Stöd för dig som varit arbetslös länge

Det finns flera stöd för dig som varit arbetslös under en längre tid, som kan hjälpa dig att hitta en nystart i din väg till ett jobb.

Introduktionsjobb

För dig som har varit borta en längre tid från arbetsmarknaden (deltar i jobb- och utvecklingsgarantin, har deltagit i jobbgarantin för ungdomar mer än 200 dagar eller är nyanländ till Sverige), kan arbetsgivare få ekonomiskt stöd för att anställa dig. Om du behöver hjälp att komma in på arbetsmarknaden, har du möjlighet att få ett så kallat introduktionsjobb. Det innebär att den som anställer dig får ett bidrag till din lön. Du kan kombinera introduktionsjobbet med studier, som både stärker din egen kompetens och möter arbetsgivares behov.

Stödet gäller vid anställning på hel- eller deltid, tillsvidare eller tidsbegränsat. Prata med din arbetsförmedlare om du vill veta mer.

Faktablad om introduktionsjobb

Praktik på en arbetsplats kan öppna dörrar

Har du arbetat länge inom samma yrkesområde kan det vara en bra idé att  pröva på ett nytt yrke och få nya erfarenheter. Praktik på en arbetsplats kan också vara ett alternativ för dig som förbereder dig för att starta eget.

Faktablad om arbetspraktik

Extratjänst

För dig som deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin en längre tid, eller för dig som är nyanländ, kan arbetsgivare få ekonomiskt stöd för att anställa dig för jobb inom vissa delar av välfärden eller hos kommunala och statliga myndigheter. Arbetsgivare som anställer dig för en extratjänst får ett ekonomiskt stöd där stödet baseras på 100 procent av lönekostnaden för en anställning motsvarande heltid.

Stöd för extratjänst gäller för yrken inom sjukvård, äldreomsorg, funktionshinderomsorg, skola och fritidshem som alla är offentligt finansierade. Det gäller även för anställning hos kommunala och statliga myndigheter som inte bedriver någon affärsverksamhet.

Faktablad om extratjänst

Moderna beredskapsjobb i staten

Är du nyanländ eller har du deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin under en längre tid? Då kan du vara aktuell för moderna beredskapsjobb i staten. Det är en tidsbegränsad anställning på en statlig myndighet.

Mer om moderna beredskapsjobb i staten

Du får jobb - arbetsgivaren får ekonomisk hjälp

Har du varit borta från arbetslivet länge på grund av arbetslöshet eller att du varit sjuk? Då får den arbetsgivare som anställer dig ekonomiskt stöd, så kallat nystartsjobb. Arbetsgivaren får normalt stödet lika länge som du varit arbetslös och för tillsvidare-, prov- eller visstidsanställning.

Nystartsjobb

Förbättra dina chanser ytterligare

Är du över 25 år, har varit arbetslös länge och behöver nystart i arbetslivet?  Under vissa förutsättningar kan du få hjälp från oss på Arbetsförmedlingen med individuell coachning på ett bemanningsföretag, utbildning, praktik, arbetsträning eller för att starta företag. Syftet med insatserna i jobb- och utvecklingsgarantin är att förbättra dina chanser att få ett nytt arbete.

Jobb- och utvecklingsgarantin

Utbilda dig och öka dina chanser

Du kan få en yrkesutbildning om du till exempel inte kan få arbete med din tidigare yrkeserfarenhet och/eller utbildning.

Faktablad om arbetsmarknadsutbildning

Sök bland våra aktuella arbetsmarknadsutbildningar

Starta eget

Har du en affärsidé som du tror på? Då kan du få stöd om har förutsättningar för att starta egen verksamhet. Under tiden som du startar upp företaget får du ekonomiskt bidrag till din försörjning. Men du får inte ha registrerat företaget innan du söker stödet.

Faktablad om stöd vid start av näringsverksamhet

Råd och stöd vid start av eget företag

Studiemotiverande folkhögskolekurs

Som en förberedande insats kan du delta i Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF), en kurs som ges vid ett stort antal folkhögskolor runt om i landet. Den vänder sig till dig som är arbetssökande, har fyllt 16 år, och varken har gymnasieexamen eller saknar slutbetyg från gymnasieskolan. Syftet med kursen är att underlätta för dig att slutföra eller påbörja studier. Träning i studieteknik med inriktning på kärnämnen som svenska, matematik och engelska är centrala delar i kursen.

Studiemotiverande folkhögskolekurs - för dig som saknar betyg

Stöd och matchning

Stöd och matchning är en tjänst för dig som behöver intensivt och individuellt anpassat stöd i jobbsökandet. Tjänsten ges av privata aktörer som har avtal med Arbetsförmedlingen.

Stöd och matchning

Tillägsinformation