Kriterier för att få tillgång till matchningsservice vid Arbetsförmedlingen Kultur Media

Är du arbetssökande och söker jobb/uppdrag inom kultur- och medieområdet kan du vara inskriven på Arbetsförmedlingen Kultur Media. Här ser du vilka yrken som tillhör Arbetsförmedlingen Kultur Media.

Inskrivningskriterier: Kriterier för inskrivning och matchning är framtagna i samråd med berörda bransch- och intresseorganisationer inom kultur- och medieområdet. Och har en arbetsmarknadspolitisk bedömningsgrund – inte en konstnärlig.

 • Du ska ha fullgjort en för yrket godkänd högre konstnärlig eller motsvarande utbildning. Med godkänd utbildning avses konstnärlig utbildning vid högskola/universitet.
 • Eller övrig godkänd utbildning.
 • Utländska utbildningar bedöms utifrån Bolognaprocessen.
 • En utbildning inom gymnasieskolan eller motsvarande räknas generellt inte som högre konstnärlig utbildning.
 • Administrativa, pedagogiska eller teoretiska utbildningar inom kultur- och medieområdet vid högskola eller universitet tillhör inte Arbetsförmedlingen Kultur Media.

Saknar du konstnärlig utbildning, eller om mer än 3 år har gått sedan utbildningen avslutades, ska du under de 3 senaste åren:

 • Huvudsakligen ha arbetat inom yrket genom återkommande professionella engagemang eller:
 • Haft andra avlönade uppdrag som påvisar att du har varit yrkesutövande inom gällande kultur- och medieområde.

OBS! För dig som fri konstnär gäller – att du de senaste 5 åren ha uppfyllt ett flertal av följande kriterier:

 • Fått statligt, kommunalt, landstingskommunalt, eller annat enskilt konstnärsstipendium eller:
 • Utfört konstnärliga gestaltningsuppdrag i offentlig miljö eller:
 • Deltagit i utställning på konstmuseum, konsthall, etablerat galleri eller:
 • Inköpt/representerad av: stat, län, landsting, kommun, stad, annan offentlig institution eller:
 • På annat sätt kan visa att du är yrkesutövande på den konstnärliga kulturarbetsmarknaden.

Intyg/betyg:

 • Din utbildning och/eller yrkesverksamhet som du vill hänvisa till ska kunna styrkas – t.ex. genom diplom, betyg från utbildning, tjänstgörings- och arbetsgivarintyg, kontrakt, meddelande om erhållet stipendium, vernissagekort, royalty mm.
 • Hänsyn kan tas till frånvaro från arbetsmarknaden s.k. överhoppningsbar tid vid t.ex. – sjukfrånvaro, föräldraledighet, värnplikt eller annan påvisad frånvaro.

Bedömning utifrån kriterier:

 • För att få dina yrkes- och utbildningsmeriter prövade mot gällande inskrivningskriterier är du varmt välkommen att vända dig direkt till oss på Arbetsförmedlingen Kultur Media eller be din lokala Arbetsförmedling förmedla kontakten.
 • Om vår samlade bedömning visar att du inte ska vara inskriven vid Arbetsförmedling Kultur Media: kan du få möjlighet till ett personligt besök för att få förklarat vad som ligger till grund för vårt avslagsbeslut.
 • Om du vill du överklaga har du rätt till omprövning.

Vi på arbetsförmedlingen Kultur Media vill passa på att önska dig lycka till i ditt arbetssökande!

Tillägsinformation

Translate this Web site