arbetet av någon anled­ning inte skulle fungera för dig har du under de första 12 månaderna rätt att komma tillbaka till Samhall.
Kugghjul

Kan jag få ett jobb på Samhall?

Det är din arbetsförmedlare som avgör om du kan få jobba på Samhall. Grundkraven är att du:

  • har en funktionsnedsättning som påverkar din arbetsförmåga, och
  • behöver ett jobb som är anpassat efter dina förutsättningar.

Du behöver också vara inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.

Kugghjul

Ekonomiskt stöd och försäkring

När du är anställd på Samhall får du lön och andra anställningsförmåner enligt kollektivavtal.