Sök arbetsmarkadsutbildningar

Här kan du se vilka arbetsmarknadsutbildningar som är aktuella just nu. Om du hittar något som du tycker skulle kunna passa dig, kan du ta upp det som förslag när du träffar oss.

Yrkes- och studieförberedande moduler Målgrupp 1

Utbildningens ID: 123033

FÖR VEM:
Denna kursen vänder sig till dig som inte har arbetat eller studerat i Sverige och som håller på att lära dig svenska.
VAD FÅR JAG LÄRA:
För att du ska kunna välja vilket yrke du vill satsa på så får du under denna kurs bland annat lära dig om hur det är att arbeta i Sverige, att kombinera arbete med familjeliv, om hur svensk arbetsmarknad fungerar, om vikten av utbildning, om olika former av vuxenutbildning, om hur man försörjer sig under studietiden och om olika yrken.
VAD ÄR MÅLET FÖR MIG MED DENNA KURS:
Ditt mål med denna kurs är att du ska komma fram till vilket yrke som du vill studera vidare till eller har förutsättningar att söka direkt. Du ska efter kursens slut, ha en egen planering för vad du behöver göra för att kunna jobba med det du vill.

Du behöver kunna förstå och prata enkel svenska för att delta.

 • 114 Hushållsekonomi (Nivå 1)
  ID: 21616
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 10

  Mål

  Målgruppsnivå: 1 Deltagaren ska få hjälp och stöd med grundläggande ekonomi i vardagen.

  Innehåll

  Praktisk träning i vardaglig hushållsekonomi.

  Övrig information

 • 115 Introduktion i svenska språket (Nivå 1)
  ID: 21617
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 20

  Mål

  Målgruppsnivå: 1 Deltagaren ska få introduktion till svenska språket med målet att öka sin språknivå.

  Innehåll

  Förberedande undervisning i svenska språket anpassat utifrån deltagarens nivå riktat mot studier/arbetsmarknad. Vanligt förekommande begrepp och terminologi. För deltagare som har låga läs- och skrivkunskaper i svenska språket och/eller sitt modersmål anpassas pedagogik och utbildningsmaterial till deltagarens förutsättningar.

  Övrig information

 • 105 Information om studier (Nivå 1)
  ID: 21607
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 10

  Mål

  Målgruppsnivå: 1 Modulen avser ge deltagaren kunskap om olika utbildningsvägar, utbildningsformer samt vikten av utbildningens betydelse för att vara anställningsbar.

  Innehåll

  Innehållet anpassas utifrån deltagarens/gruppens nivå. - Olika utbildningsformer och utbildningsmöjligheter - Information om valideringsmöjligheter - Formella krav inför olika utbildningsformer - Information om högskoleprovet och möjligheter att testa tidigare prov - Studieekonomi och villkor - Studieteknik - Studiebesök på olika skolformer utifrån aktuella deltagares intresseområden

  Övrig information

 • 119 Grundläggande datakunskap (Nivå 1)
  ID: 21646
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 15

  Mål

  Målgruppsnivå: 1 Deltagaren ska utifrån individuell nivå och behov få grundläggande datakunskaper.

  Innehåll

  Innehållet anpassas utifrån deltagarens/gruppens nivå. - Att komma igång: starta/stänga datorn - Skrivbordsmiljö - Organisera filer - Att komma igång med e-post och Internet - Skicka och ta emot e-post - Internetsökning - Internettjänster, ex: bank-id - Att komma igång med ordbehandling, skapa/spara/skriva ut dokument - Grundläggande kompetens och praktiska övningar i Officepaketet (Word, Excel, Powerpoint, med mera) - Hur man söker jobb digitalt, vilka kanaler som finns. - Sociala medier

  Övrig information

 • 113 Sociala aktiviteter inför arbete (Nivå 1)
  ID: 21615
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 20

  Mål

  Målgruppsnivå: 1 Deltagaren ska få grundläggande information om svenska förhållanden gällande föräldrarollen, hälsa, sjukvård arbetsliv och social kompetens.

  Innehåll

  Föräldrarollen: Genom dialog och reflektion ges sökande kunskaper om hur man som förälder agerar i relation till barnomsorg, skola, sjukvård och andra myndigheter. Vilka rättigheter och skyldigheter finns, hur stödjer en förälder sitt barn i syfte att ge barnet goda förutsättningar i det svenska samhället. Hur kombinerar man föräldraskap med arbetsliv/studier på bästa sätt. Hälsa, sjukvård och friskvård: Syftet är att inspirera till att förbättra deltagares levnadsförhållanden genom information och utövande av hälsobefrämjande insatser i form av att exempelvis, simma, cykla, gymnastisera. Information om hur deltagare kan hantera och förebygga stress och sömnsvårigheter, samt vart deltagaren vänder sig vid sjukdom eller behov av vård. Arbetsliv: Information om hur det svenska samhället fungerar utifrån ett arbetslivsperspektiv, till exempel resor med allmänna kommunikationsmedel, att passa tider, synliga och dolda sociala koder, sjukanmälan, bokning av läkartid. Social kompetens: Motiverande inslag och träning för social kompetens. Informationen och insatser utgår från deltagarens verklighet i syfte att hen ska kunna förstå och hantera sin vardag med koppling till arbetslivet. Hur hanterar vi olika kulturmöten i Sverige. Studiebesök på olika samhällsorgan som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, primärvården, lämpliga förvaltningar inom kommunen, Skatteverket, skola, barnomsorg och liknande. Samhällsorientering: Grundläggande samhällsorientering, demokratifrågor, jämställdhet, rättigheter och skyldigheter i samhälle och arbetsliv.

  Övrig information

 • 112 Arbetsplatsförlagd språkträning (Nivå 1)
  ID: 21614
  Utbildningsform: Arbetsplatsförlagd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 20

  Mål

  Målgruppsnivå: 1 Deltagaren ska att få en realistisk bild av arbetsliv och yrkesområde inför beslut om yrkesval eller utbildning.

  Innehåll

  - Utifrån individuellt behov ska deltagaren genom arbetsplatsförlagd språkträning få möjlighet att prova på 1-3 olika arbetsplatser, lämpligen inom sitt tilltänkta yrkesområde. - Deltagaren ges möjlighet att öva svenska språket inom sitt tilltänka yrkesområde samt få verklighetsnära kunskap om yrkesområdets krav och villkor. * Leverantören ansvarar för att deltagare erhåller en arbetsplatsförlagd språkträningsplats.

  Övrig information

 • 107 Allmänna kompetenser i arbetslivet (Nivå 1)
  ID: 21609
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 10

  Mål

  Målgruppsnivå: 1 Modulen avser ge deltagarna introduktion i jobbsökaraktiviteter, samt kunskap om arbets-och arbetsplatskultur, sedvänjor med mera för att förstå olika situationer på en arbetsplats.

  Innehåll

  Innehållet anpassas utifrån deltagarens/gruppens nivå. - Förhållningssätt och värdegrund - Servicetänkande - Samarbetskompetens - Information om rättigheter/skyldigheter och jämställdhet enligt lagstiftning - Klädkoder och kroppsspråk - Miljömedvetenhet och återvinning - CV och personligt brev, anställningsintervju - Söka jobb digitalt och sociala medier - Motivation och inspiration, exempelvis vikten av fysiska aktiviteter , sömn och stresshantering

  Övrig information

 • 103 Information om arbetsmarknaden och Yrkesorientering (Nivå 1)
  ID: 21605
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 10

  Mål

  Målgruppsnivå: 1 Modulen avser ge deltagaren kunskap om arbetsmarknad och en orientering om olika yrkesområden och utgör en del av underlaget inför deltagarens studie- och/eller yrkesval.

  Innehåll

  Innehållet anpassas utifrån deltagarens/gruppens nivå. - Allmän information om yrkesområden, yrkesinriktningar, kompetenskrav - Anställningsvillkor, anställningsavtal - Svensk arbetsmarknadskunskap - Omvärldsanalys - Jämställdhet och arbetsmiljö - Arbetsmarknadsprognoser - Arbetsmarknadens utveckling och regionala anpassningar utifrån det aktuella geografiska områdets behov, aktuella brist- och överskottsyrken

  Övrig information

 • 109 Projektarbete om den egna arbetsmarknaden och framtida yrke (Nivå 1)
  ID: 21611
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 10

  Mål

  Målgruppsnivå: 1 Modulen avser ge deltagaren fördjupad kompetens om den egna arbetsmarknaden och deltagarens framtida yrkesinriktning.

  Innehåll

  Innehållet anpassas utifrån deltagarens/gruppens nivå. Utifrån förutsättningar genomför deltagaren själv eller tillsammans med klasskamrat ett projektarbete om sin framtida yrkesinriktning och hur vägen dit ser ut.

  Övrig information

 • 101 Nivåtest och kartläggning (Nivå 1)
  ID: 21603
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 5

  Mål

  Målgruppsnivå: 1 Modulen avser ge en planering inför utbildningsinsatsen.

  Innehåll

  Deltagaren har ett inledande väglednings- och kartläggningssamtal som ligger till grund för den fortsatta planeringen för utbildning och mynnar ut i en gemensam utbildningsplanering (GUP). För deltagare som är anvisade till målgruppsnivånivå 1 genomförs ett test i svenska och används som ett planeringsinstrument inför den fortsatta insatsen.

  Övrig information

Övriga utbildningstillfällen

Datum Id Adress Ort Leverantör
Löpande antagning 236693 Karbingatan 2 23166 Trelleborg Folkuniversitetet Stift Kurs- Verksamheten
Löpande antagning 238005 Skiffervägen 20 22478 Lund Work For You i Sverige AB
Löpande antagning 238030 Skiffervägen 20 22478 Lund Work For You i Sverige AB
Löpande antagning 238404 Södra Dragongatan 18 27139 Ystad Work For You i Sverige AB
Löpande antagning 238794 Östra Åpromenaden 17 73131 Köping ALEA Kompetenshöjning AB
Löpande antagning 238796 Östra Åpromenaden 17 73131 Köping ALEA Kompetenshöjning AB
Löpande antagning 238946 Karbingatan 2 23166 Trelleborg Folkuniversitetet Stift Kurs- Verksamheten
Löpande antagning 238948 Karbingatan 2 23166 Trelleborg Folkuniversitetet Stift Kurs- Verksamheten
Löpande antagning 239052 Dalavägen 6 68330 Hagfors Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB
Löpande antagning 239558 Exercisvägen 1 68154 Kristinehamn ALEA Kompetenshöjning AB
Löpande antagning 240091 Södra Storgatan 20 33233 Gislaved Academedia Eductus AB
Löpande antagning 240213 Viktoriagatan 4 68230 Filipstad ALEA Kompetenshöjning AB
Löpande antagning 240214 Viktoriagatan 4 68230 Filipstad ALEA Kompetenshöjning AB
Löpande antagning 240217 Södra Storgatan 20 33233 Gislaved Academedia Eductus AB
Löpande antagning 240529 Säbygatan 16 26133 Landskrona Work For You i Sverige AB
Löpande antagning 240686 Köpmansgatan 10 26534 Åstorp Work For You i Sverige AB
Löpande antagning 240884 Dalavägen 6 68330 Hagfors Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB
Löpande antagning 242346 Bokhandlargränd 1 82732 Ljusdal Work For You i Sverige AB
Löpande antagning 242348 Storgatan 32 82430 Hudiksvall Work For You i Sverige AB
Löpande antagning 242541 Industrigatan 6 26263 Ängelholm Work For You i Sverige AB
Löpande antagning 243110 Industrigatan 6 26263 Ängelholm Work For You i Sverige AB
Löpande antagning 243118 Säbygatan 16 26133 Landskrona Work For You i Sverige AB
Löpande antagning 243120 Skiffervägen 20 22478 Lund Work For You i Sverige AB
Löpande antagning 243121 Södra Dragongatan 18 27139 Ystad Work For You i Sverige AB
Löpande antagning 243131 Köpmansgatan 10 26534 Åstorp Work For You i Sverige AB
Löpande antagning 243527 Videvägen 9 64149 Katrineholm ALEA Kompetenshöjning AB
Löpande antagning 243529 Videvägen 9 64149 Katrineholm ALEA Kompetenshöjning AB
Löpande antagning 243621 Norra Kungsgatan 9 64237 Flen ALEA Kompetenshöjning AB
Löpande antagning 243622 Norra Kungsgatan 9 64237 Flen ALEA Kompetenshöjning AB
2020-05-27- 2020-11-25 243244 Linnégatan 9 58225 Linköping Work For You i Sverige AB
2020-05-27- 2021-06-07 243262 Linnégatan 9 58225 Linköping Work For You i Sverige AB
2020-05-27- 2020-11-25 243453 Handenterminalen 6 13640 Handen Work For You i Sverige AB
2020-05-27- 2020-11-25 244181 Söderväg 1 62158 Visby Work For You i Sverige AB
2020-06-01- 2020-11-30 240519 Rademachergatan 8 63220 Eskilstuna Work For You i Sverige AB
2020-06-01- 2021-06-10 240521 Rademachergatan 8 63220 Eskilstuna Work For You i Sverige AB
2020-06-01- 2020-11-30 240960 Nya Stadens torg 10 53131 Lidköping Academedia Eductus AB
2020-06-01- 2021-06-10 240961 Nya Stadens torg 10 53131 Lidköping Academedia Eductus AB
2020-06-01- 2021-06-10 242975 Storgatsbacken 13 33130 Värnamo Academedia Eductus AB
2020-06-01- 2020-11-30 243341 Forskningsvägen 1 66131 Säffle Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB
2020-06-01- 2021-06-10 243344 Forskningsvägen 1 66131 Säffle Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB
2020-06-01- 2020-11-30 243361 Exercisvägen 1 68154 Kristinehamn ALEA Kompetenshöjning AB
2020-06-01- 2021-06-10 243362 Exercisvägen 1 68154 Kristinehamn ALEA Kompetenshöjning AB
2020-06-01- 2020-11-30 243372 Dalavägen 6 68330 Hagfors Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB
2020-06-01- 2021-06-10 243373 Dalavägen 6 68330 Hagfors Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB
2020-06-01- 2020-11-30 243388 Viktoriagatan 4 68230 Filipstad ALEA Kompetenshöjning AB
2020-06-01- 2021-06-10 243389 Viktoriagatan 4 68230 Filipstad ALEA Kompetenshöjning AB
2020-06-01- 2020-11-30 243580 Kungsgatan 38 60220 Norrköping Academedia Eductus AB
2020-06-01- 2021-06-10 243581 Kungsgatan 38 60220 Norrköping Academedia Eductus AB
2020-06-01- 2021-06-10 243657 Linggatan 21 81132 Sandviken Work For You i Sverige AB
2020-06-01- 2020-11-30 243658 Linggatan 21 81132 Sandviken Work For You i Sverige AB
2020-06-01- 2021-06-10 243815 Linnégatan 9 58225 Linköping Work For You i Sverige AB
2020-06-01- 2020-11-30 243820 Linnégatan 9 58225 Linköping Work For You i Sverige AB
2020-06-01- 2021-06-10 244100 S:t Annegatan 1 61134 Nyköping Work For You i Sverige AB
2020-06-01- 2020-11-30 244106 S:t Annegatan 1 61134 Nyköping Work For You i Sverige AB
2020-06-01- 2020-11-30 244153 Rademachergatan 8 63220 Eskilstuna Work For You i Sverige AB
2020-06-01- 2020-11-30 244381 Norra Långgatan 23 39232 Kalmar Hermods AB
2020-06-01- 2021-06-10 244382 Norra Långgatan 23 39232 Kalmar Hermods AB
2020-06-02- 2020-12-01 244361 Föreningsgatan 23 98132 Kiruna ALEA Kompetenshöjning AB
2020-06-02- 2021-06-11 244363 Föreningsgatan 23 98132 Kiruna ALEA Kompetenshöjning AB
2020-06-02- 2020-12-01 244480 AURORUM 7 97775 Luleå Hermods AB
2020-06-08- 2020-12-07 239844 Odengatan 24C 52146 Falköping Academedia Eductus AB
2020-06-08- 2021-06-17 239846 Odengatan 24C 52146 Falköping Academedia Eductus AB
2020-06-08- 2020-12-07 240230 Linjegatan 5 30250 Halmstad Academedia Eductus AB
2020-06-08- 2021-06-17 240231 Linjegatan 5 30250 Halmstad Academedia Eductus AB
2020-06-08- 2021-06-17 240555 Västra Industrigatan 4 31432 Hyltebruk Academedia Eductus AB
2020-06-08- 2020-12-07 240557 Västra Industrigatan 4 31432 Hyltebruk Academedia Eductus AB
2020-06-08- 2020-12-07 243086 Västra kajen 8 37436 Karlshamn Work For You i Sverige AB
2020-06-08- 2021-06-17 243087 Västra kajen 8 37436 Karlshamn Work For You i Sverige AB
2020-06-08- 2020-12-07 243582 Kungsgatan 38 60220 Norrköping Academedia Eductus AB
2020-06-08- 2021-06-17 243583 Kungsgatan 38 60220 Norrköping Academedia Eductus AB
2020-06-08- 2021-06-17 243680 Smidesvägen 12 17141 Solna Hermods AB
2020-06-08- 2021-06-17 243816 Linnégatan 9 58225 Linköping Work For You i Sverige AB
2020-06-08- 2020-12-07 243821 Linnégatan 9 58225 Linköping Work For You i Sverige AB
2020-06-08- 2020-12-07 244021 Storgatan 15 77130 Ludvika Academedia Eductus AB
2020-06-08- 2021-06-17 244022 Storgatan 15 77130 Ludvika Academedia Eductus AB
2020-06-08- 2021-06-17 244101 S:t Annegatan 1 61134 Nyköping Work For You i Sverige AB
2020-06-08- 2020-12-07 244107 S:t Annegatan 1 61134 Nyköping Work For You i Sverige AB
2020-06-08- 2021-06-17 244408 Storgatan 15 77130 Ludvika Academedia Eductus AB
2020-06-08- 2021-06-17 244595 Kungsängsvägen 31 75323 Uppsala Work For You i Sverige AB
2020-06-08- 2020-12-07 244596 Kungsängsvägen 31 75323 Uppsala Work For You i Sverige AB
2020-06-15- 2021-06-24 240588 Kungsgatan 9B 43241 Varberg Academedia Eductus AB
2020-06-15- 2020-12-14 240590 Kungsgatan 9B 43241 Varberg Academedia Eductus AB
2020-06-15- 2021-06-24 242093 Ranängsgatan 3 41664 Göteborg Hermods AB
2020-06-15- 2020-12-14 242094 Ranängsgatan 3 41664 Göteborg Hermods AB
2020-06-15- 2020-12-14 242529 Karlslundsgatan 16C 70341 Örebro Academedia Eductus AB
2020-06-15- 2020-12-14 243584 Kungsgatan 38 60220 Norrköping Academedia Eductus AB
2020-06-15- 2021-06-24 243585 Kungsgatan 38 60220 Norrköping Academedia Eductus AB
2020-06-15- 2021-06-24 243600 Östra Förstadsgatan 46 21212 Malmö Hermods AB
2020-06-15- 2021-06-24 243601 Östra Förstadsgatan 46 21212 Malmö Hermods AB
2020-06-15- 2021-06-24 243735 Armégränd 1 83132 Östersund Hermods AB
2020-06-15- 2021-06-24 243817 Linnégatan 9 58225 Linköping Work For You i Sverige AB
2020-06-15- 2020-12-14 243822 Linnégatan 9 58225 Linköping Work For You i Sverige AB
2020-06-15- 2021-06-24 244102 S:t Annegatan 1 61134 Nyköping Work For You i Sverige AB
2020-06-15- 2020-12-14 244111 S:t Annegatan 1 61134 Nyköping Work For You i Sverige AB
2020-06-15- 2020-12-14 244383 Norra Långgatan 23 39232 Kalmar Hermods AB
2020-06-15- 2021-06-24 244384 Norra Långgatan 23 39232 Kalmar Hermods AB
2020-06-16- 2021-06-28 242851 Norra Stationsgatan 2A 28148 Hässleholm Work For You i Sverige AB
2020-06-17- 2020-12-16 244183 Söderväg 1 62158 Visby Work For You i Sverige AB
2020-06-22- 2021-07-01 240584 Torggatan 5 31134 Falkenberg Academedia Eductus AB
2020-06-22- 2020-12-18 240585 Torggatan 5 31134 Falkenberg Academedia Eductus AB
2020-06-22- 2021-07-01 243205 Industrigatan 44A 57138 Nässjö Academedia Eductus AB
2020-06-22- 2020-12-18 243224 Storgatan 8 57332 Tranås Academedia Eductus AB
2020-06-22- 2021-07-01 243818 Linnégatan 9 58225 Linköping Work For You i Sverige AB
2020-06-22- 2020-12-18 243823 Linnégatan 9 58225 Linköping Work For You i Sverige AB
2020-06-22- 2021-07-01 243939 Smidesvägen 12 17141 Solna Hermods AB
2020-06-22- 2021-07-01 244104 S:t Annegatan 1 61134 Nyköping Work For You i Sverige AB
2020-06-22- 2020-12-18 244112 S:t Annegatan 1 61134 Nyköping Work For You i Sverige AB
2020-06-29- 2021-07-08 240558 Västra Industrigatan 4 31432 Hyltebruk Academedia Eductus AB
2020-06-29- 2020-12-29 240580 Västra Industrigatan 4 31432 Hyltebruk Academedia Eductus AB
2020-06-29- 2021-07-08 240601 Lantmannagatan 3 31232 Laholm Academedia Eductus AB
2020-06-29- 2020-12-29 240602 Lantmannagatan 3 31232 Laholm Academedia Eductus AB
2020-06-29- 2021-07-08 243819 Linnégatan 9 58225 Linköping Work For You i Sverige AB
2020-06-29- 2020-12-29 243824 Linnégatan 9 58225 Linköping Work For You i Sverige AB
2020-06-29- 2021-07-08 244105 S:t Annegatan 1 61134 Nyköping Work For You i Sverige AB
2020-06-29- 2020-12-29 244109 S:t Annegatan 1 61134 Nyköping Work For You i Sverige AB
2020-06-29- 2020-12-29 244385 Norra Långgatan 23 39232 Kalmar Hermods AB
2020-06-29- 2021-07-08 244386 Norra Långgatan 23 39232 Kalmar Hermods AB
2020-07-01- 2021-07-12 244366 Föreningsgatan 23 98132 Kiruna ALEA Kompetenshöjning AB
2020-07-06- 2021-01-08 243211 Linjegatan 5 30250 Halmstad Academedia Eductus AB
2020-07-06- 2021-07-15 243212 Linjegatan 5 30250 Halmstad Academedia Eductus AB
2020-07-06- 2021-01-08 243930 Rademachergatan 8 63220 Eskilstuna Work For You i Sverige AB
2020-07-06- 2021-07-15 243933 Rademachergatan 8 63220 Eskilstuna Work For You i Sverige AB
2020-07-06- 2021-07-15 244315 S:t Annegatan 1 61134 Nyköping Work For You i Sverige AB
2020-07-06- 2021-01-08 244319 S:t Annegatan 1 61134 Nyköping Work For You i Sverige AB
2020-07-06- 2021-01-08 244387 Norra Långgatan 23 39232 Kalmar Hermods AB
2020-07-06- 2021-07-15 244388 Norra Långgatan 23 39232 Kalmar Hermods AB
2020-07-13- 2021-07-22 243060 Lantmannagatan 3 31232 Laholm Academedia Eductus AB
2020-07-13- 2021-01-15 243061 Lantmannagatan 3 31232 Laholm Academedia Eductus AB
2020-07-13- 2021-07-22 243080 Kungsgatan 9B 43241 Varberg Academedia Eductus AB
2020-07-13- 2021-01-15 243082 Kungsgatan 9B 43241 Varberg Academedia Eductus AB
2020-07-13- 2021-07-22 243603 Östra Förstadsgatan 46 21212 Malmö Hermods AB
2020-07-13- 2021-07-22 243604 Östra Förstadsgatan 46 21212 Malmö Hermods AB
2020-07-13- 2021-07-22 243942 Smidesvägen 12 17141 Solna Hermods AB
2020-07-13- 2021-07-22 244316 S:t Annegatan 1 61134 Nyköping Work For You i Sverige AB
2020-07-13- 2021-01-15 244320 S:t Annegatan 1 61134 Nyköping Work For You i Sverige AB
2020-07-20- 2021-07-29 244317 S:t Annegatan 1 61134 Nyköping Work For You i Sverige AB
2020-07-20- 2021-01-22 244321 S:t Annegatan 1 61134 Nyköping Work For You i Sverige AB
2020-07-20- 2021-01-22 244389 Norra Långgatan 23 39232 Kalmar Hermods AB
2020-07-20- 2021-07-29 244390 Norra Långgatan 23 39232 Kalmar Hermods AB
2020-07-27- 2021-08-05 243016 Torggatan 5 31134 Falkenberg Academedia Eductus AB
2020-07-27- 2021-01-29 243017 Torggatan 5 31134 Falkenberg Academedia Eductus AB
2020-07-27- 2021-08-05 243050 Västra Industrigatan 4 31432 Hyltebruk Academedia Eductus AB
2020-07-27- 2021-01-29 243051 Västra Industrigatan 4 31432 Hyltebruk Academedia Eductus AB
2020-07-27- 2021-08-05 244318 S:t Annegatan 1 61134 Nyköping Work For You i Sverige AB
2020-07-27- 2021-01-29 244324 S:t Annegatan 1 61134 Nyköping Work For You i Sverige AB
2020-08-03- 2021-08-12 243934 Knarrarnäsgatan 13 16440 Kista Hermods AB
2020-08-03- 2021-08-12 243944 Smidesvägen 12 17141 Solna Hermods AB
2020-08-03- 2021-02-05 244391 Norra Långgatan 23 39232 Kalmar Hermods AB
2020-08-03- 2021-08-12 244392 Norra Långgatan 23 39232 Kalmar Hermods AB
2020-08-10- 2021-08-19 243084 Kungsgatan 9B 43241 Varberg Academedia Eductus AB
2020-08-10- 2021-02-12 243085 Kungsgatan 9B 43241 Varberg Academedia Eductus AB
2020-08-10- 2021-02-12 243213 Linjegatan 5 30250 Halmstad Academedia Eductus AB
2020-08-10- 2021-08-19 243214 Linjegatan 5 30250 Halmstad Academedia Eductus AB
2020-08-10- 2021-08-19 243608 Östra Förstadsgatan 46 21212 Malmö Hermods AB
2020-08-10- 2021-08-19 243609 Östra Förstadsgatan 46 21212 Malmö Hermods AB
2020-08-10- 2021-02-12 243937 Rademachergatan 8 63220 Eskilstuna Work For You i Sverige AB
2020-08-10- 2021-08-19 243940 Rademachergatan 8 63220 Eskilstuna Work For You i Sverige AB
2020-08-11- 2021-02-15 244369 Föreningsgatan 23 98132 Kiruna ALEA Kompetenshöjning AB
2020-08-11- 2021-08-20 244371 Föreningsgatan 23 98132 Kiruna ALEA Kompetenshöjning AB
2020-08-17- 2021-08-26 243062 Lantmannagatan 3 31232 Laholm Academedia Eductus AB
2020-08-17- 2021-02-19 243063 Lantmannagatan 3 31232 Laholm Academedia Eductus AB
2020-08-17- 2021-08-26 243946 Smidesvägen 12 17141 Solna Hermods AB
2020-08-17- 2021-02-19 244434 Norra Långgatan 23 39232 Kalmar Hermods AB
2020-08-17- 2021-08-26 244435 Norra Långgatan 23 39232 Kalmar Hermods AB
2020-08-24- 2021-09-02 243018 Torggatan 5 31134 Falkenberg Academedia Eductus AB
2020-08-24- 2021-02-26 243019 Torggatan 5 31134 Falkenberg Academedia Eductus AB
2020-08-24- 2021-09-02 243052 Västra Industrigatan 4 31432 Hyltebruk Academedia Eductus AB
2020-08-24- 2021-02-26 243053 Västra Industrigatan 4 31432 Hyltebruk Academedia Eductus AB
2020-08-24- 2021-09-02 243936 Knarrarnäsgatan 13 16440 Kista Hermods AB
2020-08-24- 2021-09-02 243948 Smidesvägen 12 17141 Solna Hermods AB
2020-08-31- 2021-03-05 244436 Norra Långgatan 23 39232 Kalmar Hermods AB
2020-08-31- 2021-09-09 244437 Norra Långgatan 23 39232 Kalmar Hermods AB
2020-09-01- 2021-03-08 244373 Föreningsgatan 23 98132 Kiruna ALEA Kompetenshöjning AB
2020-09-01- 2021-09-10 244374 Föreningsgatan 23 98132 Kiruna ALEA Kompetenshöjning AB
2020-09-07- 2021-03-12 243215 Linjegatan 5 30250 Halmstad Academedia Eductus AB
2020-09-07- 2021-09-16 243216 Linjegatan 5 30250 Halmstad Academedia Eductus AB
2020-09-07- 2021-03-12 243943 Rademachergatan 8 63220 Eskilstuna Work For You i Sverige AB
2020-09-07- 2021-09-16 243945 Rademachergatan 8 63220 Eskilstuna Work For You i Sverige AB
2020-09-07- 2021-03-12 244438 Norra Långgatan 23 39232 Kalmar Hermods AB
2020-09-07- 2021-09-16 244439 Norra Långgatan 23 39232 Kalmar Hermods AB
2020-09-14- 2021-09-23 243067 Lantmannagatan 3 31232 Laholm Academedia Eductus AB
2020-09-14- 2021-03-19 243068 Lantmannagatan 3 31232 Laholm Academedia Eductus AB
2020-09-14- 2021-09-23 243088 Kungsgatan 9B 43241 Varberg Academedia Eductus AB
2020-09-14- 2021-03-19 243089 Kungsgatan 9B 43241 Varberg Academedia Eductus AB
2020-09-21- 2021-09-30 243020 Torggatan 5 31134 Falkenberg Academedia Eductus AB
2020-09-21- 2021-03-26 243023 Torggatan 5 31134 Falkenberg Academedia Eductus AB
2020-09-21- 2021-03-26 244440 Norra Långgatan 23 39232 Kalmar Hermods AB
2020-09-21- 2021-09-30 244441 Norra Långgatan 23 39232 Kalmar Hermods AB
2020-09-28- 2021-10-07 243054 Västra Industrigatan 4 31432 Hyltebruk Academedia Eductus AB
2020-09-28- 2021-04-06 243055 Västra Industrigatan 4 31432 Hyltebruk Academedia Eductus AB
2020-09-28- 2021-04-06 243056 Västra Industrigatan 4 31432 Hyltebruk Academedia Eductus AB
2020-09-28- 2021-10-07 243058 Västra Industrigatan 4 31432 Hyltebruk Academedia Eductus AB
2020-10-05- 2021-04-13 244450 Norra Långgatan 23 39232 Kalmar Hermods AB
2020-10-05- 2021-10-14 244451 Norra Långgatan 23 39232 Kalmar Hermods AB
2020-10-12- 2021-10-21 243090 Kungsgatan 9B 43241 Varberg Academedia Eductus AB
2020-10-12- 2021-04-20 243091 Kungsgatan 9B 43241 Varberg Academedia Eductus AB
2020-10-12- 2021-04-20 243219 Linjegatan 5 30250 Halmstad Academedia Eductus AB
2020-10-12- 2021-10-21 243220 Linjegatan 5 30250 Halmstad Academedia Eductus AB
2020-10-19- 2021-10-28 243069 Lantmannagatan 3 31232 Laholm Academedia Eductus AB
2020-10-26- 2021-11-04 243042 Torggatan 5 31134 Falkenberg Academedia Eductus AB
2020-10-26- 2021-11-04 243057 Västra Industrigatan 4 31432 Hyltebruk Academedia Eductus AB
2020-10-26- 2021-05-04 243059 Västra Industrigatan 4 31432 Hyltebruk Academedia Eductus AB

Leverantörer som eventuellt kan ge utbildningen


Leveransområde Leverantör
Arvika Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB
Boden Folkuniversitetet Stift Kurs- Verksamheten
Bollnäs Academedia Eductus AB
Borlänge Hermods AB
Borås Academedia Eductus AB
Eskilstuna Work For You i Sverige AB
Gotland Work For You i Sverige AB
Gävle Work For You i Sverige AB
Göteborg Hermods AB
Halmstad Academedia Eductus AB
Haninge Work For You i Sverige AB
Haparanda Folkuniversitetet Stift Kurs- Verksamheten
Helsingborg Hermods AB
Huddinge Hermods AB
Hudiksvall Work For You i Sverige AB
Härnösand Hermods AB
Hässleholm Work For You i Sverige AB
Jönköping Academedia Eductus AB
Kalmar Hermods AB
Karlshamn Work For You i Sverige AB
Karlskoga ALEA Kompetenshöjning AB
Karlstad Academedia Eductus AB
Katrineholm ALEA Kompetenshöjning AB
Kiruna ALEA Kompetenshöjning AB
Kristianstad Academedia Eductus AB
Köping ALEA Kompetenshöjning AB
Landskrona Work For You i Sverige AB
Lidköping Academedia Eductus AB
Linköping Work For You i Sverige AB
Ludvika Academedia Eductus AB
Luleå Hermods AB
Lund Work For You i Sverige AB
Lycksele Academedia Eductus AB
Malmö Hermods AB
Mariestad Academedia Eductus AB
Mora Academedia Eductus AB
Motala Academedia Eductus AB
Norrköping Academedia Eductus AB
Nyköping Academedia Eductus AB
Work For You i Sverige AB
Oxelösund Work For You i Sverige AB
Piteå Hermods AB
Ronneby Hermods AB
Sandviken Work For You i Sverige AB
Skellefteå Hermods AB
Skövde Academedia Eductus AB
Solna Hermods AB
Stockholm Hermods AB
Strömsund Hermods AB
Sundsvall Hermods AB
Södertälje Work For You i Sverige AB
Torsby Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB
Trelleborg Folkuniversitetet Stift Kurs- Verksamheten
Trollhättan Academedia Eductus AB
Uddevalla Academedia Eductus AB
Umeå Academedia Eductus AB
Upplands Väsby Hermods AB
Uppsala Work For You i Sverige AB
Vilhelmina Academedia Eductus AB
Värnamo Academedia Eductus AB
Västervik Hermods AB
Västerås Hermods AB
Växjö Hermods AB
Ystad Work For You i Sverige AB
Örebro Academedia Eductus AB
Örnsköldsvik Academedia Eductus AB
Östersund Hermods AB

Beskrivning

FÖR VEM: Denna kursen vänder sig till dig som inte har arbetat eller studerat i Sverige och som håller på att lära dig svenska. VAD FÅR JAG LÄRA: För att du ska kunna välja vilket yrke du vill satsa på så får du under denna kurs bland annat lära dig om hur det är att arbeta i Sverige, att kombinera arbete med familjeliv, om hur svensk arbetsmarknad fungerar, om vikten av utbildning, om olika former av vuxenutbildning, om hur man försörjer sig under studietiden och om olika yrken. VAD ÄR MÅLET FÖR MIG MED DENNA KURS: Ditt mål med denna kurs är att du ska komma fram till vilket yrke som du vill studera vidare till eller har förutsättningar att söka direkt. Du ska efter kursens slut, ha en egen planering för vad du behöver göra för att kunna jobba med det du vill.


Förkunskaper

Du behöver kunna förstå och prata enkel svenska för att delta.


Moduler

  114 Hushållsekonomi (Nivå 1)

  ID: 21616
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 10

  Mål

  Målgruppsnivå: 1 Deltagaren ska få hjälp och stöd med grundläggande ekonomi i vardagen.


  Innehåll

  Praktisk träning i vardaglig hushållsekonomi.


  Övrig information

  115 Introduktion i svenska språket (Nivå 1)

  ID: 21617
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 20

  Mål

  Målgruppsnivå: 1 Deltagaren ska få introduktion till svenska språket med målet att öka sin språknivå.


  Innehåll

  Förberedande undervisning i svenska språket anpassat utifrån deltagarens nivå riktat mot studier/arbetsmarknad. Vanligt förekommande begrepp och terminologi. För deltagare som har låga läs- och skrivkunskaper i svenska språket och/eller sitt modersmål anpassas pedagogik och utbildningsmaterial till deltagarens förutsättningar.


  Övrig information

  105 Information om studier (Nivå 1)

  ID: 21607
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 10

  Mål

  Målgruppsnivå: 1 Modulen avser ge deltagaren kunskap om olika utbildningsvägar, utbildningsformer samt vikten av utbildningens betydelse för att vara anställningsbar.


  Innehåll

  Innehållet anpassas utifrån deltagarens/gruppens nivå. - Olika utbildningsformer och utbildningsmöjligheter - Information om valideringsmöjligheter - Formella krav inför olika utbildningsformer - Information om högskoleprovet och möjligheter att testa tidigare prov - Studieekonomi och villkor - Studieteknik - Studiebesök på olika skolformer utifrån aktuella deltagares intresseområden


  Övrig information

  119 Grundläggande datakunskap (Nivå 1)

  ID: 21646
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 15

  Mål

  Målgruppsnivå: 1 Deltagaren ska utifrån individuell nivå och behov få grundläggande datakunskaper.


  Innehåll

  Innehållet anpassas utifrån deltagarens/gruppens nivå. - Att komma igång: starta/stänga datorn - Skrivbordsmiljö - Organisera filer - Att komma igång med e-post och Internet - Skicka och ta emot e-post - Internetsökning - Internettjänster, ex: bank-id - Att komma igång med ordbehandling, skapa/spara/skriva ut dokument - Grundläggande kompetens och praktiska övningar i Officepaketet (Word, Excel, Powerpoint, med mera) - Hur man söker jobb digitalt, vilka kanaler som finns. - Sociala medier


  Övrig information

  113 Sociala aktiviteter inför arbete (Nivå 1)

  ID: 21615
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 20

  Mål

  Målgruppsnivå: 1 Deltagaren ska få grundläggande information om svenska förhållanden gällande föräldrarollen, hälsa, sjukvård arbetsliv och social kompetens.


  Innehåll

  Föräldrarollen: Genom dialog och reflektion ges sökande kunskaper om hur man som förälder agerar i relation till barnomsorg, skola, sjukvård och andra myndigheter. Vilka rättigheter och skyldigheter finns, hur stödjer en förälder sitt barn i syfte att ge barnet goda förutsättningar i det svenska samhället. Hur kombinerar man föräldraskap med arbetsliv/studier på bästa sätt. Hälsa, sjukvård och friskvård: Syftet är att inspirera till att förbättra deltagares levnadsförhållanden genom information och utövande av hälsobefrämjande insatser i form av att exempelvis, simma, cykla, gymnastisera. Information om hur deltagare kan hantera och förebygga stress och sömnsvårigheter, samt vart deltagaren vänder sig vid sjukdom eller behov av vård. Arbetsliv: Information om hur det svenska samhället fungerar utifrån ett arbetslivsperspektiv, till exempel resor med allmänna kommunikationsmedel, att passa tider, synliga och dolda sociala koder, sjukanmälan, bokning av läkartid. Social kompetens: Motiverande inslag och träning för social kompetens. Informationen och insatser utgår från deltagarens verklighet i syfte att hen ska kunna förstå och hantera sin vardag med koppling till arbetslivet. Hur hanterar vi olika kulturmöten i Sverige. Studiebesök på olika samhällsorgan som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, primärvården, lämpliga förvaltningar inom kommunen, Skatteverket, skola, barnomsorg och liknande. Samhällsorientering: Grundläggande samhällsorientering, demokratifrågor, jämställdhet, rättigheter och skyldigheter i samhälle och arbetsliv.


  Övrig information

  112 Arbetsplatsförlagd språkträning (Nivå 1)

  ID: 21614
  Utbildningsform: Arbetsplatsförlagd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 20

  Mål

  Målgruppsnivå: 1 Deltagaren ska att få en realistisk bild av arbetsliv och yrkesområde inför beslut om yrkesval eller utbildning.


  Innehåll

  - Utifrån individuellt behov ska deltagaren genom arbetsplatsförlagd språkträning få möjlighet att prova på 1-3 olika arbetsplatser, lämpligen inom sitt tilltänkta yrkesområde. - Deltagaren ges möjlighet att öva svenska språket inom sitt tilltänka yrkesområde samt få verklighetsnära kunskap om yrkesområdets krav och villkor. * Leverantören ansvarar för att deltagare erhåller en arbetsplatsförlagd språkträningsplats.


  Övrig information

  107 Allmänna kompetenser i arbetslivet (Nivå 1)

  ID: 21609
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 10

  Mål

  Målgruppsnivå: 1 Modulen avser ge deltagarna introduktion i jobbsökaraktiviteter, samt kunskap om arbets-och arbetsplatskultur, sedvänjor med mera för att förstå olika situationer på en arbetsplats.


  Innehåll

  Innehållet anpassas utifrån deltagarens/gruppens nivå. - Förhållningssätt och värdegrund - Servicetänkande - Samarbetskompetens - Information om rättigheter/skyldigheter och jämställdhet enligt lagstiftning - Klädkoder och kroppsspråk - Miljömedvetenhet och återvinning - CV och personligt brev, anställningsintervju - Söka jobb digitalt och sociala medier - Motivation och inspiration, exempelvis vikten av fysiska aktiviteter , sömn och stresshantering


  Övrig information

  103 Information om arbetsmarknaden och Yrkesorientering (Nivå 1)

  ID: 21605
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 10

  Mål

  Målgruppsnivå: 1 Modulen avser ge deltagaren kunskap om arbetsmarknad och en orientering om olika yrkesområden och utgör en del av underlaget inför deltagarens studie- och/eller yrkesval.


  Innehåll

  Innehållet anpassas utifrån deltagarens/gruppens nivå. - Allmän information om yrkesområden, yrkesinriktningar, kompetenskrav - Anställningsvillkor, anställningsavtal - Svensk arbetsmarknadskunskap - Omvärldsanalys - Jämställdhet och arbetsmiljö - Arbetsmarknadsprognoser - Arbetsmarknadens utveckling och regionala anpassningar utifrån det aktuella geografiska områdets behov, aktuella brist- och överskottsyrken


  Övrig information

  109 Projektarbete om den egna arbetsmarknaden och framtida yrke (Nivå 1)

  ID: 21611
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 10

  Mål

  Målgruppsnivå: 1 Modulen avser ge deltagaren fördjupad kompetens om den egna arbetsmarknaden och deltagarens framtida yrkesinriktning.


  Innehåll

  Innehållet anpassas utifrån deltagarens/gruppens nivå. Utifrån förutsättningar genomför deltagaren själv eller tillsammans med klasskamrat ett projektarbete om sin framtida yrkesinriktning och hur vägen dit ser ut.


  Övrig information

  101 Nivåtest och kartläggning (Nivå 1)

  ID: 21603
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 5

  Mål

  Målgruppsnivå: 1 Modulen avser ge en planering inför utbildningsinsatsen.


  Innehåll

  Deltagaren har ett inledande väglednings- och kartläggningssamtal som ligger till grund för den fortsatta planeringen för utbildning och mynnar ut i en gemensam utbildningsplanering (GUP). För deltagare som är anvisade till målgruppsnivånivå 1 genomförs ett test i svenska och används som ett planeringsinstrument inför den fortsatta insatsen.


  Övrig information


Tillfällen

Övriga utbildningstillfällen

Datum Id Adress Ort Leverantör
Löpande antagning 236693 Karbingatan 2 23166 Trelleborg Folkuniversitetet Stift Kurs- Verksamheten
Löpande antagning 238005 Skiffervägen 20 22478 Lund Work For You i Sverige AB
Löpande antagning 238030 Skiffervägen 20 22478 Lund Work For You i Sverige AB
Löpande antagning 238404 Södra Dragongatan 18 27139 Ystad Work For You i Sverige AB
Löpande antagning 238794 Östra Åpromenaden 17 73131 Köping ALEA Kompetenshöjning AB
Löpande antagning 238796 Östra Åpromenaden 17 73131 Köping ALEA Kompetenshöjning AB
Löpande antagning 238946 Karbingatan 2 23166 Trelleborg Folkuniversitetet Stift Kurs- Verksamheten
Löpande antagning 238948 Karbingatan 2 23166 Trelleborg Folkuniversitetet Stift Kurs- Verksamheten
Löpande antagning 239052 Dalavägen 6 68330 Hagfors Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB
Löpande antagning 239558 Exercisvägen 1 68154 Kristinehamn ALEA Kompetenshöjning AB
Löpande antagning 240091 Södra Storgatan 20 33233 Gislaved Academedia Eductus AB
Löpande antagning 240213 Viktoriagatan 4 68230 Filipstad ALEA Kompetenshöjning AB
Löpande antagning 240214 Viktoriagatan 4 68230 Filipstad ALEA Kompetenshöjning AB
Löpande antagning 240217 Södra Storgatan 20 33233 Gislaved Academedia Eductus AB
Löpande antagning 240529 Säbygatan 16 26133 Landskrona Work For You i Sverige AB
Löpande antagning 240686 Köpmansgatan 10 26534 Åstorp Work For You i Sverige AB
Löpande antagning 240884 Dalavägen 6 68330 Hagfors Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB
Löpande antagning 242346 Bokhandlargränd 1 82732 Ljusdal Work For You i Sverige AB
Löpande antagning 242348 Storgatan 32 82430 Hudiksvall Work For You i Sverige AB
Löpande antagning 242541 Industrigatan 6 26263 Ängelholm Work For You i Sverige AB
Löpande antagning 243110 Industrigatan 6 26263 Ängelholm Work For You i Sverige AB
Löpande antagning 243118 Säbygatan 16 26133 Landskrona Work For You i Sverige AB
Löpande antagning 243120 Skiffervägen 20 22478 Lund Work For You i Sverige AB
Löpande antagning 243121 Södra Dragongatan 18 27139 Ystad Work For You i Sverige AB
Löpande antagning 243131 Köpmansgatan 10 26534 Åstorp Work For You i Sverige AB
Löpande antagning 243527 Videvägen 9 64149 Katrineholm ALEA Kompetenshöjning AB
Löpande antagning 243529 Videvägen 9 64149 Katrineholm ALEA Kompetenshöjning AB
Löpande antagning 243621 Norra Kungsgatan 9 64237 Flen ALEA Kompetenshöjning AB
Löpande antagning 243622 Norra Kungsgatan 9 64237 Flen ALEA Kompetenshöjning AB
2020-05-27- 2020-11-25 243244 Linnégatan 9 58225 Linköping Work For You i Sverige AB
2020-05-27- 2021-06-07 243262 Linnégatan 9 58225 Linköping Work For You i Sverige AB
2020-05-27- 2020-11-25 243453 Handenterminalen 6 13640 Handen Work For You i Sverige AB
2020-05-27- 2020-11-25 244181 Söderväg 1 62158 Visby Work For You i Sverige AB
2020-06-01- 2020-11-30 240519 Rademachergatan 8 63220 Eskilstuna Work For You i Sverige AB
2020-06-01- 2021-06-10 240521 Rademachergatan 8 63220 Eskilstuna Work For You i Sverige AB
2020-06-01- 2020-11-30 240960 Nya Stadens torg 10 53131 Lidköping Academedia Eductus AB
2020-06-01- 2021-06-10 240961 Nya Stadens torg 10 53131 Lidköping Academedia Eductus AB
2020-06-01- 2021-06-10 242975 Storgatsbacken 13 33130 Värnamo Academedia Eductus AB
2020-06-01- 2020-11-30 243341 Forskningsvägen 1 66131 Säffle Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB
2020-06-01- 2021-06-10 243344 Forskningsvägen 1 66131 Säffle Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB
2020-06-01- 2020-11-30 243361 Exercisvägen 1 68154 Kristinehamn ALEA Kompetenshöjning AB
2020-06-01- 2021-06-10 243362 Exercisvägen 1 68154 Kristinehamn ALEA Kompetenshöjning AB
2020-06-01- 2020-11-30 243372 Dalavägen 6 68330 Hagfors Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB
2020-06-01- 2021-06-10 243373 Dalavägen 6 68330 Hagfors Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB
2020-06-01- 2020-11-30 243388 Viktoriagatan 4 68230 Filipstad ALEA Kompetenshöjning AB
2020-06-01- 2021-06-10 243389 Viktoriagatan 4 68230 Filipstad ALEA Kompetenshöjning AB
2020-06-01- 2020-11-30 243580 Kungsgatan 38 60220 Norrköping Academedia Eductus AB
2020-06-01- 2021-06-10 243581 Kungsgatan 38 60220 Norrköping Academedia Eductus AB
2020-06-01- 2021-06-10 243657 Linggatan 21 81132 Sandviken Work For You i Sverige AB
2020-06-01- 2020-11-30 243658 Linggatan 21 81132 Sandviken Work For You i Sverige AB
2020-06-01- 2021-06-10 243815 Linnégatan 9 58225 Linköping Work For You i Sverige AB
2020-06-01- 2020-11-30 243820 Linnégatan 9 58225 Linköping Work For You i Sverige AB
2020-06-01- 2021-06-10 244100 S:t Annegatan 1 61134 Nyköping Work For You i Sverige AB
2020-06-01- 2020-11-30 244106 S:t Annegatan 1 61134 Nyköping Work For You i Sverige AB
2020-06-01- 2020-11-30 244153 Rademachergatan 8 63220 Eskilstuna Work For You i Sverige AB
2020-06-01- 2020-11-30 244381 Norra Långgatan 23 39232 Kalmar Hermods AB
2020-06-01- 2021-06-10 244382 Norra Långgatan 23 39232 Kalmar Hermods AB
2020-06-02- 2020-12-01 244361 Föreningsgatan 23 98132 Kiruna ALEA Kompetenshöjning AB
2020-06-02- 2021-06-11 244363 Föreningsgatan 23 98132 Kiruna ALEA Kompetenshöjning AB
2020-06-02- 2020-12-01 244480 AURORUM 7 97775 Luleå Hermods AB
2020-06-08- 2020-12-07 239844 Odengatan 24C 52146 Falköping Academedia Eductus AB
2020-06-08- 2021-06-17 239846 Odengatan 24C 52146 Falköping Academedia Eductus AB
2020-06-08- 2020-12-07 240230 Linjegatan 5 30250 Halmstad Academedia Eductus AB
2020-06-08- 2021-06-17 240231 Linjegatan 5 30250 Halmstad Academedia Eductus AB
2020-06-08- 2021-06-17 240555 Västra Industrigatan 4 31432 Hyltebruk Academedia Eductus AB
2020-06-08- 2020-12-07 240557 Västra Industrigatan 4 31432 Hyltebruk Academedia Eductus AB
2020-06-08- 2020-12-07 243086 Västra kajen 8 37436 Karlshamn Work For You i Sverige AB
2020-06-08- 2021-06-17 243087 Västra kajen 8 37436 Karlshamn Work For You i Sverige AB
2020-06-08- 2020-12-07 243582 Kungsgatan 38 60220 Norrköping Academedia Eductus AB
2020-06-08- 2021-06-17 243583 Kungsgatan 38 60220 Norrköping Academedia Eductus AB
2020-06-08- 2021-06-17 243680 Smidesvägen 12 17141 Solna Hermods AB
2020-06-08- 2021-06-17 243816 Linnégatan 9 58225 Linköping Work For You i Sverige AB
2020-06-08- 2020-12-07 243821 Linnégatan 9 58225 Linköping Work For You i Sverige AB
2020-06-08- 2020-12-07 244021 Storgatan 15 77130 Ludvika Academedia Eductus AB
2020-06-08- 2021-06-17 244022 Storgatan 15 77130 Ludvika Academedia Eductus AB
2020-06-08- 2021-06-17 244101 S:t Annegatan 1 61134 Nyköping Work For You i Sverige AB
2020-06-08- 2020-12-07 244107 S:t Annegatan 1 61134 Nyköping Work For You i Sverige AB
2020-06-08- 2021-06-17 244408 Storgatan 15 77130 Ludvika Academedia Eductus AB
2020-06-08- 2021-06-17 244595 Kungsängsvägen 31 75323 Uppsala Work For You i Sverige AB
2020-06-08- 2020-12-07 244596 Kungsängsvägen 31 75323 Uppsala Work For You i Sverige AB
2020-06-15- 2021-06-24 240588 Kungsgatan 9B 43241 Varberg Academedia Eductus AB
2020-06-15- 2020-12-14 240590 Kungsgatan 9B 43241 Varberg Academedia Eductus AB
2020-06-15- 2021-06-24 242093 Ranängsgatan 3 41664 Göteborg Hermods AB
2020-06-15- 2020-12-14 242094 Ranängsgatan 3 41664 Göteborg Hermods AB
2020-06-15- 2020-12-14 242529 Karlslundsgatan 16C 70341 Örebro Academedia Eductus AB
2020-06-15- 2020-12-14 243584 Kungsgatan 38 60220 Norrköping Academedia Eductus AB
2020-06-15- 2021-06-24 243585 Kungsgatan 38 60220 Norrköping Academedia Eductus AB
2020-06-15- 2021-06-24 243600 Östra Förstadsgatan 46 21212 Malmö Hermods AB
2020-06-15- 2021-06-24 243601 Östra Förstadsgatan 46 21212 Malmö Hermods AB
2020-06-15- 2021-06-24 243735 Armégränd 1 83132 Östersund Hermods AB
2020-06-15- 2021-06-24 243817 Linnégatan 9 58225 Linköping Work For You i Sverige AB
2020-06-15- 2020-12-14 243822 Linnégatan 9 58225 Linköping Work For You i Sverige AB
2020-06-15- 2021-06-24 244102 S:t Annegatan 1 61134 Nyköping Work For You i Sverige AB
2020-06-15- 2020-12-14 244111 S:t Annegatan 1 61134 Nyköping Work For You i Sverige AB
2020-06-15- 2020-12-14 244383 Norra Långgatan 23 39232 Kalmar Hermods AB
2020-06-15- 2021-06-24 244384 Norra Långgatan 23 39232 Kalmar Hermods AB
2020-06-16- 2021-06-28 242851 Norra Stationsgatan 2A 28148 Hässleholm Work For You i Sverige AB
2020-06-17- 2020-12-16 244183 Söderväg 1 62158 Visby Work For You i Sverige AB
2020-06-22- 2021-07-01 240584 Torggatan 5 31134 Falkenberg Academedia Eductus AB
2020-06-22- 2020-12-18 240585 Torggatan 5 31134 Falkenberg Academedia Eductus AB
2020-06-22- 2021-07-01 243205 Industrigatan 44A 57138 Nässjö Academedia Eductus AB
2020-06-22- 2020-12-18 243224 Storgatan 8 57332 Tranås Academedia Eductus AB
2020-06-22- 2021-07-01 243818 Linnégatan 9 58225 Linköping Work For You i Sverige AB
2020-06-22- 2020-12-18 243823 Linnégatan 9 58225 Linköping Work For You i Sverige AB
2020-06-22- 2021-07-01 243939 Smidesvägen 12 17141 Solna Hermods AB
2020-06-22- 2021-07-01 244104 S:t Annegatan 1 61134 Nyköping Work For You i Sverige AB
2020-06-22- 2020-12-18 244112 S:t Annegatan 1 61134 Nyköping Work For You i Sverige AB
2020-06-29- 2021-07-08 240558 Västra Industrigatan 4 31432 Hyltebruk Academedia Eductus AB
2020-06-29- 2020-12-29 240580 Västra Industrigatan 4 31432 Hyltebruk Academedia Eductus AB
2020-06-29- 2021-07-08 240601 Lantmannagatan 3 31232 Laholm Academedia Eductus AB
2020-06-29- 2020-12-29 240602 Lantmannagatan 3 31232 Laholm Academedia Eductus AB
2020-06-29- 2021-07-08 243819 Linnégatan 9 58225 Linköping Work For You i Sverige AB
2020-06-29- 2020-12-29 243824 Linnégatan 9 58225 Linköping Work For You i Sverige AB
2020-06-29- 2021-07-08 244105 S:t Annegatan 1 61134 Nyköping Work For You i Sverige AB
2020-06-29- 2020-12-29 244109 S:t Annegatan 1 61134 Nyköping Work For You i Sverige AB
2020-06-29- 2020-12-29 244385 Norra Långgatan 23 39232 Kalmar Hermods AB
2020-06-29- 2021-07-08 244386 Norra Långgatan 23 39232 Kalmar Hermods AB
2020-07-01- 2021-07-12 244366 Föreningsgatan 23 98132 Kiruna ALEA Kompetenshöjning AB
2020-07-06- 2021-01-08 243211 Linjegatan 5 30250 Halmstad Academedia Eductus AB
2020-07-06- 2021-07-15 243212 Linjegatan 5 30250 Halmstad Academedia Eductus AB
2020-07-06- 2021-01-08 243930 Rademachergatan 8 63220 Eskilstuna Work For You i Sverige AB
2020-07-06- 2021-07-15 243933 Rademachergatan 8 63220 Eskilstuna Work For You i Sverige AB
2020-07-06- 2021-07-15 244315 S:t Annegatan 1 61134 Nyköping Work For You i Sverige AB
2020-07-06- 2021-01-08 244319 S:t Annegatan 1 61134 Nyköping Work For You i Sverige AB
2020-07-06- 2021-01-08 244387 Norra Långgatan 23 39232 Kalmar Hermods AB
2020-07-06- 2021-07-15 244388 Norra Långgatan 23 39232 Kalmar Hermods AB
2020-07-13- 2021-07-22 243060 Lantmannagatan 3 31232 Laholm Academedia Eductus AB
2020-07-13- 2021-01-15 243061 Lantmannagatan 3 31232 Laholm Academedia Eductus AB
2020-07-13- 2021-07-22 243080 Kungsgatan 9B 43241 Varberg Academedia Eductus AB
2020-07-13- 2021-01-15 243082 Kungsgatan 9B 43241 Varberg Academedia Eductus AB
2020-07-13- 2021-07-22 243603 Östra Förstadsgatan 46 21212 Malmö Hermods AB
2020-07-13- 2021-07-22 243604 Östra Förstadsgatan 46 21212 Malmö Hermods AB
2020-07-13- 2021-07-22 243942 Smidesvägen 12 17141 Solna Hermods AB
2020-07-13- 2021-07-22 244316 S:t Annegatan 1 61134 Nyköping Work For You i Sverige AB
2020-07-13- 2021-01-15 244320 S:t Annegatan 1 61134 Nyköping Work For You i Sverige AB
2020-07-20- 2021-07-29 244317 S:t Annegatan 1 61134 Nyköping Work For You i Sverige AB
2020-07-20- 2021-01-22 244321 S:t Annegatan 1 61134 Nyköping Work For You i Sverige AB
2020-07-20- 2021-01-22 244389 Norra Långgatan 23 39232 Kalmar Hermods AB
2020-07-20- 2021-07-29 244390 Norra Långgatan 23 39232 Kalmar Hermods AB
2020-07-27- 2021-08-05 243016 Torggatan 5 31134 Falkenberg Academedia Eductus AB
2020-07-27- 2021-01-29 243017 Torggatan 5 31134 Falkenberg Academedia Eductus AB
2020-07-27- 2021-08-05 243050 Västra Industrigatan 4 31432 Hyltebruk Academedia Eductus AB
2020-07-27- 2021-01-29 243051 Västra Industrigatan 4 31432 Hyltebruk Academedia Eductus AB
2020-07-27- 2021-08-05 244318 S:t Annegatan 1 61134 Nyköping Work For You i Sverige AB
2020-07-27- 2021-01-29 244324 S:t Annegatan 1 61134 Nyköping Work For You i Sverige AB
2020-08-03- 2021-08-12 243934 Knarrarnäsgatan 13 16440 Kista Hermods AB
2020-08-03- 2021-08-12 243944 Smidesvägen 12 17141 Solna Hermods AB
2020-08-03- 2021-02-05 244391 Norra Långgatan 23 39232 Kalmar Hermods AB
2020-08-03- 2021-08-12 244392 Norra Långgatan 23 39232 Kalmar Hermods AB
2020-08-10- 2021-08-19 243084 Kungsgatan 9B 43241 Varberg Academedia Eductus AB
2020-08-10- 2021-02-12 243085 Kungsgatan 9B 43241 Varberg Academedia Eductus AB
2020-08-10- 2021-02-12 243213 Linjegatan 5 30250 Halmstad Academedia Eductus AB
2020-08-10- 2021-08-19 243214 Linjegatan 5 30250 Halmstad Academedia Eductus AB
2020-08-10- 2021-08-19 243608 Östra Förstadsgatan 46 21212 Malmö Hermods AB
2020-08-10- 2021-08-19 243609 Östra Förstadsgatan 46 21212 Malmö Hermods AB
2020-08-10- 2021-02-12 243937 Rademachergatan 8 63220 Eskilstuna Work For You i Sverige AB
2020-08-10- 2021-08-19 243940 Rademachergatan 8 63220 Eskilstuna Work For You i Sverige AB
2020-08-11- 2021-02-15 244369 Föreningsgatan 23 98132 Kiruna ALEA Kompetenshöjning AB
2020-08-11- 2021-08-20 244371 Föreningsgatan 23 98132 Kiruna ALEA Kompetenshöjning AB
2020-08-17- 2021-08-26 243062 Lantmannagatan 3 31232 Laholm Academedia Eductus AB
2020-08-17- 2021-02-19 243063 Lantmannagatan 3 31232 Laholm Academedia Eductus AB
2020-08-17- 2021-08-26 243946 Smidesvägen 12 17141 Solna Hermods AB
2020-08-17- 2021-02-19 244434 Norra Långgatan 23 39232 Kalmar Hermods AB
2020-08-17- 2021-08-26 244435 Norra Långgatan 23 39232 Kalmar Hermods AB
2020-08-24- 2021-09-02 243018 Torggatan 5 31134 Falkenberg Academedia Eductus AB
2020-08-24- 2021-02-26 243019 Torggatan 5 31134 Falkenberg Academedia Eductus AB
2020-08-24- 2021-09-02 243052 Västra Industrigatan 4 31432 Hyltebruk Academedia Eductus AB
2020-08-24- 2021-02-26 243053 Västra Industrigatan 4 31432 Hyltebruk Academedia Eductus AB
2020-08-24- 2021-09-02 243936 Knarrarnäsgatan 13 16440 Kista Hermods AB
2020-08-24- 2021-09-02 243948 Smidesvägen 12 17141 Solna Hermods AB
2020-08-31- 2021-03-05 244436 Norra Långgatan 23 39232 Kalmar Hermods AB
2020-08-31- 2021-09-09 244437 Norra Långgatan 23 39232 Kalmar Hermods AB
2020-09-01- 2021-03-08 244373 Föreningsgatan 23 98132 Kiruna ALEA Kompetenshöjning AB
2020-09-01- 2021-09-10 244374 Föreningsgatan 23 98132 Kiruna ALEA Kompetenshöjning AB
2020-09-07- 2021-03-12 243215 Linjegatan 5 30250 Halmstad Academedia Eductus AB
2020-09-07- 2021-09-16 243216 Linjegatan 5 30250 Halmstad Academedia Eductus AB
2020-09-07- 2021-03-12 243943 Rademachergatan 8 63220 Eskilstuna Work For You i Sverige AB
2020-09-07- 2021-09-16 243945 Rademachergatan 8 63220 Eskilstuna Work For You i Sverige AB
2020-09-07- 2021-03-12 244438 Norra Långgatan 23 39232 Kalmar Hermods AB
2020-09-07- 2021-09-16 244439 Norra Långgatan 23 39232 Kalmar Hermods AB
2020-09-14- 2021-09-23 243067 Lantmannagatan 3 31232 Laholm Academedia Eductus AB
2020-09-14- 2021-03-19 243068 Lantmannagatan 3 31232 Laholm Academedia Eductus AB
2020-09-14- 2021-09-23 243088 Kungsgatan 9B 43241 Varberg Academedia Eductus AB
2020-09-14- 2021-03-19 243089 Kungsgatan 9B 43241 Varberg Academedia Eductus AB
2020-09-21- 2021-09-30 243020 Torggatan 5 31134 Falkenberg Academedia Eductus AB
2020-09-21- 2021-03-26 243023 Torggatan 5 31134 Falkenberg Academedia Eductus AB
2020-09-21- 2021-03-26 244440 Norra Långgatan 23 39232 Kalmar Hermods AB
2020-09-21- 2021-09-30 244441 Norra Långgatan 23 39232 Kalmar Hermods AB
2020-09-28- 2021-10-07 243054 Västra Industrigatan 4 31432 Hyltebruk Academedia Eductus AB
2020-09-28- 2021-04-06 243055 Västra Industrigatan 4 31432 Hyltebruk Academedia Eductus AB
2020-09-28- 2021-04-06 243056 Västra Industrigatan 4 31432 Hyltebruk Academedia Eductus AB
2020-09-28- 2021-10-07 243058 Västra Industrigatan 4 31432 Hyltebruk Academedia Eductus AB
2020-10-05- 2021-04-13 244450 Norra Långgatan 23 39232 Kalmar Hermods AB
2020-10-05- 2021-10-14 244451 Norra Långgatan 23 39232 Kalmar Hermods AB
2020-10-12- 2021-10-21 243090 Kungsgatan 9B 43241 Varberg Academedia Eductus AB
2020-10-12- 2021-04-20 243091 Kungsgatan 9B 43241 Varberg Academedia Eductus AB
2020-10-12- 2021-04-20 243219 Linjegatan 5 30250 Halmstad Academedia Eductus AB
2020-10-12- 2021-10-21 243220 Linjegatan 5 30250 Halmstad Academedia Eductus AB
2020-10-19- 2021-10-28 243069 Lantmannagatan 3 31232 Laholm Academedia Eductus AB
2020-10-26- 2021-11-04 243042 Torggatan 5 31134 Falkenberg Academedia Eductus AB
2020-10-26- 2021-11-04 243057 Västra Industrigatan 4 31432 Hyltebruk Academedia Eductus AB
2020-10-26- 2021-05-04 243059 Västra Industrigatan 4 31432 Hyltebruk Academedia Eductus AB

Leverantörer som eventuellt kan ge utbildningen

  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Arvika', leverantorer=[Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Boden', leverantorer=[Folkuniversitetet Stift Kurs- Verksamheten]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Bollnäs', leverantorer=[Academedia Eductus AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Borlänge', leverantorer=[Hermods AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Borås', leverantorer=[Academedia Eductus AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Eskilstuna', leverantorer=[Work For You i Sverige AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Gotland', leverantorer=[Work For You i Sverige AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Gävle', leverantorer=[Work For You i Sverige AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Göteborg', leverantorer=[Hermods AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Halmstad', leverantorer=[Academedia Eductus AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Haninge', leverantorer=[Work For You i Sverige AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Haparanda', leverantorer=[Folkuniversitetet Stift Kurs- Verksamheten]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Helsingborg', leverantorer=[Hermods AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Huddinge', leverantorer=[Hermods AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Hudiksvall', leverantorer=[Work For You i Sverige AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Härnösand', leverantorer=[Hermods AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Hässleholm', leverantorer=[Work For You i Sverige AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Jönköping', leverantorer=[Academedia Eductus AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Kalmar', leverantorer=[Hermods AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Karlshamn', leverantorer=[Work For You i Sverige AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Karlskoga', leverantorer=[ALEA Kompetenshöjning AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Karlstad', leverantorer=[Academedia Eductus AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Katrineholm', leverantorer=[ALEA Kompetenshöjning AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Kiruna', leverantorer=[ALEA Kompetenshöjning AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Kristianstad', leverantorer=[Academedia Eductus AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Köping', leverantorer=[ALEA Kompetenshöjning AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Landskrona', leverantorer=[Work For You i Sverige AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Lidköping', leverantorer=[Academedia Eductus AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Linköping', leverantorer=[Work For You i Sverige AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Ludvika', leverantorer=[Academedia Eductus AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Luleå', leverantorer=[Hermods AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Lund', leverantorer=[Work For You i Sverige AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Lycksele', leverantorer=[Academedia Eductus AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Malmö', leverantorer=[Hermods AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Mariestad', leverantorer=[Academedia Eductus AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Mora', leverantorer=[Academedia Eductus AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Motala', leverantorer=[Academedia Eductus AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Norrköping', leverantorer=[Academedia Eductus AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Nyköping', leverantorer=[Academedia Eductus AB, Work For You i Sverige AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Oxelösund', leverantorer=[Work For You i Sverige AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Piteå', leverantorer=[Hermods AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Ronneby', leverantorer=[Hermods AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Sandviken', leverantorer=[Work For You i Sverige AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Skellefteå', leverantorer=[Hermods AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Skövde', leverantorer=[Academedia Eductus AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Solna', leverantorer=[Hermods AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Stockholm', leverantorer=[Hermods AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Strömsund', leverantorer=[Hermods AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Sundsvall', leverantorer=[Hermods AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Södertälje', leverantorer=[Work For You i Sverige AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Torsby', leverantorer=[Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Trelleborg', leverantorer=[Folkuniversitetet Stift Kurs- Verksamheten]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Trollhättan', leverantorer=[Academedia Eductus AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Uddevalla', leverantorer=[Academedia Eductus AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Umeå', leverantorer=[Academedia Eductus AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Upplands Väsby', leverantorer=[Hermods AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Uppsala', leverantorer=[Work For You i Sverige AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Vilhelmina', leverantorer=[Academedia Eductus AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Värnamo', leverantorer=[Academedia Eductus AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Västervik', leverantorer=[Hermods AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Västerås', leverantorer=[Hermods AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Växjö', leverantorer=[Hermods AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Ystad', leverantorer=[Work For You i Sverige AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Örebro', leverantorer=[Academedia Eductus AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Örnsköldsvik', leverantorer=[Academedia Eductus AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Östersund', leverantorer=[Hermods AB]}