Kartläggningen, så lyfter vi fram dina kunskaper

Första steget i etableringsprogrammet är att vi träffas. Du får berätta om dina erfarenheter och önskemål för framtiden. Det lägger grunden till din planering.

Så går kartläggningen till

När vi träffas får du berätta om dina yrkeserfarenheter, din utbildning, dina intressen och ambitioner. Det är viktigt att vi får veta om det finns något kopplat till din hälsa eller din sociala situation som kan påverka dina möjligheter att delta i aktiviteter och ta ett jobb. Vi försöker anpassa aktiviteterna i programmet så att de passar för dig som har särskilda behov. När det är klart så börjar vi tillsammans ta fram din planering.

Få dina intyg och betyg översatta

Har du betyg eller intyg från tidigare utbildningar och arbete? Då kan vi hjälpa dig att få dem översatta. 

Saknar du intyg och betyg

Saknar du intyg och betyg från dina tidigare arbetserfarenheter eller utbildningar? Då kan vi hjälpa dig att få dina kunskaper bedömda. Det gäller även kunskaper som man traditionellt inte förknippar med arbete: språkkunskaper, fritidsintressen eller vård av närstående.

Få din utländska utbildning bedömd

Har du en utländsk akademisk examen? Då kan du få den bedömd av Universitets- och högskolerådet. Utlåtandet kan du sedan använda när du söker jobb eller om du vill fortsätta att studera i Sverige.

Bedömning av utländsk utbildning

Så förbereder du dig

För att få ut det mesta av kartläggningssamtalet är det bra om du förbereder dig. 

  • Skriv ned en lista över dina kompetenser och intressen. Vad vill du jobba med? Finns det någon utbildning du är intresserad av?
  • Gör en självskattning av dina kompetenser på vår webbplats. Finns på flera språk. 
  • Ta med dig intyg och betyg eller certifikat från tidigare utbildningar och jobb. Om dokumenten finns kvar i utlandet försök få dem skickade till dig.
  • Ta med dig cv eller meritförteckning om du har det.
  • Har du redan registrerat din profil på Jobskills.se, kan vi ta del av uppgifterna, om du har godkänt det.

Registrera din profil på Jobskills.se

Självskatta dina kompetenser