Coachning genom Stöd och matchning

Stöd och matchning finns till för dig som behöver intensivt och individuellt anpassat stöd i jobbsökandet. Inom Stöd och matchning får du träffa en av våra leverantörer som stöttar dig på din väg till arbete eller studier.

Stödet erbjuds av leverantörer som har avtal med Arbetsförmedlingen. Om din arbetsförmedlare har bedömt att du behöver tjänsten får du själv välja vilken leverantör du vill ha. Nedan söker du fram den leverantör du tycker passar dig bäst. Om du vill ha hjälp i ditt val har Arbetsförmedlingen jämfört leverantörernas resultat och gett dem ratingbetyg.

Information om Stöd och matchning

Med Stöd och matchning får du handfast stöd på din väg till ett arbete eller studier och stödet anpassas till dina behov. Stödet kan vara både verktyg i jobbsökandet och hjälp att knyta kontakter med arbetsgivare. Stödet anpassas helt efter vad du och den leverantör du väljer anser att du behöver göra för att få ett arbete.

Du deltar i Stöd och matchning i tre månader, sedan utvärderar vi hur det har gått. Vi kan förlänga tjänsten med tre månader och i vissa fall ytterligare tre månader. Du kan delta i Stöd och matchning som längst i nio månader.

Så här går det till

  • Välj leverantör och meddela din arbetsförmedlare. Arbetsförmedlingen gör bedömningen om du är aktuell för tjänsten.
  • Leverantören kontaktar dig för ett första möte. Det är ett inledande samtal där ni tillsammans gör en planering för hur ni ska göra så att du snabbare ska få ett jobb eller börja studera.
  • Under tiden som du deltar i Stöd och matchning ska du fortsätta att följa din planering med Arbetsförmedlingen, söka jobb och lämna aktivitetsrapporter precis som vanligt.

Läs mer om Stöd och matchning

Är du intresserad av tjänsten Stöd och matchning?

För att delta måste du vara inskriven på Arbetsförmedlingen och din arbetsförmedlare ska ha bedömt att du behöver tjänsten. Kontakta Arbetsförmedlingen för mer information.

Du väljer själv vilken av våra leverantör du vill ha. Titta exempelvis först och främst på leverantörernas ratingbetyg men även på deras metodik, språk, branschkunskaper eller annan specialisering när du gör ditt val. Du kan även söka efter vilka leverantörer vi har på din ort. Meddela sedan din arbetsförmedlare vilken leverantör du har valt.

Möjlighet att byta leverantör

Du har möjlighet att ändra ditt val om du upplever att du inte får det stöd som motsvarar dina behov. Kontakta Arbetsförmedlingen så får du hjälp att byta leverantör.

Så hittar du rätt leverantör för dig

Ratingbetyg är en service till dig när du ska välja leverantör av Stöd och matchning. Arbetsförmedlingen tar fram ratingbetygen genom att jämföra leverantörerna med varandra.

Leverantören får tre, två eller en stjärna beroende på hur stor andel av deltagarna som har fått jobb, eller har börjat studera, utifrån deltagarnas individuella förutsättningar. För att säkerställa beräkningarna behöver leverantören haft minst 18 deltagare under mätperioden.

De leverantörer som har högst ratingbetyg (tre stjärnor), har lyckats bäst med att stötta deltagarna till arbete eller studier. Två stjärnor visar att leverantörens resultat är medel och en stjärna är under medel. Leverantörer som är nya eller saknar tillräckligt många deltagare under mätperioden har inte fått ratingbetyg. Det innebär att leverantörer kan ha ett bra resultat även om de saknar ratingbetyg.

Arbetsförmedlingen uppdaterar leverantörernas ratingbetyg i mitten av mars, juni, september och december. Senaste uppdateringen var 22 september 2018.

Läs mer om leverantörernas ratingbetyg

Sök leverantör för tjänsten Stöd och matchning