Utbildningar

Utbildningar inom Buss- och spårvagnsförare

Kör buss, trådbuss eller spårvagn för att transportera passagerare. Kontrollerar biljetter och färdbevis samt ropar ut hållplatser. Ansvarar för passagerares säkerhet under färden.

1 - 3 av 3 utbildningar

 • YKB Fortbildning buss

  Att utföra persontransporter med buss är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför finns en lag som reglerar krav på yrkesförarkompetens för att få utföra sådana transporter. Lagen innehåller bland annat krav på grundläggande utbildning, som efter godkänt prov leder till ett yrkeskompetensbevis. Föraren kan även kört på hävdvunnen rätt. Yrkeskompetensbeviset gäller i fem år och rätten att köra på hävdvunnen rätt gällde fram till 9 september 2015. För att få fortsätta köra persontransporter krävs att föraren går en fortbildning för att förnya YKB-beviset. Fortbildningen går att göra både innan eller efter YKB-kortet eller hävdvunnen rätt går ut. YKB-fortbildning är en 5 dagars utbildning på heltid och för att få godkänt krävs närvaro under hela utbildningstiden.

  Utbildningens längd: 5 dagar
  Utbildningens ID: 110984

 • Yrkesförare Buss

  Bussförare kör expressbuss, flygbuss, färdtjänst eller linjetrafik. Även turist- och beställningstrafiken sysselsätter många bussförare. Att arbeta som bussförare är ett ansvarsfullt serviceyrke. Bussföraren är företagets ansikte utåt och det är viktigt att bemöta kunderna på ett positivt sätt. Bussförare är anställda vid busstrafikföretag eller arbetar som egna företagare. Arbetsuppgifter Förare i lokal eller regional linjetrafik kör bestämda linjer efter tidtabell. I arbetet kan det ingå att sälja och/eller att kontrollera biljetter och färdbevis samt att ropa ut hållplatserna. En bussförare kan också hantera paket och annat gods som skickas med bussen. En del bussförare kör enbart beställningstrafik som turist- eller charterbussar i Sverige eller utomlands. Som turistbussförare lägger man upp resplan i samråd med kunden och beställer kartor eller annat material som behövs. Ofta behövs språkkunskaper i tullen och på färjorna. Vid stopp under resans gång lastar och lossar man bagage samt håller bussen hel och ren. Jobbmöjligheter Det är brist på Bussförare och därför finns mycket goda jobbmöjligheter. Hur går utbildningen till? Utbildningen genomförs som en kombination av lärarledd undervisning, självstudier, praktiska uppgifter och arbetsplatsförlagd utbildning. Hur lång är utbildningen? Utbildningslängd ca 13 veckor(om du är 23 år och äldre) respektive ca 16 veckor(om du är 21 eller 22 år). När startar utbildningen? Om det inte finns några aktuella starter så kan du fråga någon på din arbetsförmedling. Mål Att bli anställningsbar som Bussförare.

  Utbildningens längd: 99 dagar
  Utbildningens ID: 119266

 • Yrkesförare Buss, studietakt 50 %

  Bussförare kör expressbuss, flygbuss, färdtjänst eller linjetrafik. Även turist- och beställningstrafiken sysselsätter många bussförare. Att arbeta som bussförare är ett ansvarsfullt serviceyrke. Bussföraren är företagets ansikte utåt och det är viktigt att bemöta kunderna på ett positivt sätt. Bussförare är anställda vid busstrafikföretag eller arbetar som egna företagare. Arbetsuppgifter Förare i lokal eller regional linjetrafik kör bestämda linjer efter tidtabell. I arbetet kan det ingå att sälja och/eller att kontrollera biljetter och färdbevis samt att ropa ut hållplatserna. En bussförare kan också hantera paket och annat gods som skickas med bussen. En del bussförare kör enbart beställningstrafik som turist- eller charterbussar i Sverige eller utomlands. Som turistbussförare lägger man upp resplan i samråd med kunden och beställer kartor eller annat material som behövs. Ofta behövs språkkunskaper i tullen och på färjorna. Vid stopp under resans gång lastar och lossar man bagage samt håller bussen hel och ren. Jobbmöjligheter Det är brist på Bussförare och därför finns mycket goda jobbmöjligheter. Hur går utbildningen till? Utbildningen bedrivs på deltid 50 %. Denna utbildning är aktuell för de personer som har ett arbetsutbud på 50 % och/eller de som går utbildning i svenska för invandrare. Utbildningen genomförs som en kombination av lärarledd undervisning, självstudier, praktiska uppgifter och arbetsplatsförlagd utbildning. Hur lång är utbildningen? Utbildningslängd ca 26 respektive 32 veckor, beroende på ålder. När startar utbildningen? Om det inte finns några aktuella starter så kan du fråga någon på din arbetsförmedling. Mål Att bli anställningsbar som Bussförare.

  Utbildningens längd: 99 dagar
  Utbildningens ID: 119284