Sök arbetsmarkadsutbildningar

Här kan du se vilka arbetsmarknadsutbildningar som är aktuella just nu. Om du hittar något som du tycker skulle kunna passa dig, kan du ta upp det som förslag när du träffar oss.

Vårdbiträdesutbildning- Testveckor inför utbildning

Utbildningens ID: 122854

Syftet med utbildningen är att du ska möjlighet att pröva på och stämma av ditt intresse för yrket vårdbiträde. Det är också en möjlighet att stämma av att du har förutsättningar att fortsätta vidare på den yrkesinriktade vårdbiträdesutbildningen.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG:
Testveckorna sker vanligtvis i god tid innan vårdbiträdeutbildningen. Det ingår både praktiska och teoretiska övningar som ger dig möjlighet att bättre förstå yrket. Det är också en bra grund för att få kunskap om hur vårdbiträdesutbildningen är upplagd. Under testveckorna kommer du att få möjlighet att samtala kring värderingar och hur du ser på vilket yrkesområde och vilka arbetsuppgifter du vill arbeta med efter yrkesutbildningen.
Rikttiden för utbildningen är 3 veckor.

Utbildningen riktar sig till dig som arbetssökande eller riskerar att bli arbetslös, är anmäld hos Arbetsförmedlingen och som har intresse och förutsättningar att bli anställningsbar inom området. Tänk på att arbete inom vård- och omsorg sker både dagar, kvällar och helger.

Det är viktigt att du kan kommunicera bra på svenska och klara av att dokumentera händelser i arbetet. Du bör därför ha fullföljt SFI, dvs. vara klar med nivå D.

 • 101 Test
  ID: 23314
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 15

  Mål

  Testmodulen ska ge deltagaren möjlighet att pröva på och stämma av sitt intresse för yrket. Målet är också att leverantören, genom Test och kartläggningen, ska utreda deltagarens lämplighet, intresse och förutsättningar att gå vidare till yrkesutbildningen och vilka ev. behov av stödinsatser som bedöms behövas för att nå målet med utbildningen. Kartläggningen ska också bedöma om ytterligare förberedande insatser behövs för att kunna gå vidare. Om det bedöms att deltagaren saknar förutsättningar eller lämplighet för yrkesområdet ska det framgå av dokumentationen. Den skriftliga redogörelsen ska lämnas till Arbetsförmedlingen senast fem arbetsdagar innan testmodulens slut och kommer att vara underlag för att bedömning av om deltagaren ska anvisas fortsatt utbildning.

  Innehåll

  I modulen ingår bl a att ge information om yrkesområdet och förutsättningar inom branschen. Leverantören ska utreda deltagarens förutsättningar för utbildningen i form av praktiska och teoretiska övningar. Det är också viktigt att leverantören ser till att varje deltagare får en enskild stund med en pedagog där det ges utrymme att samtala kring värderingar, faktiska förhållanden med arbetstider etc. inom vårdyrket och hur man ser på inom vilket yrkesområde och med vilka arbetsuppgifter man kommer vilja och kunna arbeta inom efter utbildningen. Testmodulen ska utmynna i en skriftlig redogörelse över deltagarens förutsättningar och eventuella behov av stödinsatser. I redogörelsen ska tydligt framgå om deltagaren anses ha behov av att bygga på sina förkunskaper antingen genom exempelvis yrkessvenska eller genom att genomgå modul Bas eller om deltagare har förutsättningar att gå vidare direkt till den Yrkesinriktade utbildningen. Även sammanfattande resultat från den enskilda dialogen med pedagog ska inrymmas i den skriftliga redogörelsen. Det kan också visa sig under Modul Test att deltagaren saknar förutsättningar eller lämplighet för yrkesområdet vilket då också ska framgå av dokumentationen till Arbetsförmedlingen. Den skriftliga redogörelsen ska inkomma senast fem arbetsdagar innan testmodulens slut.

  Övrig information

Utbildningstillfällen enligt sökning

Sökparametrar: Startdatum = inom en månad , Adress = "Västerås"
Du har angivit utbildningstillfälles-ID 242909, utbildningstillfället är inte aktuellt.

Övriga utbildningstillfällen

Datum Id Adress Ort Leverantör
2020-08-17- 2020-09-04 243480 La Cours gata 4 25231 Helsingborg Svensk Vård & Kompetensutveckling i Stockholm AB

Leverantörer som eventuellt kan ge utbildningen


Leveransområde Leverantör
Boden Medlearn AB
Borås Svensk Vård & Kompetensutveckling i Stockholm AB
Göteborg Medlearn AB
Halmstad Svensk Vård & Kompetensutveckling i Stockholm AB
Helsingborg Svensk Vård & Kompetensutveckling i Stockholm AB
Ljungby Medlearn AB
Stockholm Svensk Vård & Kompetensutveckling i Stockholm AB
Umeå Svensk Vård & Kompetensutveckling i Stockholm AB
Uppsala Svensk Vård & Kompetensutveckling i Stockholm AB
Västerås Svensk Vård & Kompetensutveckling i Stockholm AB

Beskrivning

Syftet med utbildningen är att du ska möjlighet att pröva på och stämma av ditt intresse för yrket vårdbiträde. Det är också en möjlighet att stämma av att du har förutsättningar att fortsätta vidare på den yrkesinriktade vårdbiträdesutbildningen. INNEHÅLL OCH UPPLÄGG: Testveckorna sker vanligtvis i god tid innan vårdbiträdeutbildningen. Det ingår både praktiska och teoretiska övningar som ger dig möjlighet att bättre förstå yrket. Det är också en bra grund för att få kunskap om hur vårdbiträdesutbildningen är upplagd. Under testveckorna kommer du att få möjlighet att samtala kring värderingar och hur du ser på vilket yrkesområde och vilka arbetsuppgifter du vill arbeta med efter yrkesutbildningen. Rikttiden för utbildningen är 3 veckor.


Förkunskaper

Utbildningen riktar sig till dig som arbetssökande eller riskerar att bli arbetslös, är anmäld hos Arbetsförmedlingen och som har intresse och förutsättningar att bli anställningsbar inom området. Tänk på att arbete inom vård- och omsorg sker både dagar, kvällar och helger. Det är viktigt att du kan kommunicera bra på svenska och klara av att dokumentera händelser i arbetet. Du bör därför ha fullföljt SFI, dvs. vara klar med nivå D.


Moduler

  101 Test

  ID: 23314
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 15

  Mål

  Testmodulen ska ge deltagaren möjlighet att pröva på och stämma av sitt intresse för yrket. Målet är också att leverantören, genom Test och kartläggningen, ska utreda deltagarens lämplighet, intresse och förutsättningar att gå vidare till yrkesutbildningen och vilka ev. behov av stödinsatser som bedöms behövas för att nå målet med utbildningen. Kartläggningen ska också bedöma om ytterligare förberedande insatser behövs för att kunna gå vidare. Om det bedöms att deltagaren saknar förutsättningar eller lämplighet för yrkesområdet ska det framgå av dokumentationen. Den skriftliga redogörelsen ska lämnas till Arbetsförmedlingen senast fem arbetsdagar innan testmodulens slut och kommer att vara underlag för att bedömning av om deltagaren ska anvisas fortsatt utbildning.


  Innehåll

  I modulen ingår bl a att ge information om yrkesområdet och förutsättningar inom branschen. Leverantören ska utreda deltagarens förutsättningar för utbildningen i form av praktiska och teoretiska övningar. Det är också viktigt att leverantören ser till att varje deltagare får en enskild stund med en pedagog där det ges utrymme att samtala kring värderingar, faktiska förhållanden med arbetstider etc. inom vårdyrket och hur man ser på inom vilket yrkesområde och med vilka arbetsuppgifter man kommer vilja och kunna arbeta inom efter utbildningen. Testmodulen ska utmynna i en skriftlig redogörelse över deltagarens förutsättningar och eventuella behov av stödinsatser. I redogörelsen ska tydligt framgå om deltagaren anses ha behov av att bygga på sina förkunskaper antingen genom exempelvis yrkessvenska eller genom att genomgå modul Bas eller om deltagare har förutsättningar att gå vidare direkt till den Yrkesinriktade utbildningen. Även sammanfattande resultat från den enskilda dialogen med pedagog ska inrymmas i den skriftliga redogörelsen. Det kan också visa sig under Modul Test att deltagaren saknar förutsättningar eller lämplighet för yrkesområdet vilket då också ska framgå av dokumentationen till Arbetsförmedlingen. Den skriftliga redogörelsen ska inkomma senast fem arbetsdagar innan testmodulens slut.


  Övrig information


Tillfällen

Utbildningstillfällen enligt sökning

Sökparametrar: Startdatum = inom en månad , Adress = "Västerås"

Du har angivit utbildningstillfälles-ID 242909, utbildningstillfället är inte aktuellt.

Övriga utbildningstillfällen

Datum Id Adress Ort Leverantör
2020-08-17- 2020-09-04 243480 La Cours gata 4 25231 Helsingborg Svensk Vård & Kompetensutveckling i Stockholm AB

Leverantörer som eventuellt kan ge utbildningen

  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Boden', leverantorer=[Medlearn AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Borås', leverantorer=[Svensk Vård & Kompetensutveckling i Stockholm AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Göteborg', leverantorer=[Medlearn AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Halmstad', leverantorer=[Svensk Vård & Kompetensutveckling i Stockholm AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Helsingborg', leverantorer=[Svensk Vård & Kompetensutveckling i Stockholm AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Ljungby', leverantorer=[Medlearn AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Stockholm', leverantorer=[Svensk Vård & Kompetensutveckling i Stockholm AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Umeå', leverantorer=[Svensk Vård & Kompetensutveckling i Stockholm AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Uppsala', leverantorer=[Svensk Vård & Kompetensutveckling i Stockholm AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Västerås', leverantorer=[Svensk Vård & Kompetensutveckling i Stockholm AB]}