Varning eller minskad etableringsersättning

Om du inte följer den planering som vi har kommit överens om kan du få en varning. Missköter du dig flera gånger kan du förlora din etableringsersättning under en eller flera dagar.

Vad ska du göra om du har fått en varning eller minskad etableringsersättning?

Du får först ett preliminärt beslut från oss. Innan vi fattar ett slutgiltigt beslut har du möjlighet att lämna synpunkter. Det gör du på blanketten "Svar på kommunicering" som du får tillsammans med det preliminära beslutet. Fyll i och skicka blanketten till adressen som står på blanketten.

Blankett: Svar på kommunicering

Om du inte är nöjd med det slutliga beslutet kan du begära att vi omprövar det. Fyll i så fall i blanketten ”Begäran om omprövning” och skicka till oss.

Blankett: Begäran om omprövning

Om du missköter ditt arbetssökande

Om du inte gör det vi har kommit överens om så missköter du ditt arbetssökande.

Om du

 • inte medverkar till att ta fram en planering tillsammans med oss
 • inte lämnar in din aktivitetsrapport till oss i tid 
 • inte följer överenskommelser om att besöka eller kontakta oss
 • inte deltar i programmets aktiviteter
 • inte söker jobb eller utbildningar som vi har anvisat
 • inte söker jobb aktivt enligt vad vi har kommit överens om i din planering.
 • Första gången: du får en varning.
 • Andra gången: 1 dag utan ersättning.
 • Tredje gången: 5 dagar utan ersättning.
 • Fjärde gången: 10 dagar utan ersättning.
 • Femte och varje efterföljande gång: 45 dagar utan ersättning.

Om du förlänger din arbetslöshet

Om du inte deltar i en aktivitet eller tackar nej till ett jobb så förlänger du din tid som arbetslös.

Om du

 • tackar nej till ett lämpligt jobb eller en utbildning som du har anvisats att söka
 • medvetet hindrar en anställning från att bli av
 • tackar nej till en aktivitet inom etableringsprogrammet.
 • Första gången: 5 dagar utan ersättning.
 • Andra gången: 10 dagar utan ersättning.
 • Tredje gången: 45 dagar utan ersättning.
 • Fjärde och varje efterföljande gång: 45 dagar utan ersättning.

Om du orsakar din arbetslöshet

Om du säger upp dig från ett jobb så är det du själv som orsakar din arbetslöshet.

Om du

 • säger upp dig från ditt jobb utan giltig anledning
 • orsakar att du måste sluta din anställning.
 • 45 dagar utan ersättning.

Om du missköter dig på annat sätt

Om du missköter dig genom att till exempel störa andra deltagare i en aktivitet kan vi besluta om att du stängs av från etableringsprogrammet. 

Om du medvetet lämnar felaktiga uppgifter

Försäkringskassan kan besluta om att du blir av med din ersättning under en längre period. Det gäller om du medvetet eller genom grovt slarv har lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter till Försäkringskassan för att försöka få mer ersättning än vad du har rätt till.