Blanketter och intyg

Om du har problem att öppna och använda en pdf kan du prova att spara ned den först och sedan öppna den!

Arbetslöshetsförsäkring

Ersättning från a-kassan
(informationsfolder om ekonomisk ersättning när du är arbetslös)

Anmälan om arbetslöshet till din a-kassa
(gäller även nyanmälan, ändringsanmälan och årsanmälan)
 
Arbetsgivarintyg
(fylls i av arbetsgivaren)
 
Arbetsintyg för företagare

Intyg för att söka jobb i EU

Begäran hos a-kassan om intygande av arbetsvillkor
(Har du uppfyllt ett arbetsvillkor och samtidigt fått aktivitetsstöd? Då ska du använda den här blanketten)


Begäran om omprövning av beslut

När du inte är nöjd med ett beslut fattat av lokala Arbetsförmedlingen

När du inte är nöjd med ett beslut beslut om sanktion

När du inte är nöjd med ett beslut om återkrav och nekad utbetalning av stöd/ersättning

Svar på kommunicering inför beslut om varning eller sanktion


Aktivitetsstöd/Utvecklingsersättning/Etableringsersättning

Aktivitetsstöd, utvecklingsersättning, etableringsersättning - blanketter på Försäkringskassans webbplats


Nystartsjobb

Blankett för sammanställning över intyg
(fylls i av arbetssökande)

Ansökan om nystartsjobb (via formulär) 
(fylls i av arbetsgivaren)

Ansökan om nystartsjobb via bank-id
(fylls i av arbetsgivaren)

Förlängningsansökan (via formulär)
(fylls i av arbetsgivaren)

Förlängningsansökan via bank-id
(fylls i av arbetsgivaren)

Meddelande om förändring för anställning med nystartsjobb
(fylls i av arbetsgivaren)

Tillägsinformation