Blanketter och intyg

Om du har problem att öppna och använda en pdf kan du prova att spara ned den först och sedan öppna den!

Arbetslöshetsförsäkring

Ersättning från a-kassan
(informationsfolder om ekonomisk ersättning när du är arbetslös)

Anmälan om arbetslöshet till din a-kassa
(gäller även nyanmälan, ändringsanmälan och årsanmälan)
 
Arbetsgivarintyg
(fylls i av arbetsgivaren)
 
Arbetsintyg för företagare

Intyg för att söka jobb i EU


Aktivitetsstöd/Utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning - blanketter på Försäkringskassans webbplats

Begäran om omprövning av beslut om varning eller sanktion

Svar på kommunicering inför beslut om varning eller sanktion

Begäran hos a-kassan om intygande av arbetsvillkor


Nystartsjobb

Blankett för sammanställning över intyg
(fylls i av arbetssökande)

Ansökan om nystartsjobb
(fylls i av arbetsgivaren)

Förlängningsansökan
(fylls i av arbetsgivaren)

Meddelande om förändring för anställning med nystartsjobb
(fylls i av arbetsgivaren)


Insatser för vissa nyanlända

Du som omfattas av lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare får ekonomisk ersättning under tidien som du deltar i aktiviteterna i din etableringsplan.
Blankett Ansökan om etableringsersättning

Varje månad ska du och anordnaren av dina aktiviteter fylla i denna blankett för att du ska få etableringsersättning.
Blankett Månadsredovisning av etableringsersättning (samlingssida för blanketten på olika språk)

Tillägsinformation