Det här kan du göra i etableringsprogrammet

I etableringsprogrammet kan du delta i olika aktiviteter som hjälper dig att lära dig svenska och få ett jobb. Här kan du se några exempel på aktiviteter. 

Svenska för invandrare

På utbildningen i svenska för invandrare (sfi) får du grundläggande kunskaper i svenska språket.

Svenska för invandrare (sfi) är en språkutbildning för dig som är över 16 år och som inte har grundläggande kunskaper i svenska. Du lär dig tala, läsa och skriva på svenska och får träna på att använda språket i vardags- och arbetslivet. Utbildningen anordnas av din kommun och finns på olika nivåer för att passa alla. 

Om det svenska samhället

I etableringsprogrammet ingår en samhällsorienterande utbildning. Syftet är att göra det lättare för dig att bli delaktig i det svenska samhället.

Den här aktiviteten ger dig en inblick i hur det svenska arbets- och samhällslivet fungerar. 

Du får bland annat veta mer om

  • mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar
  • dina rättigheter och skyldigheter
  • hur det är att leva och arbeta i Sverige 
  • hur det är att bilda familj och leva med barn i Sverige.

Studier

Om du behöver utveckla eller bygga på din kompetens finns det flera olika utbildningar du kan gå. Det kan vara förberedande utbildningar, studier på högskola eller universitet, eller yrkesutbildningar.

Du kan studera på högskola, universitet, kvalificerad yrkesutbildning eller yrkeshögskola inom ramen för etableringsprogrammet. Det är du själv som ansöker till studierna, men det är viktigt att vi har godkänt studierna innan du börjar. Här är några webbplatser där du kan hitta tips på utbildningar:

Studera.nu

Antagning.se

Yrkeshögskolan

Komvux är en skola där vuxna kan läsa samma saker som i grundskolan eller gymnasiet. På Komvux kan du också läsa kortare yrkesutbildningar. Målet med utbildningen är att du antingen ska få kunskaper som krävs för ett visst yrke, eller att du ska kunna studera vidare på till exempel högskola. Komvux anordnas av kommunen. Utbildningen kan variera i längd beroende på dina förkunskaper och mål med studierna.

På folkhögskola kan du läsa allmän kurs. Allmän kurs innebär att du studerar samma saker som i grundskolan eller på gymnasiet. Kursen ger grundläggande behörighet till vidare studier. Undervisningen är vanligtvis på svenska. Utbildningen är på ett eller flera år beroende på dina förkunskaper och mål med studierna.

Om du inte har en gymnasieexamen kan du gå en sex månader lång utbildning på en folkhögskola. Målet är att du ska stärka dina möjligheter till fortsatta studier, eller få ett jobb. På utbildningen läser du svenska, men tar även del av andra insatser som förbereder dig för fortsatta studier eller jobb. Utbildningen kan innehålla studiebesök hos arbetsgivare, skolor och praktik.

Om du saknar studiemotivation eller behöver förbereda dig inför fortsatta studier kan det finnas möjlighet att läsa studiemotiverande kurs på folkhögskola, SMF, under tre månader. Kursen riktar sig till dig som inte har en gymnasieutbildning och målet är att du ska påbörja allmän kurs eller studier inom komvux efter avslutad SMF. I kursen får du träna på studieteknik genom att studera ämnena svenska, engelska matematik och samhällskunskap. Det kan finnas krav på att du ska ha nått en viss nivå i svenska.

En arbetsmarknadsutbildning är en kort, yrkesinriktad utbildning till yrken där det är brist på utbildad personal. Målet med utbildningen är att du ska öka dina möjligheter att hitta ett arbete inom en specifik bransch. Vilka utbildningar som är aktuella just nu beror på hur arbetsmarknaden ser ut och var det saknas arbetskraft.

Innan du börjar på en arbetsmarknadsutbildning kan det ibland krävas förberedande aktiviteter, som till exempel att du deltar i en förberedande utbildning eller genomför en praktik för att prova på yrket.

Hitta jobb

För att öka dina chanser att få ett jobb kan du få göra praktik. Med praktik kan du prova på ett nytt yrke eller få din yrkeskompetens bedömd. Du får också tillfälle att knyta kontakter med arbetsgivare och kollegor. Är du osäker på vilket yrke som passar dig kan du få en introduktion i form av vägledning, studiebesök eller att du får provjobba.

Målet med praktik är att du ska öka dina chanser att få ett jobb. Praktik kan också vara bra om du är osäker på vad du vill och kan arbeta med eller studera. Med praktik kan du prova på ett nytt yrke eller få din yrkeskompetens bedömd. Du får också tillfälle att träffa nya arbetsgivare och kollegor. 

Under praktiken har du hjälp av en handledare och efter praktiken får du ett intyg från arbetsgivaren.

Har du erfarenhet av ett yrke, men saknar intyg? Då kan du få hjälp att få dina yrkeskunskaper bedömda. Bedömningen består av både praktiska och teoretiska prov i en så kallad validering.

Tillsammans kartlägger vi först dina kunskaper och kompetenser för att avgöra om det finns ett behov av validering. Efter avslutad validering får du ett intyg som styrker din kompetens.

Har du en utbildning i ett annat land än Sverige skickar du själv dina översatta betyg och intyg till Universitets- och högskolerådet för bedömning.

Bedömning av utländsk utbildning

När du söker jobb på egen hand hjälper vi dig med råd och uppföljning. Vi tipsar också om rekryteringsträffar som passar dig.

När du deltar i etableringsprogrammet kan en arbetsgivare få ersättning för att anställa dig.

Starta eget

Om du vill starta eget företag har du möjlighet att få etableringsersättning under den första tiden du jobbar i ditt företag. Du kan också få hjälp med olika slags rådgivning. Tänk på att vi först måste gå igenom din affärsplan och bedöma dina förutsättningar att lyckas med ditt företag.

Om du vill starta eget företag har du möjlighet att få etableringsersättning under den första tiden du jobbar i ditt företag. Du kan också få hjälp med till exempel informationsträffar, rådgivning och nyföretagarkurser.

Du behöver först ta fram en affärsplan. Vi går igenom din affärsplan och bedömer om företaget har möjlighet att bli lönsamt. Du behöver också ansöka om en F-skattsedel hos Skatteverket. Tänk på att du inte får påbörja något arbete i ditt företag innan du fått ett beslut från oss om du får delta i aktiviteten.

Du kan få stöd och hjälp av fler olika aktörer. Här är två exempel:

ALMI

Nyföretagarcentrum

Du som har en sjukdom eller funktionsnedsättning kan få extra stöd

Om din hälsa eller funktionsnedsättning påverkar din förmåga att delta i aktiviteterna, vill vi att du berättar det. Vi undersöker då tillsammans med dig vilket stöd du behöver för att kunna vara med i aktiviteterna. 

Om du behöver individuellt anpassade insatser, kan du få stöd från Arbetsförmedlingen. Du kan både få nyttiga verktyg som hjälper dig när du söker jobb, men också hjälp att knyta kontakter med arbetsgivare. 

Om du är osäker på vilken bransch eller vilket yrke som skulle passa dig kan du delta i en introduktion till arbete. Du kan till exempel få vägledning, möjlighet att göra studiebesök eller prova på att jobba hos en arbetsgivare.

Här är exempel på olika situationer som kan påverka din förmåga att arbeta eller studera.

  • Om du har problem med synen, till exempel har svårt att känna igen personer på långt håll eller läsa liten text.
  • Om du har problem med hörseln, till exempel har svårt att höra i samtal eller har störande ljud i örat.
  • Om du mår dåligt, till exempel upplever stress, nedstämdhet, sömnproblem, koncentrations- och minnessvårigheter eller har svårt med inlärning.
  • Om du har smärtor i kroppen, till exempel har svårt att sitta, stå, gå eller att använda armar och händer.
  • Om du har svårigheter i familjen, till exempel missbruk, sjuka anhöriga eller upplever våld i hemmet.