Aktivitetsbaserad utredning

Aktivitetsbaserad utredning är en aktivitet för dig som inte jobbat på länge, eller saknar arbetslivserfarenhet. Syftet är att du ska få prova på olika typer av arbetsuppgifter under handledning. Du har också möjlighet att prova ut arbetshjälpmedel om du behöver det. Prata med din arbetsförmedlare om möjligheten att få delta i en aktivitetsbaserad utredning.

Penna i ruta

Så fungerar aktivitetsbaserad utredning

  • Under en aktivitetsbaserad utredning ser du vilka arbetsuppgifter och vilken arbetsmiljö som passar dig. Det är till stor hjälp när du sedan ska hitta ett jobb.
  • Utredningen börjar med att du träffar en arbetsterapeut eller en sjukgymnast efter överenskommelse med din arbetsförmedlare.
  • Du planerar vilka aktiviteter som är bäst för dig tillsammans med arbetsterapeuten eller sjukgymnasten.
  • Arbetsterapeuten eller sjukgymnasten gör en skriftlig sammanfattning av vad ni har kommit fram till och lämnar den till din arbetsförmedlare. Du har alltid rätt att läsa sammanfattningen, som förvaras på Arbetsförmedlingen.
  • Efter utredningen planerar du tillsammans med din arbetsförmedlare hur du ska komma vidare för att hitta ett jobb.
Penna i ruta

Vilka aktiviteter ingår?

En aktivitetsbaserad utredning kan bestå av samtal, en kartläggning av dina arbetsförutsättningar och en bedömning av din arbetsförmåga. Du kan delta i en aktivitet i taget eller kombinera dem med varandra.

Samtalet handlar om hur aktiv du känner att du kan vara i vardagen och hur du ser på dina möjligheter att hitta ett jobb.

Du får i egen takt prova på uppgifter som liknar dem som finns på en arbetsplats.
Kartläggningen pågår under en till tre dagar, enskilt eller i grupp på Arbetsförmedlingen.

Du får utföra olika arbetsliknande uppgifter på en speciell utredningsplats eller på en arbetsplats. Under handledning får du prova uppgifter som ställer olika krav på dig, så att du kan känna vad som passar dig bäst.

På en utredningsplats får du vara i fyra till sex veckor. Där finns ofta flera deltagare samtidigt. Vilken arbetsplats du får vara på och hur många veckor du är där beror på vilka arbetsuppgifter och arbetsmiljöer du behöver prova.

Kugghjul

Kan jag få delta i en aktivitetsbaserad utredning?

Du kan ta del av aktiviteten om du och din arbetsförmedlare kommer fram till att det är
osäkert vilka arbetsuppgifter du kan ha eller hur din arbetssituation ska se ut för att passa dig på bästa sätt.

Kugghjul

Ekonomiskt stöd och försäkring

Din arbetsförmedlare kan informera dig om vilken ersättning och vilka försäkringar som gäller för dig.

Kugghjul

In other languages

 

Brochure

Fact sheet for jobseekers - Activity-based investigation

Faktablad om Aktivitetsbaserad utredning (ABU)


Arabic/اللغة العربية

Dari/دری

English
Pashto
Persian/فارسی
Russian/Русский
Somali/somaali
Svenska
Tigrinja