Om du blir sjuk eller vårdar sjukt barn

Om du blir sjuk under tiden du deltar i etableringsprogrammet är det viktigt att du anmäler det till oss redan första sjukdagen. Annars kan du förlora din etableringsersättning.

Vem ska göra sjukanmälan?

Du ska göra en sjukanmälan om du deltar i etableringsprogrammet och inte kan delta i dina planerade aktiviteter på grund av att du är sjuk.

När ska du göra sjukanmälan?

Du behöver anmäla redan den första dagen du är sjuk. Annars kan du förlora din etableringsersättning.

Om du deltar i svenska för invandrare (sfi), utbildning, praktik, jobb eller någon annan aktivitet, behöver du även meddela sjukfrånvaron dit. Efter 7:e sjukdagen behöver Försäkringskassan ett läkarintyg för att kunna besluta och betala ut ersättning.

Är du sjuk en längre tid försöker vi anpassa innehållet i ditt program så att du ändå kan delta. Är du sjuk på heltid längre än 30 dagar skrivs du ut ur programmet.  

Hur gör jag för att sjukanmäla?

Du sjukanmäler dig på vår webbplats.

Vad får jag för ersättning om jag är sjuk?

Första dagen du är sjuk får du ingen ersättning. Det kallas karensdag. Om du lämnar in din sjukanmälan första dagen du är sjuk behåller du din etableringsersättning för de övriga dagarna.

Om du behöver vara hemma för att ta hand om barn som är sjukt

Om du behöver stanna hemma för att ta hand om barn som blivit sjukt behöver du meddela oss. Gör detta så snart som möjligt så du inte riskerar att förlora din etableringsersättning. Enklast meddelar du din frånvaro på vår webbplats.

När du ansöker om etableringsersättning hos Försäkringskassan ska du fylla i att du har varit frånvarande.

Om du jobbar samtidigt som du deltar i etableringsprogrammet, gäller andra regler om du inte kan jobba för att du är sjuk eller behöver ta hand om ditt sjuka barn. Läs mer på Försäkringskassans webbplats.

Försäkringskassan