Yrkes- och studieförberedande moduler Målgrupp 1

Utbildningens ID: 123033

FÖR VEM:
Denna kursen vänder sig till dig som inte har arbetat eller studerat i Sverige och som håller på att lära dig svenska.
VAD FÅR JAG LÄRA:
För att du ska kunna välja vilket yrke du vill satsa på så får du under denna kurs bland annat lära dig om hur det är att arbeta i Sverige, att kombinera arbete med familjeliv, om hur svensk arbetsmarknad fungerar, om vikten av utbildning, om olika former av vuxenutbildning, om hur man försörjer sig under studietiden och om olika yrken.
VAD ÄR MÅLET FÖR MIG MED DENNA KURS:
Ditt mål med denna kurs är att du ska komma fram till vilket yrke som du vill studera vidare till eller har förutsättningar att söka direkt. Du ska efter kursens slut, ha en egen planering för vad du behöver göra för att kunna jobba med det du vill.

Du behöver kunna förstå och prata enkel svenska för att delta.

 • 114 Hushållsekonomi (Nivå 1)
  ID: 21616
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 10

  Mål

  Målgruppsnivå: 1 Deltagaren ska få hjälp och stöd med grundläggande ekonomi i vardagen.

  Innehåll

  Praktisk träning i vardaglig hushållsekonomi.

  Övrig information

 • 115 Introduktion i svenska språket (Nivå 1)
  ID: 21617
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 20

  Mål

  Målgruppsnivå: 1 Deltagaren ska få introduktion till svenska språket med målet att öka sin språknivå.

  Innehåll

  Förberedande undervisning i svenska språket anpassat utifrån deltagarens nivå riktat mot studier/arbetsmarknad. Vanligt förekommande begrepp och terminologi. För deltagare som har låga läs- och skrivkunskaper i svenska språket och/eller sitt modersmål anpassas pedagogik och utbildningsmaterial till deltagarens förutsättningar.

  Övrig information

 • 105 Information om studier (Nivå 1)
  ID: 21607
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 10

  Mål

  Målgruppsnivå: 1 Modulen avser ge deltagaren kunskap om olika utbildningsvägar, utbildningsformer samt vikten av utbildningens betydelse för att vara anställningsbar.

  Innehåll

  Innehållet anpassas utifrån deltagarens/gruppens nivå. - Olika utbildningsformer och utbildningsmöjligheter - Information om valideringsmöjligheter - Formella krav inför olika utbildningsformer - Information om högskoleprovet och möjligheter att testa tidigare prov - Studieekonomi och villkor - Studieteknik - Studiebesök på olika skolformer utifrån aktuella deltagares intresseområden

  Övrig information

 • 119 Grundläggande datakunskap (Nivå 1)
  ID: 21646
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 15

  Mål

  Målgruppsnivå: 1 Deltagaren ska utifrån individuell nivå och behov få grundläggande datakunskaper.

  Innehåll

  Innehållet anpassas utifrån deltagarens/gruppens nivå. - Att komma igång: starta/stänga datorn - Skrivbordsmiljö - Organisera filer - Att komma igång med e-post och Internet - Skicka och ta emot e-post - Internetsökning - Internettjänster, ex: bank-id - Att komma igång med ordbehandling, skapa/spara/skriva ut dokument - Grundläggande kompetens och praktiska övningar i Officepaketet (Word, Excel, Powerpoint, med mera) - Hur man söker jobb digitalt, vilka kanaler som finns. - Sociala medier

  Övrig information

 • 113 Sociala aktiviteter inför arbete (Nivå 1)
  ID: 21615
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 20

  Mål

  Målgruppsnivå: 1 Deltagaren ska få grundläggande information om svenska förhållanden gällande föräldrarollen, hälsa, sjukvård arbetsliv och social kompetens.

  Innehåll

  Föräldrarollen: Genom dialog och reflektion ges sökande kunskaper om hur man som förälder agerar i relation till barnomsorg, skola, sjukvård och andra myndigheter. Vilka rättigheter och skyldigheter finns, hur stödjer en förälder sitt barn i syfte att ge barnet goda förutsättningar i det svenska samhället. Hur kombinerar man föräldraskap med arbetsliv/studier på bästa sätt. Hälsa, sjukvård och friskvård: Syftet är att inspirera till att förbättra deltagares levnadsförhållanden genom information och utövande av hälsobefrämjande insatser i form av att exempelvis, simma, cykla, gymnastisera. Information om hur deltagare kan hantera och förebygga stress och sömnsvårigheter, samt vart deltagaren vänder sig vid sjukdom eller behov av vård. Arbetsliv: Information om hur det svenska samhället fungerar utifrån ett arbetslivsperspektiv, till exempel resor med allmänna kommunikationsmedel, att passa tider, synliga och dolda sociala koder, sjukanmälan, bokning av läkartid. Social kompetens: Motiverande inslag och träning för social kompetens. Informationen och insatser utgår från deltagarens verklighet i syfte att hen ska kunna förstå och hantera sin vardag med koppling till arbetslivet. Hur hanterar vi olika kulturmöten i Sverige. Studiebesök på olika samhällsorgan som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, primärvården, lämpliga förvaltningar inom kommunen, Skatteverket, skola, barnomsorg och liknande. Samhällsorientering: Grundläggande samhällsorientering, demokratifrågor, jämställdhet, rättigheter och skyldigheter i samhälle och arbetsliv.

  Övrig information

 • 112 Arbetsplatsförlagd språkträning (Nivå 1)
  ID: 21614
  Utbildningsform: Arbetsplatsförlagd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 20

  Mål

  Målgruppsnivå: 1 Deltagaren ska att få en realistisk bild av arbetsliv och yrkesområde inför beslut om yrkesval eller utbildning.

  Innehåll

  - Utifrån individuellt behov ska deltagaren genom arbetsplatsförlagd språkträning få möjlighet att prova på 1-3 olika arbetsplatser, lämpligen inom sitt tilltänkta yrkesområde. - Deltagaren ges möjlighet att öva svenska språket inom sitt tilltänka yrkesområde samt få verklighetsnära kunskap om yrkesområdets krav och villkor. * Leverantören ansvarar för att deltagare erhåller en arbetsplatsförlagd språkträningsplats.

  Övrig information

 • 107 Allmänna kompetenser i arbetslivet (Nivå 1)
  ID: 21609
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 10

  Mål

  Målgruppsnivå: 1 Modulen avser ge deltagarna introduktion i jobbsökaraktiviteter, samt kunskap om arbets-och arbetsplatskultur, sedvänjor med mera för att förstå olika situationer på en arbetsplats.

  Innehåll

  Innehållet anpassas utifrån deltagarens/gruppens nivå. - Förhållningssätt och värdegrund - Servicetänkande - Samarbetskompetens - Information om rättigheter/skyldigheter och jämställdhet enligt lagstiftning - Klädkoder och kroppsspråk - Miljömedvetenhet och återvinning - CV och personligt brev, anställningsintervju - Söka jobb digitalt och sociala medier - Motivation och inspiration, exempelvis vikten av fysiska aktiviteter , sömn och stresshantering

  Övrig information

 • 103 Information om arbetsmarknaden och Yrkesorientering (Nivå 1)
  ID: 21605
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 10

  Mål

  Målgruppsnivå: 1 Modulen avser ge deltagaren kunskap om arbetsmarknad och en orientering om olika yrkesområden och utgör en del av underlaget inför deltagarens studie- och/eller yrkesval.

  Innehåll

  Innehållet anpassas utifrån deltagarens/gruppens nivå. - Allmän information om yrkesområden, yrkesinriktningar, kompetenskrav - Anställningsvillkor, anställningsavtal - Svensk arbetsmarknadskunskap - Omvärldsanalys - Jämställdhet och arbetsmiljö - Arbetsmarknadsprognoser - Arbetsmarknadens utveckling och regionala anpassningar utifrån det aktuella geografiska områdets behov, aktuella brist- och överskottsyrken

  Övrig information

 • 109 Projektarbete om den egna arbetsmarknaden och framtida yrke (Nivå 1)
  ID: 21611
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 10

  Mål

  Målgruppsnivå: 1 Modulen avser ge deltagaren fördjupad kompetens om den egna arbetsmarknaden och deltagarens framtida yrkesinriktning.

  Innehåll

  Innehållet anpassas utifrån deltagarens/gruppens nivå. Utifrån förutsättningar genomför deltagaren själv eller tillsammans med klasskamrat ett projektarbete om sin framtida yrkesinriktning och hur vägen dit ser ut.

  Övrig information

 • 101 Nivåtest och kartläggning (Nivå 1)
  ID: 21603
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 5

  Mål

  Målgruppsnivå: 1 Modulen avser ge en planering inför utbildningsinsatsen.

  Innehåll

  Deltagaren har ett inledande väglednings- och kartläggningssamtal som ligger till grund för den fortsatta planeringen för utbildning och mynnar ut i en gemensam utbildningsplanering (GUP). För deltagare som är anvisade till målgruppsnivånivå 1 genomförs ett test i svenska och används som ett planeringsinstrument inför den fortsatta insatsen.

  Övrig information

Övriga utbildningstillfällen

Datum Id Adress Ort Leverantör
Löpande antagning 236394 Videvägen 9 64149 Katrineholm ALEA Kompetenshöjning AB
Löpande antagning 236413 Norra Kungsgatan 9 64237 Flen ALEA Kompetenshöjning AB
Löpande antagning 236693 Karbingatan 2 23166 Trelleborg Folkuniversitetet Stift Kurs- Verksamheten
Löpande antagning 237091 Videvägen 9 64149 Katrineholm ALEA Kompetenshöjning AB
Löpande antagning 237097 Norra Torggatan 1 68530 Torsby Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB
Löpande antagning 237137 Norra Kungsgatan 9 64237 Flen ALEA Kompetenshöjning AB
Löpande antagning 237153 Strandvägen 2 67151 Arvika Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB
Löpande antagning 237773 Forskningsvägen 1 66131 Säffle Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB
Löpande antagning 238005 Skiffervägen 20 22478 Lund Work For You i Sverige AB
Löpande antagning 238030 Skiffervägen 20 22478 Lund Work For You i Sverige AB
Löpande antagning 238402 Södra Dragongatan 18 27139 Ystad Work For You i Sverige AB
Löpande antagning 238404 Södra Dragongatan 18 27139 Ystad Work For You i Sverige AB
Löpande antagning 238794 Östra Åpromenaden 17 73131 Köping ALEA Kompetenshöjning AB
Löpande antagning 238796 Östra Åpromenaden 17 73131 Köping ALEA Kompetenshöjning AB
Löpande antagning 238946 Karbingatan 2 23166 Trelleborg Folkuniversitetet Stift Kurs- Verksamheten
Löpande antagning 238948 Karbingatan 2 23166 Trelleborg Folkuniversitetet Stift Kurs- Verksamheten
Löpande antagning 239052 Dalavägen 26 68330 Hagfors Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB
Löpande antagning 239232 Lasarettsvägen 9 46152 Trollhättan Academedia Eductus AB
Löpande antagning 239557 Exercisvägen 1 68154 Kristinehamn ALEA Kompetenshöjning AB
Löpande antagning 239558 Exercisvägen 1 68154 Kristinehamn ALEA Kompetenshöjning AB
Löpande antagning 240091 Södra Storgatan 20 33233 Gislaved Academedia Eductus AB
Löpande antagning 240213 Stora Torget 3D 68230 Filipstad ALEA Kompetenshöjning AB
Löpande antagning 240214 Stora Torget 3D 68230 Filipstad ALEA Kompetenshöjning AB
Löpande antagning 240217 Södra Storgatan 20 33233 Gislaved Academedia Eductus AB
Löpande antagning 240529 Säbygatan 16 26133 Landskrona Work For You i Sverige AB
Löpande antagning 240536 Säbygatan 16 26133 Landskrona Work For You i Sverige AB
Löpande antagning 240647 Strandvägen 2 67151 Arvika Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB
Löpande antagning 240652 Norra Torggatan 1 68530 Torsby Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB
Löpande antagning 240686 Köpmansgatan 10 26534 Åstorp Work For You i Sverige AB
Löpande antagning 240687 Köpmansgatan 10 26534 Åstorp Work For You i Sverige AB
Löpande antagning 240884 Dalavägen 26 68330 Hagfors Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB
2020-02-20- 2021-03-03 240725 Handenterminalen 6 13640 Handen Work For You i Sverige AB
2020-02-24- 2020-08-28 237430 Norra Långgatan 23 39232 Kalmar Hermods AB
2020-02-24- 2021-03-05 237611 Norra Långgatan 23 39232 Kalmar Hermods AB
2020-02-24- 2021-03-05 237790 Västra Industrigatan 4 31432 Hyltebruk Academedia Eductus AB
2020-02-24- 2020-08-28 237792 Västra Industrigatan 4 31432 Hyltebruk Academedia Eductus AB
2020-02-24- 2021-03-05 239740 Smidesvägen 12 17141 Solna Hermods AB
2020-02-24- 2020-08-28 240129 Saltängsvägen 18 72132 Västerås Hermods AB
2020-02-24- 2021-03-05 240130 Saltängsvägen 18 72132 Västerås Hermods AB
2020-02-24- 2021-03-05 240443 Kungsgatan 38 60220 Norrköping Academedia Eductus AB
2020-02-24- 2020-08-28 240444 Kungsgatan 38 60220 Norrköping Academedia Eductus AB
2020-02-24- 2021-03-05 240474 Östra Förstadsgatan 46 21212 Malmö Hermods AB
2020-02-24- 2021-03-05 240475 Östra Förstadsgatan 46 21212 Malmö Hermods AB
2020-02-24- 2021-03-05 240638 Linggatan 21 81132 Sandviken Work For You i Sverige AB
2020-02-24- 2020-08-28 240859 Karlslundsgatan 16C 70341 Örebro Academedia Eductus AB
2020-02-24- 2020-08-28 240977 Storgatan 15 77130 Ludvika Academedia Eductus AB
2020-02-24- 2021-03-05 240978 Storgatan 15 77130 Ludvika Academedia Eductus AB
2020-02-24- 2021-03-05 241136 Wedavägen 1A 15242 Södertälje Work For You i Sverige AB
2020-02-24- 2021-03-05 241244 Östra Förstadsgatan 46 21212 Malmö Hermods AB
2020-02-24- 2020-08-28 241264 Dalavägen 26 68330 Hagfors Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB
2020-02-25- 2021-03-08 240071 Torggatan 19 61330 Oxelösund Work For You i Sverige AB
2020-02-25- 2020-08-31 241100 AURORUM 7 97775 Luleå Hermods AB
2020-02-25- 2021-03-08 241101 AURORUM 7 97775 Luleå Hermods AB
2020-02-26- 2021-03-09 239927 Linnégatan 9 58225 Linköping Work For You i Sverige AB
2020-02-26- 2020-09-01 239932 Linnégatan 9 58225 Linköping Work For You i Sverige AB
2020-02-26- 2020-09-01 240059 S:t Annegatan 1 61134 Nyköping Work For You i Sverige AB
2020-02-26- 2021-03-09 240063 S:t Annegatan 1 61134 Nyköping Work For You i Sverige AB
2020-03-02- 2020-09-04 240504 Rademachergatan 8 63220 Eskilstuna Work For You i Sverige AB
2020-03-02- 2021-03-12 240505 Rademachergatan 8 63220 Eskilstuna Work For You i Sverige AB
2020-03-02- 2021-03-12 240747 Västra kajen 8 37436 Karlshamn Work For You i Sverige AB
2020-03-02- 2020-09-04 240749 Västra kajen 8 37436 Karlshamn Work For You i Sverige AB
2020-03-02- 2021-03-12 241174 Kungsgatan 38 60220 Norrköping Academedia Eductus AB
2020-03-02- 2020-09-04 241175 Kungsgatan 38 60220 Norrköping Academedia Eductus AB
2020-03-03- 2021-03-15 237120 Torggatan 5 31134 Falkenberg Academedia Eductus AB
2020-03-03- 2020-09-07 237121 Torggatan 5 31134 Falkenberg Academedia Eductus AB
2020-03-09- 2020-09-11 237431 Norra Långgatan 23 39232 Kalmar Hermods AB
2020-03-09- 2021-03-19 237612 Norra Långgatan 23 39232 Kalmar Hermods AB
2020-03-09- 2020-09-11 238457 Linjegatan 5 30250 Halmstad Academedia Eductus AB
2020-03-09- 2021-03-19 238458 Linjegatan 5 30250 Halmstad Academedia Eductus AB
2020-03-09- 2021-03-19 240136 Ranängsgatan 3 41664 Göteborg Hermods AB
2020-03-09- 2020-09-11 240137 Ranängsgatan 3 41664 Göteborg Hermods AB
2020-03-09- 2021-03-19 240240 Västra Industrigatan 4 31432 Hyltebruk Academedia Eductus AB
2020-03-09- 2020-09-11 240241 Västra Industrigatan 4 31432 Hyltebruk Academedia Eductus AB
2020-03-09- 2020-09-11 241122 Ranängsgatan 3 41664 Göteborg Hermods AB
2020-03-09- 2021-03-19 241140 Wedavägen 1A 15242 Södertälje Work For You i Sverige AB
2020-03-09- 2021-03-19 241176 Kungsgatan 38 60220 Norrköping Academedia Eductus AB
2020-03-09- 2020-09-11 241177 Kungsgatan 38 60220 Norrköping Academedia Eductus AB
2020-03-10- 2020-09-14 241141 Wedavägen 1A 15242 Södertälje Work For You i Sverige AB
2020-03-16- 2020-09-18 237156 Föreningsgatan 23 98132 Kiruna ALEA Kompetenshöjning AB
2020-03-16- 2021-03-26 237157 Föreningsgatan 23 98132 Kiruna ALEA Kompetenshöjning AB
2020-03-16- 2021-03-26 239800 Knarrarnäsgatan 13 16440 Kista Hermods AB
2020-03-16- 2021-03-26 240479 Petter Heléns gata 8 54130 Skövde Academedia Eductus AB
2020-03-16- 2020-09-18 240481 Petter Heléns gata 8 54130 Skövde Academedia Eductus AB
2020-03-16- 2021-03-26 240908 Smidesvägen 12 17141 Solna Hermods AB
2020-03-16- 2021-03-26 241178 Kungsgatan 38 60220 Norrköping Academedia Eductus AB
2020-03-16- 2020-09-18 241179 Kungsgatan 38 60220 Norrköping Academedia Eductus AB
2020-03-17- 2020-09-21 239700 Norra Stationsgatan 2A 28148 Hässleholm Work For You i Sverige AB
2020-03-23- 2020-09-25 237432 Norra Långgatan 23 39232 Kalmar Hermods AB
2020-03-23- 2021-04-06 237613 Norra Långgatan 23 39232 Kalmar Hermods AB
2020-03-23- 2020-09-25 240979 Storgatan 15 77130 Ludvika Academedia Eductus AB
2020-03-23- 2021-04-06 240980 Storgatan 15 77130 Ludvika Academedia Eductus AB
2020-03-23- 2021-04-06 241180 Kungsgatan 38 60220 Norrköping Academedia Eductus AB
2020-03-23- 2020-09-25 241181 Kungsgatan 38 60220 Norrköping Academedia Eductus AB
2020-03-23- 2021-04-06 241239 Östra Förstadsgatan 46 21212 Malmö Hermods AB
2020-03-23- 2021-04-06 241240 Östra Förstadsgatan 46 21212 Malmö Hermods AB
2020-03-30- 2021-04-13 237165 Lantmannagatan 3 31232 Laholm Academedia Eductus AB
2020-03-30- 2020-10-02 237174 Lantmannagatan 3 31232 Laholm Academedia Eductus AB
2020-03-30- 2021-04-13 237193 Kungsgatan 9B 43241 Varberg Academedia Eductus AB
2020-03-30- 2020-10-02 237194 Kungsgatan 9B 43241 Varberg Academedia Eductus AB
2020-03-30- 2021-04-13 237793 Västra Industrigatan 4 31432 Hyltebruk Academedia Eductus AB
2020-03-30- 2020-10-02 237794 Västra Industrigatan 4 31432 Hyltebruk Academedia Eductus AB
2020-03-30- 2020-10-02 240507 Rademachergatan 8 63220 Eskilstuna Work For You i Sverige AB
2020-03-30- 2021-04-13 240508 Rademachergatan 8 63220 Eskilstuna Work For You i Sverige AB
2020-03-30- 2021-04-13 241182 Kungsgatan 38 60220 Norrköping Academedia Eductus AB
2020-03-30- 2020-10-02 241183 Kungsgatan 38 60220 Norrköping Academedia Eductus AB
2020-04-06- 2020-10-09 238459 Linjegatan 5 30250 Halmstad Academedia Eductus AB
2020-04-06- 2021-04-20 238460 Linjegatan 5 30250 Halmstad Academedia Eductus AB
2020-04-06- 2021-04-20 240150 Ranängsgatan 3 41664 Göteborg Hermods AB
2020-04-06- 2020-10-09 240151 Ranängsgatan 3 41664 Göteborg Hermods AB
2020-04-06- 2020-10-09 240745 Nya Stadens torg 10 53131 Lidköping Academedia Eductus AB
2020-04-06- 2021-04-20 240746 Nya Stadens torg 10 53131 Lidköping Academedia Eductus AB
2020-04-06- 2021-04-20 241198 Kungsgatan 38 60220 Norrköping Academedia Eductus AB
2020-04-06- 2020-10-09 241199 Kungsgatan 38 60220 Norrköping Academedia Eductus AB
2020-04-14- 2020-10-15 239841 Bangatan 6 52143 Falköping Academedia Eductus AB
2020-04-14- 2021-04-26 239842 Bangatan 6 52143 Falköping Academedia Eductus AB
2020-04-20- 2021-04-30 240242 Västra Industrigatan 4 31432 Hyltebruk Academedia Eductus AB
2020-04-20- 2020-10-21 240243 Västra Industrigatan 4 31432 Hyltebruk Academedia Eductus AB
2020-04-20- 2021-04-30 240246 Torggatan 5 31134 Falkenberg Academedia Eductus AB
2020-04-20- 2020-10-21 240247 Torggatan 5 31134 Falkenberg Academedia Eductus AB
2020-04-20- 2021-04-30 241200 Kungsgatan 38 60220 Norrköping Academedia Eductus AB
2020-04-20- 2020-10-21 241201 Kungsgatan 38 60220 Norrköping Academedia Eductus AB
2020-04-27- 2021-05-07 240597 Lantmannagatan 3 31232 Laholm Academedia Eductus AB
2020-04-27- 2020-10-28 240598 Lantmannagatan 3 31232 Laholm Academedia Eductus AB
2020-04-27- 2021-05-07 241205 Kungsgatan 38 60220 Norrköping Academedia Eductus AB
2020-04-27- 2020-10-28 241206 Kungsgatan 38 60220 Norrköping Academedia Eductus AB
2020-05-04- 2021-05-14 240155 Ranängsgatan 3 41664 Göteborg Hermods AB
2020-05-04- 2020-11-03 240156 Ranängsgatan 3 41664 Göteborg Hermods AB
2020-05-04- 2020-11-03 240228 Linjegatan 5 30250 Halmstad Academedia Eductus AB
2020-05-04- 2021-05-14 240229 Linjegatan 5 30250 Halmstad Academedia Eductus AB
2020-05-04- 2020-11-03 240510 Rademachergatan 8 63220 Eskilstuna Work For You i Sverige AB
2020-05-04- 2021-05-14 240512 Rademachergatan 8 63220 Eskilstuna Work For You i Sverige AB
2020-05-04- 2020-11-03 240748 Nya Stadens torg 10 53131 Lidköping Academedia Eductus AB
2020-05-04- 2021-05-14 240750 Nya Stadens torg 10 53131 Lidköping Academedia Eductus AB
2020-05-04- 2021-05-14 241207 Kungsgatan 38 60220 Norrköping Academedia Eductus AB
2020-05-04- 2020-11-03 241208 Kungsgatan 38 60220 Norrköping Academedia Eductus AB
2020-05-11- 2021-05-21 240483 Petter Heléns gata 8 54130 Skövde Academedia Eductus AB
2020-05-11- 2020-11-10 240484 Petter Heléns gata 8 54130 Skövde Academedia Eductus AB
2020-05-11- 2021-05-21 240586 Kungsgatan 9B 43241 Varberg Academedia Eductus AB
2020-05-11- 2020-11-10 240587 Kungsgatan 9B 43241 Varberg Academedia Eductus AB
2020-05-11- 2021-05-21 241210 Kungsgatan 38 60220 Norrköping Academedia Eductus AB
2020-05-11- 2020-11-10 241211 Kungsgatan 38 60220 Norrköping Academedia Eductus AB
2020-05-18- 2021-05-28 240489 Östra Förstadsgatan 46 21212 Malmö Hermods AB
2020-05-18- 2021-05-28 240582 Torggatan 5 31134 Falkenberg Academedia Eductus AB
2020-05-18- 2020-11-17 240583 Torggatan 5 31134 Falkenberg Academedia Eductus AB
2020-05-25- 2021-06-03 240552 Västra Industrigatan 4 31432 Hyltebruk Academedia Eductus AB
2020-05-25- 2020-11-23 240553 Västra Industrigatan 4 31432 Hyltebruk Academedia Eductus AB
2020-05-25- 2021-06-03 240599 Lantmannagatan 3 31232 Laholm Academedia Eductus AB
2020-05-25- 2020-11-23 240600 Lantmannagatan 3 31232 Laholm Academedia Eductus AB
2020-06-01- 2020-11-30 240519 Rademachergatan 8 63220 Eskilstuna Work For You i Sverige AB
2020-06-01- 2021-06-10 240521 Rademachergatan 8 63220 Eskilstuna Work For You i Sverige AB
2020-06-01- 2020-11-30 240960 Nya Stadens torg 10 53131 Lidköping Academedia Eductus AB
2020-06-01- 2021-06-10 240961 Nya Stadens torg 10 53131 Lidköping Academedia Eductus AB
2020-06-08- 2020-12-07 239844 Bangatan 6 52143 Falköping Academedia Eductus AB
2020-06-08- 2021-06-17 239846 Bangatan 6 52143 Falköping Academedia Eductus AB
2020-06-08- 2020-12-07 240230 Linjegatan 5 30250 Halmstad Academedia Eductus AB
2020-06-08- 2021-06-17 240231 Linjegatan 5 30250 Halmstad Academedia Eductus AB
2020-06-08- 2021-06-17 240555 Västra Industrigatan 4 31432 Hyltebruk Academedia Eductus AB
2020-06-08- 2020-12-07 240557 Västra Industrigatan 4 31432 Hyltebruk Academedia Eductus AB
2020-06-15- 2021-06-24 240588 Kungsgatan 9B 43241 Varberg Academedia Eductus AB
2020-06-15- 2020-12-14 240590 Kungsgatan 9B 43241 Varberg Academedia Eductus AB
2020-06-22- 2021-07-01 240584 Torggatan 5 31134 Falkenberg Academedia Eductus AB
2020-06-22- 2020-12-18 240585 Torggatan 5 31134 Falkenberg Academedia Eductus AB
2020-06-29- 2021-07-08 240558 Västra Industrigatan 4 31432 Hyltebruk Academedia Eductus AB
2020-06-29- 2020-12-29 240580 Västra Industrigatan 4 31432 Hyltebruk Academedia Eductus AB
2020-06-29- 2021-07-08 240601 Lantmannagatan 3 31232 Laholm Academedia Eductus AB
2020-06-29- 2020-12-29 240602 Lantmannagatan 3 31232 Laholm Academedia Eductus AB

Leverantörer som eventuellt kan ge utbildningen


Leveransområde Leverantör
Arvika Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB
Boden Folkuniversitetet Stift Kurs- Verksamheten
Bollnäs Academedia Eductus AB
Borlänge Hermods AB
Borås Academedia Eductus AB
Eskilstuna Work For You i Sverige AB
Gotland Work For You i Sverige AB
Gävle Work For You i Sverige AB
Göteborg Hermods AB
Halmstad Academedia Eductus AB
Haninge Work For You i Sverige AB
Haparanda Folkuniversitetet Stift Kurs- Verksamheten
Helsingborg Hermods AB
Huddinge Hermods AB
Hudiksvall Work For You i Sverige AB
Härnösand Hermods AB
Hässleholm Work For You i Sverige AB
Jönköping Academedia Eductus AB
Kalmar Hermods AB
Karlshamn Work For You i Sverige AB
Karlskoga ALEA Kompetenshöjning AB
Karlstad Academedia Eductus AB
Katrineholm ALEA Kompetenshöjning AB
Kiruna ALEA Kompetenshöjning AB
Kristianstad Academedia Eductus AB
Köping ALEA Kompetenshöjning AB
Landskrona Work For You i Sverige AB
Lidköping Academedia Eductus AB
Linköping Work For You i Sverige AB
Ludvika Academedia Eductus AB
Luleå Hermods AB
Lund Work For You i Sverige AB
Lycksele Academedia Eductus AB
Malmö Hermods AB
Mariestad Academedia Eductus AB
Mora Academedia Eductus AB
Motala Academedia Eductus AB
Norrköping Academedia Eductus AB
Nyköping Academedia Eductus AB
Work For You i Sverige AB
Oxelösund Work For You i Sverige AB
Piteå Hermods AB
Ronneby Hermods AB
Sandviken Work For You i Sverige AB
Skellefteå Hermods AB
Skövde Academedia Eductus AB
Solna Hermods AB
Stockholm Hermods AB
Strömsund Hermods AB
Sundsvall Hermods AB
Södertälje Work For You i Sverige AB
Torsby Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB
Trelleborg Folkuniversitetet Stift Kurs- Verksamheten
Trollhättan Academedia Eductus AB
Uddevalla Academedia Eductus AB
Umeå Academedia Eductus AB
Upplands Väsby Hermods AB
Uppsala Work For You i Sverige AB
Vilhelmina Academedia Eductus AB
Värnamo Academedia Eductus AB
Västervik Hermods AB
Västerås Hermods AB
Växjö Hermods AB
Ystad Work For You i Sverige AB
Örebro Academedia Eductus AB
Örnsköldsvik Academedia Eductus AB
Östersund Hermods AB

Beskrivning

FÖR VEM: Denna kursen vänder sig till dig som inte har arbetat eller studerat i Sverige och som håller på att lära dig svenska. VAD FÅR JAG LÄRA: För att du ska kunna välja vilket yrke du vill satsa på så får du under denna kurs bland annat lära dig om hur det är att arbeta i Sverige, att kombinera arbete med familjeliv, om hur svensk arbetsmarknad fungerar, om vikten av utbildning, om olika former av vuxenutbildning, om hur man försörjer sig under studietiden och om olika yrken. VAD ÄR MÅLET FÖR MIG MED DENNA KURS: Ditt mål med denna kurs är att du ska komma fram till vilket yrke som du vill studera vidare till eller har förutsättningar att söka direkt. Du ska efter kursens slut, ha en egen planering för vad du behöver göra för att kunna jobba med det du vill.


Förkunskaper

Du behöver kunna förstå och prata enkel svenska för att delta.


Moduler

  114 Hushållsekonomi (Nivå 1)

  ID: 21616
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 10

  Mål

  Målgruppsnivå: 1 Deltagaren ska få hjälp och stöd med grundläggande ekonomi i vardagen.


  Innehåll

  Praktisk träning i vardaglig hushållsekonomi.


  Övrig information

  115 Introduktion i svenska språket (Nivå 1)

  ID: 21617
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 20

  Mål

  Målgruppsnivå: 1 Deltagaren ska få introduktion till svenska språket med målet att öka sin språknivå.


  Innehåll

  Förberedande undervisning i svenska språket anpassat utifrån deltagarens nivå riktat mot studier/arbetsmarknad. Vanligt förekommande begrepp och terminologi. För deltagare som har låga läs- och skrivkunskaper i svenska språket och/eller sitt modersmål anpassas pedagogik och utbildningsmaterial till deltagarens förutsättningar.


  Övrig information

  105 Information om studier (Nivå 1)

  ID: 21607
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 10

  Mål

  Målgruppsnivå: 1 Modulen avser ge deltagaren kunskap om olika utbildningsvägar, utbildningsformer samt vikten av utbildningens betydelse för att vara anställningsbar.


  Innehåll

  Innehållet anpassas utifrån deltagarens/gruppens nivå. - Olika utbildningsformer och utbildningsmöjligheter - Information om valideringsmöjligheter - Formella krav inför olika utbildningsformer - Information om högskoleprovet och möjligheter att testa tidigare prov - Studieekonomi och villkor - Studieteknik - Studiebesök på olika skolformer utifrån aktuella deltagares intresseområden


  Övrig information

  119 Grundläggande datakunskap (Nivå 1)

  ID: 21646
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 15

  Mål

  Målgruppsnivå: 1 Deltagaren ska utifrån individuell nivå och behov få grundläggande datakunskaper.


  Innehåll

  Innehållet anpassas utifrån deltagarens/gruppens nivå. - Att komma igång: starta/stänga datorn - Skrivbordsmiljö - Organisera filer - Att komma igång med e-post och Internet - Skicka och ta emot e-post - Internetsökning - Internettjänster, ex: bank-id - Att komma igång med ordbehandling, skapa/spara/skriva ut dokument - Grundläggande kompetens och praktiska övningar i Officepaketet (Word, Excel, Powerpoint, med mera) - Hur man söker jobb digitalt, vilka kanaler som finns. - Sociala medier


  Övrig information

  113 Sociala aktiviteter inför arbete (Nivå 1)

  ID: 21615
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 20

  Mål

  Målgruppsnivå: 1 Deltagaren ska få grundläggande information om svenska förhållanden gällande föräldrarollen, hälsa, sjukvård arbetsliv och social kompetens.


  Innehåll

  Föräldrarollen: Genom dialog och reflektion ges sökande kunskaper om hur man som förälder agerar i relation till barnomsorg, skola, sjukvård och andra myndigheter. Vilka rättigheter och skyldigheter finns, hur stödjer en förälder sitt barn i syfte att ge barnet goda förutsättningar i det svenska samhället. Hur kombinerar man föräldraskap med arbetsliv/studier på bästa sätt. Hälsa, sjukvård och friskvård: Syftet är att inspirera till att förbättra deltagares levnadsförhållanden genom information och utövande av hälsobefrämjande insatser i form av att exempelvis, simma, cykla, gymnastisera. Information om hur deltagare kan hantera och förebygga stress och sömnsvårigheter, samt vart deltagaren vänder sig vid sjukdom eller behov av vård. Arbetsliv: Information om hur det svenska samhället fungerar utifrån ett arbetslivsperspektiv, till exempel resor med allmänna kommunikationsmedel, att passa tider, synliga och dolda sociala koder, sjukanmälan, bokning av läkartid. Social kompetens: Motiverande inslag och träning för social kompetens. Informationen och insatser utgår från deltagarens verklighet i syfte att hen ska kunna förstå och hantera sin vardag med koppling till arbetslivet. Hur hanterar vi olika kulturmöten i Sverige. Studiebesök på olika samhällsorgan som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, primärvården, lämpliga förvaltningar inom kommunen, Skatteverket, skola, barnomsorg och liknande. Samhällsorientering: Grundläggande samhällsorientering, demokratifrågor, jämställdhet, rättigheter och skyldigheter i samhälle och arbetsliv.


  Övrig information

  112 Arbetsplatsförlagd språkträning (Nivå 1)

  ID: 21614
  Utbildningsform: Arbetsplatsförlagd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 20

  Mål

  Målgruppsnivå: 1 Deltagaren ska att få en realistisk bild av arbetsliv och yrkesområde inför beslut om yrkesval eller utbildning.


  Innehåll

  - Utifrån individuellt behov ska deltagaren genom arbetsplatsförlagd språkträning få möjlighet att prova på 1-3 olika arbetsplatser, lämpligen inom sitt tilltänkta yrkesområde. - Deltagaren ges möjlighet att öva svenska språket inom sitt tilltänka yrkesområde samt få verklighetsnära kunskap om yrkesområdets krav och villkor. * Leverantören ansvarar för att deltagare erhåller en arbetsplatsförlagd språkträningsplats.


  Övrig information

  107 Allmänna kompetenser i arbetslivet (Nivå 1)

  ID: 21609
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 10

  Mål

  Målgruppsnivå: 1 Modulen avser ge deltagarna introduktion i jobbsökaraktiviteter, samt kunskap om arbets-och arbetsplatskultur, sedvänjor med mera för att förstå olika situationer på en arbetsplats.


  Innehåll

  Innehållet anpassas utifrån deltagarens/gruppens nivå. - Förhållningssätt och värdegrund - Servicetänkande - Samarbetskompetens - Information om rättigheter/skyldigheter och jämställdhet enligt lagstiftning - Klädkoder och kroppsspråk - Miljömedvetenhet och återvinning - CV och personligt brev, anställningsintervju - Söka jobb digitalt och sociala medier - Motivation och inspiration, exempelvis vikten av fysiska aktiviteter , sömn och stresshantering


  Övrig information

  103 Information om arbetsmarknaden och Yrkesorientering (Nivå 1)

  ID: 21605
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 10

  Mål

  Målgruppsnivå: 1 Modulen avser ge deltagaren kunskap om arbetsmarknad och en orientering om olika yrkesområden och utgör en del av underlaget inför deltagarens studie- och/eller yrkesval.


  Innehåll

  Innehållet anpassas utifrån deltagarens/gruppens nivå. - Allmän information om yrkesområden, yrkesinriktningar, kompetenskrav - Anställningsvillkor, anställningsavtal - Svensk arbetsmarknadskunskap - Omvärldsanalys - Jämställdhet och arbetsmiljö - Arbetsmarknadsprognoser - Arbetsmarknadens utveckling och regionala anpassningar utifrån det aktuella geografiska områdets behov, aktuella brist- och överskottsyrken


  Övrig information

  109 Projektarbete om den egna arbetsmarknaden och framtida yrke (Nivå 1)

  ID: 21611
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 10

  Mål

  Målgruppsnivå: 1 Modulen avser ge deltagaren fördjupad kompetens om den egna arbetsmarknaden och deltagarens framtida yrkesinriktning.


  Innehåll

  Innehållet anpassas utifrån deltagarens/gruppens nivå. Utifrån förutsättningar genomför deltagaren själv eller tillsammans med klasskamrat ett projektarbete om sin framtida yrkesinriktning och hur vägen dit ser ut.


  Övrig information

  101 Nivåtest och kartläggning (Nivå 1)

  ID: 21603
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 5

  Mål

  Målgruppsnivå: 1 Modulen avser ge en planering inför utbildningsinsatsen.


  Innehåll

  Deltagaren har ett inledande väglednings- och kartläggningssamtal som ligger till grund för den fortsatta planeringen för utbildning och mynnar ut i en gemensam utbildningsplanering (GUP). För deltagare som är anvisade till målgruppsnivånivå 1 genomförs ett test i svenska och används som ett planeringsinstrument inför den fortsatta insatsen.


  Övrig information


Tillfällen

Övriga utbildningstillfällen

Datum Id Adress Ort Leverantör
Löpande antagning 236394 Videvägen 9 64149 Katrineholm ALEA Kompetenshöjning AB
Löpande antagning 236413 Norra Kungsgatan 9 64237 Flen ALEA Kompetenshöjning AB
Löpande antagning 236693 Karbingatan 2 23166 Trelleborg Folkuniversitetet Stift Kurs- Verksamheten
Löpande antagning 237091 Videvägen 9 64149 Katrineholm ALEA Kompetenshöjning AB
Löpande antagning 237097 Norra Torggatan 1 68530 Torsby Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB
Löpande antagning 237137 Norra Kungsgatan 9 64237 Flen ALEA Kompetenshöjning AB
Löpande antagning 237153 Strandvägen 2 67151 Arvika Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB
Löpande antagning 237773 Forskningsvägen 1 66131 Säffle Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB
Löpande antagning 238005 Skiffervägen 20 22478 Lund Work For You i Sverige AB
Löpande antagning 238030 Skiffervägen 20 22478 Lund Work For You i Sverige AB
Löpande antagning 238402 Södra Dragongatan 18 27139 Ystad Work For You i Sverige AB
Löpande antagning 238404 Södra Dragongatan 18 27139 Ystad Work For You i Sverige AB
Löpande antagning 238794 Östra Åpromenaden 17 73131 Köping ALEA Kompetenshöjning AB
Löpande antagning 238796 Östra Åpromenaden 17 73131 Köping ALEA Kompetenshöjning AB
Löpande antagning 238946 Karbingatan 2 23166 Trelleborg Folkuniversitetet Stift Kurs- Verksamheten
Löpande antagning 238948 Karbingatan 2 23166 Trelleborg Folkuniversitetet Stift Kurs- Verksamheten
Löpande antagning 239052 Dalavägen 26 68330 Hagfors Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB
Löpande antagning 239232 Lasarettsvägen 9 46152 Trollhättan Academedia Eductus AB
Löpande antagning 239557 Exercisvägen 1 68154 Kristinehamn ALEA Kompetenshöjning AB
Löpande antagning 239558 Exercisvägen 1 68154 Kristinehamn ALEA Kompetenshöjning AB
Löpande antagning 240091 Södra Storgatan 20 33233 Gislaved Academedia Eductus AB
Löpande antagning 240213 Stora Torget 3D 68230 Filipstad ALEA Kompetenshöjning AB
Löpande antagning 240214 Stora Torget 3D 68230 Filipstad ALEA Kompetenshöjning AB
Löpande antagning 240217 Södra Storgatan 20 33233 Gislaved Academedia Eductus AB
Löpande antagning 240529 Säbygatan 16 26133 Landskrona Work For You i Sverige AB
Löpande antagning 240536 Säbygatan 16 26133 Landskrona Work For You i Sverige AB
Löpande antagning 240647 Strandvägen 2 67151 Arvika Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB
Löpande antagning 240652 Norra Torggatan 1 68530 Torsby Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB
Löpande antagning 240686 Köpmansgatan 10 26534 Åstorp Work For You i Sverige AB
Löpande antagning 240687 Köpmansgatan 10 26534 Åstorp Work For You i Sverige AB
Löpande antagning 240884 Dalavägen 26 68330 Hagfors Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB
2020-02-20- 2021-03-03 240725 Handenterminalen 6 13640 Handen Work For You i Sverige AB
2020-02-24- 2020-08-28 237430 Norra Långgatan 23 39232 Kalmar Hermods AB
2020-02-24- 2021-03-05 237611 Norra Långgatan 23 39232 Kalmar Hermods AB
2020-02-24- 2021-03-05 237790 Västra Industrigatan 4 31432 Hyltebruk Academedia Eductus AB
2020-02-24- 2020-08-28 237792 Västra Industrigatan 4 31432 Hyltebruk Academedia Eductus AB
2020-02-24- 2021-03-05 239740 Smidesvägen 12 17141 Solna Hermods AB
2020-02-24- 2020-08-28 240129 Saltängsvägen 18 72132 Västerås Hermods AB
2020-02-24- 2021-03-05 240130 Saltängsvägen 18 72132 Västerås Hermods AB
2020-02-24- 2021-03-05 240443 Kungsgatan 38 60220 Norrköping Academedia Eductus AB
2020-02-24- 2020-08-28 240444 Kungsgatan 38 60220 Norrköping Academedia Eductus AB
2020-02-24- 2021-03-05 240474 Östra Förstadsgatan 46 21212 Malmö Hermods AB
2020-02-24- 2021-03-05 240475 Östra Förstadsgatan 46 21212 Malmö Hermods AB
2020-02-24- 2021-03-05 240638 Linggatan 21 81132 Sandviken Work For You i Sverige AB
2020-02-24- 2020-08-28 240859 Karlslundsgatan 16C 70341 Örebro Academedia Eductus AB
2020-02-24- 2020-08-28 240977 Storgatan 15 77130 Ludvika Academedia Eductus AB
2020-02-24- 2021-03-05 240978 Storgatan 15 77130 Ludvika Academedia Eductus AB
2020-02-24- 2021-03-05 241136 Wedavägen 1A 15242 Södertälje Work For You i Sverige AB
2020-02-24- 2021-03-05 241244 Östra Förstadsgatan 46 21212 Malmö Hermods AB
2020-02-24- 2020-08-28 241264 Dalavägen 26 68330 Hagfors Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB
2020-02-25- 2021-03-08 240071 Torggatan 19 61330 Oxelösund Work For You i Sverige AB
2020-02-25- 2020-08-31 241100 AURORUM 7 97775 Luleå Hermods AB
2020-02-25- 2021-03-08 241101 AURORUM 7 97775 Luleå Hermods AB
2020-02-26- 2021-03-09 239927 Linnégatan 9 58225 Linköping Work For You i Sverige AB
2020-02-26- 2020-09-01 239932 Linnégatan 9 58225 Linköping Work For You i Sverige AB
2020-02-26- 2020-09-01 240059 S:t Annegatan 1 61134 Nyköping Work For You i Sverige AB
2020-02-26- 2021-03-09 240063 S:t Annegatan 1 61134 Nyköping Work For You i Sverige AB
2020-03-02- 2020-09-04 240504 Rademachergatan 8 63220 Eskilstuna Work For You i Sverige AB
2020-03-02- 2021-03-12 240505 Rademachergatan 8 63220 Eskilstuna Work For You i Sverige AB
2020-03-02- 2021-03-12 240747 Västra kajen 8 37436 Karlshamn Work For You i Sverige AB
2020-03-02- 2020-09-04 240749 Västra kajen 8 37436 Karlshamn Work For You i Sverige AB
2020-03-02- 2021-03-12 241174 Kungsgatan 38 60220 Norrköping Academedia Eductus AB
2020-03-02- 2020-09-04 241175 Kungsgatan 38 60220 Norrköping Academedia Eductus AB
2020-03-03- 2021-03-15 237120 Torggatan 5 31134 Falkenberg Academedia Eductus AB
2020-03-03- 2020-09-07 237121 Torggatan 5 31134 Falkenberg Academedia Eductus AB
2020-03-09- 2020-09-11 237431 Norra Långgatan 23 39232 Kalmar Hermods AB
2020-03-09- 2021-03-19 237612 Norra Långgatan 23 39232 Kalmar Hermods AB
2020-03-09- 2020-09-11 238457 Linjegatan 5 30250 Halmstad Academedia Eductus AB
2020-03-09- 2021-03-19 238458 Linjegatan 5 30250 Halmstad Academedia Eductus AB
2020-03-09- 2021-03-19 240136 Ranängsgatan 3 41664 Göteborg Hermods AB
2020-03-09- 2020-09-11 240137 Ranängsgatan 3 41664 Göteborg Hermods AB
2020-03-09- 2021-03-19 240240 Västra Industrigatan 4 31432 Hyltebruk Academedia Eductus AB
2020-03-09- 2020-09-11 240241 Västra Industrigatan 4 31432 Hyltebruk Academedia Eductus AB
2020-03-09- 2020-09-11 241122 Ranängsgatan 3 41664 Göteborg Hermods AB
2020-03-09- 2021-03-19 241140 Wedavägen 1A 15242 Södertälje Work For You i Sverige AB
2020-03-09- 2021-03-19 241176 Kungsgatan 38 60220 Norrköping Academedia Eductus AB
2020-03-09- 2020-09-11 241177 Kungsgatan 38 60220 Norrköping Academedia Eductus AB
2020-03-10- 2020-09-14 241141 Wedavägen 1A 15242 Södertälje Work For You i Sverige AB
2020-03-16- 2020-09-18 237156 Föreningsgatan 23 98132 Kiruna ALEA Kompetenshöjning AB
2020-03-16- 2021-03-26 237157 Föreningsgatan 23 98132 Kiruna ALEA Kompetenshöjning AB
2020-03-16- 2021-03-26 239800 Knarrarnäsgatan 13 16440 Kista Hermods AB
2020-03-16- 2021-03-26 240479 Petter Heléns gata 8 54130 Skövde Academedia Eductus AB
2020-03-16- 2020-09-18 240481 Petter Heléns gata 8 54130 Skövde Academedia Eductus AB
2020-03-16- 2021-03-26 240908 Smidesvägen 12 17141 Solna Hermods AB
2020-03-16- 2021-03-26 241178 Kungsgatan 38 60220 Norrköping Academedia Eductus AB
2020-03-16- 2020-09-18 241179 Kungsgatan 38 60220 Norrköping Academedia Eductus AB
2020-03-17- 2020-09-21 239700 Norra Stationsgatan 2A 28148 Hässleholm Work For You i Sverige AB
2020-03-23- 2020-09-25 237432 Norra Långgatan 23 39232 Kalmar Hermods AB
2020-03-23- 2021-04-06 237613 Norra Långgatan 23 39232 Kalmar Hermods AB
2020-03-23- 2020-09-25 240979 Storgatan 15 77130 Ludvika Academedia Eductus AB
2020-03-23- 2021-04-06 240980 Storgatan 15 77130 Ludvika Academedia Eductus AB
2020-03-23- 2021-04-06 241180 Kungsgatan 38 60220 Norrköping Academedia Eductus AB
2020-03-23- 2020-09-25 241181 Kungsgatan 38 60220 Norrköping Academedia Eductus AB
2020-03-23- 2021-04-06 241239 Östra Förstadsgatan 46 21212 Malmö Hermods AB
2020-03-23- 2021-04-06 241240 Östra Förstadsgatan 46 21212 Malmö Hermods AB
2020-03-30- 2021-04-13 237165 Lantmannagatan 3 31232 Laholm Academedia Eductus AB
2020-03-30- 2020-10-02 237174 Lantmannagatan 3 31232 Laholm Academedia Eductus AB
2020-03-30- 2021-04-13 237193 Kungsgatan 9B 43241 Varberg Academedia Eductus AB
2020-03-30- 2020-10-02 237194 Kungsgatan 9B 43241 Varberg Academedia Eductus AB
2020-03-30- 2021-04-13 237793 Västra Industrigatan 4 31432 Hyltebruk Academedia Eductus AB
2020-03-30- 2020-10-02 237794 Västra Industrigatan 4 31432 Hyltebruk Academedia Eductus AB
2020-03-30- 2020-10-02 240507 Rademachergatan 8 63220 Eskilstuna Work For You i Sverige AB
2020-03-30- 2021-04-13 240508 Rademachergatan 8 63220 Eskilstuna Work For You i Sverige AB
2020-03-30- 2021-04-13 241182 Kungsgatan 38 60220 Norrköping Academedia Eductus AB
2020-03-30- 2020-10-02 241183 Kungsgatan 38 60220 Norrköping Academedia Eductus AB
2020-04-06- 2020-10-09 238459 Linjegatan 5 30250 Halmstad Academedia Eductus AB
2020-04-06- 2021-04-20 238460 Linjegatan 5 30250 Halmstad Academedia Eductus AB
2020-04-06- 2021-04-20 240150 Ranängsgatan 3 41664 Göteborg Hermods AB
2020-04-06- 2020-10-09 240151 Ranängsgatan 3 41664 Göteborg Hermods AB
2020-04-06- 2020-10-09 240745 Nya Stadens torg 10 53131 Lidköping Academedia Eductus AB
2020-04-06- 2021-04-20 240746 Nya Stadens torg 10 53131 Lidköping Academedia Eductus AB
2020-04-06- 2021-04-20 241198 Kungsgatan 38 60220 Norrköping Academedia Eductus AB
2020-04-06- 2020-10-09 241199 Kungsgatan 38 60220 Norrköping Academedia Eductus AB
2020-04-14- 2020-10-15 239841 Bangatan 6 52143 Falköping Academedia Eductus AB
2020-04-14- 2021-04-26 239842 Bangatan 6 52143 Falköping Academedia Eductus AB
2020-04-20- 2021-04-30 240242 Västra Industrigatan 4 31432 Hyltebruk Academedia Eductus AB
2020-04-20- 2020-10-21 240243 Västra Industrigatan 4 31432 Hyltebruk Academedia Eductus AB
2020-04-20- 2021-04-30 240246 Torggatan 5 31134 Falkenberg Academedia Eductus AB
2020-04-20- 2020-10-21 240247 Torggatan 5 31134 Falkenberg Academedia Eductus AB
2020-04-20- 2021-04-30 241200 Kungsgatan 38 60220 Norrköping Academedia Eductus AB
2020-04-20- 2020-10-21 241201 Kungsgatan 38 60220 Norrköping Academedia Eductus AB
2020-04-27- 2021-05-07 240597 Lantmannagatan 3 31232 Laholm Academedia Eductus AB
2020-04-27- 2020-10-28 240598 Lantmannagatan 3 31232 Laholm Academedia Eductus AB
2020-04-27- 2021-05-07 241205 Kungsgatan 38 60220 Norrköping Academedia Eductus AB
2020-04-27- 2020-10-28 241206 Kungsgatan 38 60220 Norrköping Academedia Eductus AB
2020-05-04- 2021-05-14 240155 Ranängsgatan 3 41664 Göteborg Hermods AB
2020-05-04- 2020-11-03 240156 Ranängsgatan 3 41664 Göteborg Hermods AB
2020-05-04- 2020-11-03 240228 Linjegatan 5 30250 Halmstad Academedia Eductus AB
2020-05-04- 2021-05-14 240229 Linjegatan 5 30250 Halmstad Academedia Eductus AB
2020-05-04- 2020-11-03 240510 Rademachergatan 8 63220 Eskilstuna Work For You i Sverige AB
2020-05-04- 2021-05-14 240512 Rademachergatan 8 63220 Eskilstuna Work For You i Sverige AB
2020-05-04- 2020-11-03 240748 Nya Stadens torg 10 53131 Lidköping Academedia Eductus AB
2020-05-04- 2021-05-14 240750 Nya Stadens torg 10 53131 Lidköping Academedia Eductus AB
2020-05-04- 2021-05-14 241207 Kungsgatan 38 60220 Norrköping Academedia Eductus AB
2020-05-04- 2020-11-03 241208 Kungsgatan 38 60220 Norrköping Academedia Eductus AB
2020-05-11- 2021-05-21 240483 Petter Heléns gata 8 54130 Skövde Academedia Eductus AB
2020-05-11- 2020-11-10 240484 Petter Heléns gata 8 54130 Skövde Academedia Eductus AB
2020-05-11- 2021-05-21 240586 Kungsgatan 9B 43241 Varberg Academedia Eductus AB
2020-05-11- 2020-11-10 240587 Kungsgatan 9B 43241 Varberg Academedia Eductus AB
2020-05-11- 2021-05-21 241210 Kungsgatan 38 60220 Norrköping Academedia Eductus AB
2020-05-11- 2020-11-10 241211 Kungsgatan 38 60220 Norrköping Academedia Eductus AB
2020-05-18- 2021-05-28 240489 Östra Förstadsgatan 46 21212 Malmö Hermods AB
2020-05-18- 2021-05-28 240582 Torggatan 5 31134 Falkenberg Academedia Eductus AB
2020-05-18- 2020-11-17 240583 Torggatan 5 31134 Falkenberg Academedia Eductus AB
2020-05-25- 2021-06-03 240552 Västra Industrigatan 4 31432 Hyltebruk Academedia Eductus AB
2020-05-25- 2020-11-23 240553 Västra Industrigatan 4 31432 Hyltebruk Academedia Eductus AB
2020-05-25- 2021-06-03 240599 Lantmannagatan 3 31232 Laholm Academedia Eductus AB
2020-05-25- 2020-11-23 240600 Lantmannagatan 3 31232 Laholm Academedia Eductus AB
2020-06-01- 2020-11-30 240519 Rademachergatan 8 63220 Eskilstuna Work For You i Sverige AB
2020-06-01- 2021-06-10 240521 Rademachergatan 8 63220 Eskilstuna Work For You i Sverige AB
2020-06-01- 2020-11-30 240960 Nya Stadens torg 10 53131 Lidköping Academedia Eductus AB
2020-06-01- 2021-06-10 240961 Nya Stadens torg 10 53131 Lidköping Academedia Eductus AB
2020-06-08- 2020-12-07 239844 Bangatan 6 52143 Falköping Academedia Eductus AB
2020-06-08- 2021-06-17 239846 Bangatan 6 52143 Falköping Academedia Eductus AB
2020-06-08- 2020-12-07 240230 Linjegatan 5 30250 Halmstad Academedia Eductus AB
2020-06-08- 2021-06-17 240231 Linjegatan 5 30250 Halmstad Academedia Eductus AB
2020-06-08- 2021-06-17 240555 Västra Industrigatan 4 31432 Hyltebruk Academedia Eductus AB
2020-06-08- 2020-12-07 240557 Västra Industrigatan 4 31432 Hyltebruk Academedia Eductus AB
2020-06-15- 2021-06-24 240588 Kungsgatan 9B 43241 Varberg Academedia Eductus AB
2020-06-15- 2020-12-14 240590 Kungsgatan 9B 43241 Varberg Academedia Eductus AB
2020-06-22- 2021-07-01 240584 Torggatan 5 31134 Falkenberg Academedia Eductus AB
2020-06-22- 2020-12-18 240585 Torggatan 5 31134 Falkenberg Academedia Eductus AB
2020-06-29- 2021-07-08 240558 Västra Industrigatan 4 31432 Hyltebruk Academedia Eductus AB
2020-06-29- 2020-12-29 240580 Västra Industrigatan 4 31432 Hyltebruk Academedia Eductus AB
2020-06-29- 2021-07-08 240601 Lantmannagatan 3 31232 Laholm Academedia Eductus AB
2020-06-29- 2020-12-29 240602 Lantmannagatan 3 31232 Laholm Academedia Eductus AB

Leverantörer som eventuellt kan ge utbildningen

  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Arvika', leverantorer=[Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Boden', leverantorer=[Folkuniversitetet Stift Kurs- Verksamheten]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Bollnäs', leverantorer=[Academedia Eductus AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Borlänge', leverantorer=[Hermods AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Borås', leverantorer=[Academedia Eductus AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Eskilstuna', leverantorer=[Work For You i Sverige AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Gotland', leverantorer=[Work For You i Sverige AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Gävle', leverantorer=[Work For You i Sverige AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Göteborg', leverantorer=[Hermods AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Halmstad', leverantorer=[Academedia Eductus AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Haninge', leverantorer=[Work For You i Sverige AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Haparanda', leverantorer=[Folkuniversitetet Stift Kurs- Verksamheten]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Helsingborg', leverantorer=[Hermods AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Huddinge', leverantorer=[Hermods AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Hudiksvall', leverantorer=[Work For You i Sverige AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Härnösand', leverantorer=[Hermods AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Hässleholm', leverantorer=[Work For You i Sverige AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Jönköping', leverantorer=[Academedia Eductus AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Kalmar', leverantorer=[Hermods AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Karlshamn', leverantorer=[Work For You i Sverige AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Karlskoga', leverantorer=[ALEA Kompetenshöjning AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Karlstad', leverantorer=[Academedia Eductus AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Katrineholm', leverantorer=[ALEA Kompetenshöjning AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Kiruna', leverantorer=[ALEA Kompetenshöjning AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Kristianstad', leverantorer=[Academedia Eductus AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Köping', leverantorer=[ALEA Kompetenshöjning AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Landskrona', leverantorer=[Work For You i Sverige AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Lidköping', leverantorer=[Academedia Eductus AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Linköping', leverantorer=[Work For You i Sverige AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Ludvika', leverantorer=[Academedia Eductus AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Luleå', leverantorer=[Hermods AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Lund', leverantorer=[Work For You i Sverige AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Lycksele', leverantorer=[Academedia Eductus AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Malmö', leverantorer=[Hermods AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Mariestad', leverantorer=[Academedia Eductus AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Mora', leverantorer=[Academedia Eductus AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Motala', leverantorer=[Academedia Eductus AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Norrköping', leverantorer=[Academedia Eductus AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Nyköping', leverantorer=[Academedia Eductus AB, Work For You i Sverige AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Oxelösund', leverantorer=[Work For You i Sverige AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Piteå', leverantorer=[Hermods AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Ronneby', leverantorer=[Hermods AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Sandviken', leverantorer=[Work For You i Sverige AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Skellefteå', leverantorer=[Hermods AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Skövde', leverantorer=[Academedia Eductus AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Solna', leverantorer=[Hermods AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Stockholm', leverantorer=[Hermods AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Strömsund', leverantorer=[Hermods AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Sundsvall', leverantorer=[Hermods AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Södertälje', leverantorer=[Work For You i Sverige AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Torsby', leverantorer=[Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Trelleborg', leverantorer=[Folkuniversitetet Stift Kurs- Verksamheten]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Trollhättan', leverantorer=[Academedia Eductus AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Uddevalla', leverantorer=[Academedia Eductus AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Umeå', leverantorer=[Academedia Eductus AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Upplands Väsby', leverantorer=[Hermods AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Uppsala', leverantorer=[Work For You i Sverige AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Vilhelmina', leverantorer=[Academedia Eductus AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Värnamo', leverantorer=[Academedia Eductus AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Västervik', leverantorer=[Hermods AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Västerås', leverantorer=[Hermods AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Växjö', leverantorer=[Hermods AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Ystad', leverantorer=[Work For You i Sverige AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Örebro', leverantorer=[Academedia Eductus AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Örnsköldsvik', leverantorer=[Academedia Eductus AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Östersund', leverantorer=[Hermods AB]}