Planeringen är din väg till jobb eller studier

När din kartläggning är färdig är nästa steg att ta fram din planering.

Så här gör vi planeringen

Du gör planeringen tillsammans med oss. Vi tittar på vilka aktiviteter du ska göra för att komma närmare arbetsmarknaden. Exempelvis studera svenska, praktik och samhällsorientering.

Planeringen anpassas efter dina behov och erfarenheter. Och hur tillgången på jobb ser ut i Sverige. För att planeringen ska bli bra är det viktigt att du är delaktig när vi tar fram den.

Planeringen följer din utveckling

Vi ger dig uppmuntran och vägledning på vägen till ett arbete. Vi stöttar dig och uppdaterar din planering i takt med dina framsteg. 

Enklare att söka jobb

Planeringen kommer att göra det enklare att söka jobb eftersom du vet vad du behöver göra för att hitta jobbet.  Du ser din planering i mobilen och har allt stöd samlat på ett ställe.

Aktiviteter som inspirerar

Tanken med aktiviteterna är att de ska inspirera, utbilda och göra det lättare för dig att komma in i arbets- och samhällslivet. Läs gärna mer om de aktiviteter du kan göra i etableringsprogrammet.

Det här kan du göra i etableringsprogrammet