Rapportera aktiviteter

Varje månad ska du lämna in en aktivitetsrapport. Det är viktigt för att du ska få rätt stöd på vägen till jobb eller utbildning, och för att du ska få din etableringsersättning.

Så här går det till att rapportera aktiviteter

Vem ska rapportera?

Du som deltar i etableringsprogrammet och tillsammans med oss har tagit fram din planering ska rapportera vilka aktiviteter du har genomfört och vilka jobb du har sökt.

Det här ska du rapportera

Du ska rapportera vilka jobb du har sökt och vilka andra aktiviteter du har genomfört för att få ett jobb. Du ska både ta med aktiviteter som ingår i din planering, men också andra aktiviteter som är relevanta. Här är några exempel på vad din aktivitetsrapport kan innehålla:

 • svenska för invandrare (sfi)
 • samhällsorientering
 • arbetspraktik du har sökt eller varit på
 • arbetsmarknadsutbildning
 • jobb eller utbildningar du har sökt
 • jobbintervjuer och rekryteringsträffar du har varit på.

Så här rapporterar du

Det är enklast att rapportera dina aktiviteter på vår webbplats. För att kunna göra det måste du logga in med e-legitimation (till exempel mobilt bank-id). När du har loggat in kan du:

 • lägga till aktiviteter under månaden och spara, så att du inte glömmer någon aktivitet
 • lämna in din rapport
 • se tidigare rapporter som du har lämnat in
 • se de förslag på jobb att söka som du har fått.
 • Om du inte har en egen dator eller smart telefon kan du besöka oss och använda en av våra datorer.
 • Om du inte har e-legitimation fyller du i din rapport på en pappersblankett. Blanketten hämtar du på något av våra kontor.
 • Tänk på att du inte kan rapportera dina aktiviteter genom att ringa eller mejla till oss.

När ska du lämna in rapporten?

Du lämnar aktivitetsrapporten till oss efter varje månads slut. Du ska lämna in din aktivitetsrapport tidigast den 1:a och senast den 14:e varje månad. 

Exempel: Mellan den 1 och den 14 oktober ska du lämna in din aktivitetsrapport för september månad.