Faktablad insatser och program A-Ö

Aktivitetsbaserad utredning (arbetssökande)

Aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning (arbetssökande)
Aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning (anordnare)

    Anställningsstöd, särskilt - se Särskilt anställningsstöd nedan!
    
Arbeta inom Samhall (arbetssökande)

Arbetsgivarens/anordnarens arbetsmiljöansvar (arbetssökande)
Arbetsgivarens/anordnarens arbetsmiljöansvar (arbetsgivare)

    Arbetslivsinriktad rehabilitering (se Förberedande insatser nedan)

Arbetsmarknadsutbildning (arbetssökande)

Arbetspraktik (arbetssökande)
Arbetspraktik (arbetsgivare)

Arbetssocial utredning, ASU (arbetssökande)

Arbetspsykologisk utredning, APU (arbetssökande)

Arbetsträning med handledare (etableringsinsatser för nyanlända, arbetsgivare)
Arbetsträning med handledare (etableringsinsatser för nyanlända, arbetssökande)

Bidrag för personligt biträde (arbetssökande)


Bidrag för personligt biträde (arbetsgivare)

Bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen (arbetssökande)
Bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen (arbetsgivare)

Bidrag till litteratur och tolk för personer med syn- eller hörsel­nedsättning (arbetsgivare)

Bidrag till uppstartskostnader vid start av näringsverksamhet (arbetssökande)

Ersättning för resor, logi och ledsagare (arbetssökande)

Extratjänst (arbetssökande)
Extratjänst (arbetsgivare)

Förberedande insatser (arbetssökande)

Försäkringsskydd och skadeersättning vid vissa arbetsmarknadspolitiska program (arbetssökande)

Försäkringsskydd och skadeersättning vid vissa arbetsmarknadspolitiska program (arbetsgivare)

Introduktionsjobb (arbetssökande)
Introduktionsjobb (arbetsgivare)

Jobbgaranti för ungdomar (arbetssökande)
Jobbgaranti för ungdomar (arbetsgivare)

Jobb- och utvecklingsgarantin (arbetssökande)
Utbildningsmöjligheter för dig som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin (arbetssökande)
Jobb- och utvecklingsgarantin (arbetsgivare)

Kontroll av arbetsgivare/anordnare inför beslut om anvisning (arbetsgivare)

Lönebidrag för anställning (arbetssökande)
Lönebidrag för anställning (arbetsgivare)

Lönebidrag för trygghet i anställning (arbetssökande)
Lönebidrag trygghet i anställning (arbetsgivare)

Lönebidrag för utveckling i anställning (arbetssökande)
Lönebidrag för utveckling i anställning (arbetsgivare)

Moderna berdeskapsjobb i staten (arbetssökande) 
Moderna beredskapsjobb i staten (arbetsgivare)

Nystartsjobb (arbetssökande)
Nystartsjobb (arbetsgivare)

Om Arbetsförmedlingens register (arbetssökande)

Psykosocialt anpassningsstöd (arbetssökande)
Psykosocialt anpassningsstöd (arbetsgivare)

Rekrytera inom EU/EES och Schweiz (arbetsgivare)

Resebidrag (arbetssökande)

Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare, OSA (arbetssökande)
Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare, OSA (arbetsgivare)

Stöd och matchning (arbetssökande)

Stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen - se Bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen

Stöd till personligt biträde (arbetssökande) Se Bidrag för personligt biträde
Stöd till personligt biträde (arbetsgivare) Se bidrag för personligt biträde

Stöd till tolkkostnader för hörselskadade i samband med utbildning (arbetsgivare)
Se Bidrag till litteratur och tolk för personer med syn- eller hörsel­nedsättning

Stöd till start av näringsverksamhet (arbetssökande)

Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd, SIUS (arbetssökande)
Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd, SIUS (arbetsgivare)

Ta reda på din arbetsförmåga - prova arbetsuppgifter under handledning (arbetssökande)

Unga med funktionsnedsättning (arbetssökande)

Utbildningskontrakt (arbetssökande)

Utbildningsmöjligheter för dig som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin (se jobb- och utbildningsgarantin)  
Varsel (arbetsgivare)
Varslad om uppsägning (arbetssökande)

Yrkesintroduktionsanställning (arbetssökande)
Yrkesintroduktionsanställning (arbetsgivare)

Yrkeskompetensbedömning (arbetsgivare, se även Praktik ovan)

Tillägsinformation

Faktablad på andra språk

Flera av våra faktablad finns också på andra språk.

Andra språk