Viktig information om hörseltekniska hjälpmedel

Har du beviljats Stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen och då i form av hörseltekniska hjälpmedel?

Tillägg till informationen nedan!

PTS meddelade den 31 oktober i ett pressmeddelande följande:

Regeringen beslutade i början av 2014 att frekvensområdet 694-790 MHz ska användas för andra tjänster än marksänd digital-TV från den 1 april 2017. Regeringen har den 31 oktober 2016 upphävt detta beslut och flyttat fram tidpunkten för när användningen för marksänd tv ska ha upphört i detta frekvensband, den nya tidpunkten är 31 maj 2018.

I och med regeringsbeslutet har PTS möjlighet att tillåta användning av trådlösa mikrofoner och hörseltekniska hjälpmedel i frekvensbandet 694 – 790 MHz under ytterligare ett år, alltså till den 31 december 2017.

Pressmeddelandet i dess helhet finns i länken nedan.

Länk: PTS pressmeddelande

Länk: Regeringens pressmeddelande

Den 1 juli 2016 beslutade Post- och Telestyrelsen om begränsningar i frekvensområden för trådlös kommunikation. Detta leder till att vissa hörseltekniska hjälpmedel blir olagliga att använda från och med den 1 januari 2017 (det här är alltså ändrat enligt informationen ovan, till 31 december 2017).

Om du har beviljats Stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen för hörseltekniska hjälpmedel och är osäker på om ditt hjälpmedel kommer att bli olagligt bör du kontakta din återförsäljare eller Post- och Telestyrelsen för närmare information. Nedan följer en lista på några av de produkter som blir olagliga per den 1 januari 2017 och använder det så kallade A-bandet på frekvenserna 768,000-789,600 MHz:

  • Hjälpmedel som tillverkats av Comfort Audio i Halmstad AB före januari 2015
  • Conference Microphone DC20
  • Microphone DM05
  • Microphone DM20
  • Microphone DM30
  • Comfort Digisystem Work Set.

Du kan kontakta din arbetsförmedlare eller ditt närmast arbetsförmedlingskontor för vidare information om du har behov av nya hjälpmedel utifrån detta. I den kontakten kan du också få stöd i bedömningen om du skall vända dig till Försäkringskassan eller om det är Arbetsförmedlingen som har ansvaret för stödet i ditt fall.

Information om trådlösa mikrofoner och hörseltekniska hjälpmedel kan ses på Post-Och Telestyrelsens hemsida.

Tillägsinformation