Blanketter och intyg

Om du har problem att öppna och använda en pdf kan du prova att spara ned den först och sedan öppna den!

Arbetslöshetsförsäkring

Ersättning från a-kassan
(informationsfolder om ekonomisk ersättning när du är arbetslös)

Anmälan om arbetslöshet till din a-kassa
(gäller även nyanmälan, ändringsanmälan och årsanmälan)
 
Arbetsgivarintyg
(fylls i av arbetsgivaren)
 
Arbetsintyg för företagare

Intyg för att söka jobb i EU

Begäran hos a-kassan om intygande av arbetsvillkor
(Har du uppfyllt ett arbetsvillkor och samtidigt fått aktivitetsstöd? Då ska du använda den här blanketten)


Aktivitetsstöd/Utvecklingsersättning/Etableringsersättning

Aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning - blanketter på Försäkringskassans webbplats

Begäran om omprövning av beslut om varning eller sanktion

Svar på kommunicering inför beslut om varning eller sanktion


Nystartsjobb

Blankett för sammanställning över intyg
(fylls i av arbetssökande)

Ansökan om nystartsjobb (via formulär) 
(fylls i av arbetsgivaren)

Ansökan om nystartsjobb via bank-id
(fylls i av arbetsgivaren)

Förlängningsansökan (via formulär)
(fylls i av arbetsgivaren)

Förlängningsansökan via bank-id
(fylls i av arbetsgivaren)

Meddelande om förändring för anställning med nystartsjobb
(fylls i av arbetsgivaren)

Tillägsinformation